The Realm of Adventurers

Kåre Torndahl Kjær

1 2 3 28

Referat fra sidste møde kan findes her:

Herunder en kort opsummering af de primære pointer:

 • Vi anskaffer nye 4×4 meter telte til brug for sommerlejr og Airsoft. Andre arrangementer kan naturligvis også benytte dem.
 • Vi er i gang med arbejdet omkring indretning af 2. salen.
 • En udvalgstur til sidst på året som erstatning for den der blev droppet i starten af året er på tegnebrættet.
 • Vi har diskuteret retningslinier for corona-genåbning.
 • Vi har sagt ja til at deltage på Idrætsmødet som Aalborg Kommune afholder.
 • Vi har modtaget information fra Bifrost med guides omkring henvendelser fra produktionsselskaber og lignende der gerne vil have gratis arbejdskraft fra rollespillere og med et oplæg til hvordan våbenlovgivningen skal håndteres i forhold til vores aktiviteter.

Vi er endnu engang kommet til lejligheden med en ekstraordinær tak og vi har følgende to på listen:

 • Andreas Kirkebæk og Jens Baadsgaard for at melde sig til rengøringsholdet.
 • Emil Frej Gyldholm Møller, Erik Støvring Preussler, Mads Jacobsen, Sebastian Larsen, Søren Mosekær Fredsgaard, Valdemar Lunddal Jensen og William Jensen for at åbne under corona og vise alle os andre, at det fint kan fungere med de coronarestriktioner der er pt.

Vi glæder os til, at de genåbnede lokaler byder på flere aktiviteter og flere lejlighed til at takke vores seje frivillige og medlemmer.

Referatet fra bestyrelsesmødet er nu tilgængeligt online:

De primære punkter er som følger:

 • Arrangørerne har valgt af aflyse Midsommer.
 • Vi kigger på at anskaffe os to mindre paviliontelte til brug for Airsoft og Sommerlejr mm.
 • Vi har kigget på genåbning og opdateret retningslinier. De er efterfølgende blevet opdateret igen.
 • Vi kigger på at søge fra DUFs nødpulje for de første 4 måneder af 2021.

Næste møde er d. 21. juni og forhåbentligt og afholdes igen i klubben (efter en længere periode, hvor møderne fortrinsvis har været afholdt digitalt).

Selvom aktivitetsniveauet af gode årsager er lidt lavt i klubben, så holder vi stadig fast i at takke folk der yder en indsats ud over hvad de allerede har forpligtet sig til gennem udvalgsarbejde og medlemsskab og det er i denne omgang blevet til en enkelt.

Tak til Steffen Kanstrup for at hente kostumer og fede parykker fra Vokslev friskole.

Vi håber at en snarlig genåbning af lokalerne øger aktivitetsniveauet og gør os i stand til at takke endnu flere for det de gør, for vores fællesskab.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er tilgængeligt online:

De primære punkter er som følger:

 • Vi er påbegyndt arbejdet med indretning omkring 2. salen. Der er lavet et oplæg som bliver udgangspunkt for et medlemsmøde hvor alle kan komme med deres input.
 • Vi har godkendt liverollespilsscenariet “Tilbage til 90’erne”.
 • Vi har dialog med en gruppe arrangerer der vil lave liverollespilsscenariet “Dalens Forfald”. Efter mødet har bestyrelsen og arrangørgruppen været i dialog omkring en række punkter som bestyrelsen har spurgt ind til og på baggrund af den dialog har arrangørerne valgt at de ikke ønsker at afholde arrangementet.
 • Vi har set på muligheden for at holde et vælgermøde i TRoA op til kommunalvalget. Der har efterfølgende været en tråd omkring det på foreningens facebookside.
 • Vi har åbnet for Aktiv Tirsdag men da mødet blev afholdt kunne vi endnu ikke åbne for resten af foreningens medlemmer. Vi ser frem til at kunne åbne lige om lidt (med forbehold for de præcise retningslinier som vi endnu ikke har modtaget).

Vi har bestyrelsens side besluttet, at vi gerne ville takke alle dem, der yder en ekstra indsats – taget ansvar for noget de ellers ikke har ansvar for. Vi er desværre stadig der hvor klubben er lukket og dermed er takkelisten lidt kort, men vi har dog en enkelt person på listen denne gang.

Vi vil gerne takke Jacob Kronby Schulze for at stille op som dirigent på generalforsamlingen. Vi havde en god, lang men også hård debat om landsforeningen og vi har respekt for at han dette til trods har mod på og lyst til at stille op som dirigent.

Så tak for det – vi håber vi snart kan åbne op og dermed har mange flere aktiviteter og handlinger som vi kan takke på baggrund af.

Så er det konstituerende møde for den nye bestyrelse afholdt og referatet kan findes her:

De vigtigste punkter fra mødet er gennemgået herunder:

 • Vi sætter processen igen med medlemsinvolvering omkring overtagelse af 2. salen. Ole og Brassøe har ansvaret for dette. Der kommer mere information når vi er klar til først eskridt.
 • Bestyrelsen har konstitueret sig. Fordelingen af roller kan ses her.
 • Møder for det kommende år er fastsat. De fremgår af kalenderen.

Så er den ordinære Generalforsamling for 2021 overstået.

Referatet tilgår når vi lige har indsamlet de sidste par oplysninger, men det primære beslutningspunkt omkring overtagelse af 2. salen blev vedtaget og der blev afsat 50.000 DKK som vi skal bruge til indretning af den. Præcist hvordan disse penge disponeres – og salen i det hele taget indrettes – bliver genstand for en proces med bredere medlemsinddragelse så flere folk har mulighed for at give deres besyv med.

Derudover blev der valgt en ny bestyrelse. Da vi ikke har konstitueret os endnu kan vi ikke sætte navn på næstformanden men bestyrelsen er som følger:

 • Christian Nørgaard, Formand
 • Kia Kurtzmann, Kasserer
 • Kåre Torndahl Kjær, Bestyrelsesmedlem
 • Morten Baagøe, Bestyrelsesmedlem
 • Martin Brassøe, Bestyrelsesmedlem
 • Daniel Ganshorn Bliss, Bestyrelsesmedlem
 • Ole Risgaard Hansen, Bestyrelsesmedlem

Derudover er Christine M. Christensen valgt som intern revisor og Christian Hoff samt Charlotte Muhlig Andersen som 2 af de 4 repræsentanter vi sender til Bifrosts generalforsamling til efteråret.

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 15. februar kan findes her:

De primære punkter er refereret herunder:

 • Vi har ansøgt om midler fra corona-tilskudspuljen (og siden referatet blev skrevet har vi også fået midler bevilliget).
 • Kommunen er ved at renovere et par ting i bygnigen blandt andet den ene væg i kælderen og toiletterne på 1. sal. Det betyder også at der hvor der tidligere var et pissoir kommer der ny et normalt toilet!
 • Vi har truffet formel beslutning om, at vi ikke ønsker indkøbsordninger / kontokort i foreningsregi pånær efter godkendelse fra bestyrelsen da det er meget svært at styre dem.
 • Da vi ikke længere har et aktivt Magic-udvalg sælger vi vores enkelt-kort mappe (præmiemappen).

1 2 3 28
Kalender…
oktober 2021
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
27. september 2021 28. september 2021 29. september 2021 30. september 2021 1. oktober 2021 2. oktober 2021 3. oktober 2021
4. oktober 2021 5. oktober 2021 6. oktober 2021 7. oktober 2021 8. oktober 2021 9. oktober 2021 10. oktober 2021
11. oktober 2021 12. oktober 2021 13. oktober 2021 14. oktober 2021 15. oktober 2021 16. oktober 2021 17. oktober 2021
18. oktober 2021 19. oktober 2021 20. oktober 2021 21. oktober 2021 22. oktober 2021 23. oktober 2021 24. oktober 2021
25. oktober 2021 26. oktober 2021 27. oktober 2021 28. oktober 2021 29. oktober 2021 30. oktober 2021 31. oktober 2021