The Realm of Adventurers

Kåre Torndahl Kjær

1 2 3 27

Vi har bestyrelsens side besluttet, at vi gerne ville takke alle dem, der yder en ekstra indsats – taget ansvar for noget de ellers ikke har ansvar for. Vi er desværre stadig der hvor klubben er lukket og dermed er takkelisten lidt kort, men vi har dog en enkelt person på listen denne gang.

Vi vil gerne takke Jacob Kronby Schulze for at stille op som dirigent på generalforsamlingen. Vi havde en god, lang men også hård debat om landsforeningen og vi har respekt for at han dette til trods har mod på og lyst til at stille op som dirigent.

Så tak for det – vi håber vi snart kan åbne op og dermed har mange flere aktiviteter og handlinger som vi kan takke på baggrund af.

Så er det konstituerende møde for den nye bestyrelse afholdt og referatet kan findes her:

De vigtigste punkter fra mødet er gennemgået herunder:

 • Vi sætter processen igen med medlemsinvolvering omkring overtagelse af 2. salen. Ole og Brassøe har ansvaret for dette. Der kommer mere information når vi er klar til først eskridt.
 • Bestyrelsen har konstitueret sig. Fordelingen af roller kan ses her.
 • Møder for det kommende år er fastsat. De fremgår af kalenderen.

Så er den ordinære Generalforsamling for 2021 overstået.

Referatet tilgår når vi lige har indsamlet de sidste par oplysninger, men det primære beslutningspunkt omkring overtagelse af 2. salen blev vedtaget og der blev afsat 50.000 DKK som vi skal bruge til indretning af den. Præcist hvordan disse penge disponeres – og salen i det hele taget indrettes – bliver genstand for en proces med bredere medlemsinddragelse så flere folk har mulighed for at give deres besyv med.

Derudover blev der valgt en ny bestyrelse. Da vi ikke har konstitueret os endnu kan vi ikke sætte navn på næstformanden men bestyrelsen er som følger:

 • Christian Nørgaard, Formand
 • Kia Kurtzmann, Kasserer
 • Kåre Torndahl Kjær, Bestyrelsesmedlem
 • Morten Baagøe, Bestyrelsesmedlem
 • Martin Brassøe, Bestyrelsesmedlem
 • Daniel Ganshorn Bliss, Bestyrelsesmedlem
 • Ole Risgaard Hansen, Bestyrelsesmedlem

Derudover er Christine M. Christensen valgt som intern revisor og Christian Hoff samt Charlotte Muhlig Andersen som 2 af de 4 repræsentanter vi sender til Bifrosts generalforsamling til efteråret.

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 15. februar kan findes her:

De primære punkter er refereret herunder:

 • Vi har ansøgt om midler fra corona-tilskudspuljen (og siden referatet blev skrevet har vi også fået midler bevilliget).
 • Kommunen er ved at renovere et par ting i bygnigen blandt andet den ene væg i kælderen og toiletterne på 1. sal. Det betyder også at der hvor der tidligere var et pissoir kommer der ny et normalt toilet!
 • Vi har truffet formel beslutning om, at vi ikke ønsker indkøbsordninger / kontokort i foreningsregi pånær efter godkendelse fra bestyrelsen da det er meget svært at styre dem.
 • Da vi ikke længere har et aktivt Magic-udvalg sælger vi vores enkelt-kort mappe (præmiemappen).

Af corona-årsager er aktivitetsniveauet lidt lavt i disse tider og dermed er takkelisten også. Vi har dog fundet et enkelt sted vi kan rette en tak hen:

Morten Meyer, Erik Støvring og Steffen Kanstrup for at træde til med kort varsel og flytte opbevarede ting i kælderen, så den kan blive renoveret.

Vi glæder os til at aktivitetsniveauet igen stiger så vi har lidt mere, vi kan takke for.

Så har vi endnu engang haft bestyrelsesmøde. Referatet kan findes her:

De mest centrale punkter er fremhævet her under:

 • Vi har haft dialog omkring relationen til Bifrost og den retning landsforeningen tager. Der kommer mere om det på generalforsamlingen.
 • Bifrost har også stillet et medlemssystem til rådighed. Vi har kigget på det men kan konstatere, at det på alle måder er ringere end vores nuværende løsning, så vi ser ingen værdi i at skifte.
 • Vi har ikke længere et Magic udvalg men holder alligevel fast i at modtage Magic produkter for at kunne servicere andre foreninger i nordjylland til deres arrangementer.
 • Aktiv Tirsdag har anskaffet sig licens til en online brætspilsplatform som de bruger til Aktiv Tirsdag (online).
 • Vi er i gang med at forberede generalforsamling som i år bliver online og et stykke inde i marts.

Med lokalerne fortsat lukket ned er der lidt langt mellem aktiviteterne og dermed muligheden for at takke nogen.

Men vi har alligevel også i denne måned et par folk vi kan takke for at gøre noget ekstra:

 • Bo Karlsen for at få skiftet batterier i alle låsene.
 • Emil Møller og resten af Aktiv Tirsdag for at tage initiativ til virtuelt brætspil blandt de unge aktive.
1 2 3 27
Kalender…
april 2021
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
29. marts 2021 30. marts 2021 31. marts 2021 1. april 2021 2. april 2021 3. april 2021 4. april 2021
5. april 2021 6. april 2021 7. april 2021 8. april 2021 9. april 2021 10. april 2021 11. april 2021
12. april 2021 13. april 2021 14. april 2021 15. april 2021 16. april 2021 17. april 2021 18. april 2021
19. april 2021 20. april 2021 21. april 2021 22. april 2021 23. april 2021 24. april 2021 25. april 2021
26. april 2021 27. april 2021 28. april 2021 29. april 2021 30. april 2021 1. maj 2021 2. maj 2021