The Realm of Adventurers

Kåre Torndahl Kjær

1 2 3 29

Endnu et referat fra bestyrelsesmødet er online. Det kan findes i bunden af indlægget i fuld udgave mens de centrale beslutninger er opsummeret på listen lige herunder:

 • Der kommer en rengøringsdag efter vores arbejdsdag.
 • Arbejdsdag arrangeres slut april (er afholdt d. 24. april).
 • Vi har problemer med strømmen i dele af bygningen. Vi er i samarbejde med elektriker og kommunen ved at få set på det.
 • Vi kæmper lidt med vores containere til affald. Flere af dem er blevet låst, fordi nogen – enten medlemmer eller andre – ikke har brugt dem korrekt. Husk, at containerne kun er til klubbens affald og man skal sortere korrekt.
 • Thomas og Charlotte har indkøbt figurer til bordrollespil. Næste skridt er at pakke dem ud, sortere dem og stille dem korrekt i deres opbevaring.
 • Der er lavet en plan for 2. salen efter generalforsamling og der er blevet ansøgt midler hos Aalborg kommune til at finansierer en stor del af det.
 • Der er kommet workshops i gang omkring brugen af laserskæreren.
 • Vi vil endnu engang gerne sende folk afsted til Bifrost sommerskole. Hvis det har interesse så tag fat i jonathan@troa.dk.
 • Vi har besluttet det er på tide at genopfriske reglerne for børneattester for vores frivillige. De kan findes her og nogle udvalg vil blive kontaktet med henblik på at få opdateret hvem der lavet børneattester på.

Vi har samlet lidt sammen med takkelister og har derfor følgende personer vi gerne vil takke for at have ydet noget ekstraordinært.

 • Mikkel Morild for at køre magic kort til Aarhus.
 • Niels Christian Trude Christensen for at hjælpe med at teste el-systemet i TRoA.
 • Martin Brassøe, Thomas Madsen, Michael Knudsen, Christian Hoff, Christian Petersen, Mikkel Morild, Christian Nørgaard og Thorbjørn Revsbech for at samle sofaer og reol
 • Christian Nørgaard for at tømme ulækkert og gammelt madaffald fra plastcontaineren, så der igen kun er plast i den

Vores klub er et fællesskab og tingene glider bedst, når alle har lyst til at yde lidt ekstra. Mange tak for dem der har gjort det – og husk at I må gerne indstille andre folk der gør noget ekstra til at blive nævnt med en tak.

Referatet kan findes længere nede på siden. De primære punkter er som følger:

 • Vi har en arbejdsdag og en rengøringsdag under opsamling – se mere på facebook.
 • Figurer til bordrollespil forventer vi bliver indkøbt i starten af april.
 • Projektgruppen omkring 2. salen kommer snart med en plan for de kommende aktiviteter set i lyset af den økonomi, der blev vedtaget på generalforsamlingen.
 • Der kommer snart de første workshops til laserskæreren så medlemmerne kan få gavn af den.
 • Vi har diskuteret hvordan vi griber kommunikation an efter snakken på generalforsamling og planen for nu er at organisere “Town Halls” samt at tage kontakt til de enkelte udvalg og høre hvordan de ønsker kommunikation med hver af dem skal flyde.

Hermed referat fra det sidste bestyrelsesmøde. Højdepunkterne er fremhævet herunder:

 • Vi afventer eftersyn af blæseren på 2. salen for at få gjort noget ved, at den larmer.
 • Indkøb af figurer til bordrollespilshold er undervejs.
 • Vi har indkøbt en laserskærer med støtte fra DUF. Den er ved at blive testet af og gjort klart så medlemmerne kan komme til at bruge den.
 • Vi har meldt os til at være med til Aktiv Sommer igen i år.
 • Bestyrelsen har konstituteret sig. Se mere på siden med bestyrelsen.
 • Opgaver fra generalforsamlingen er igangsat. Det betyder indkøb af sofaer til 1. salen, rumdeler til lokale 2 i kælderen, at få fastsat arbejdsdage og en lang række andre opgaver. Læs det hele i referatet.
 • TRoA Marked er overdraget fra Morten Hørby som desværre er flyttet for langt væk til Martin Brassøe. Vi takker Morten for indsatsen.
 • I samarbejde med ungdomsudvalget og cafeudvalget ser vi på hvordan vi kan få sat en ordning op, så deltagerne til Aktiv Tirsdag kan købe varer i kiosken selvom de ikke har digitale betalingsmidler.
 • Vi har sat gang i projekt Værksted for Alle som går på at gøre værkstedet mere tilgængeligt for foreningens medlemmer.

Det samlede referat kan findes herunder.

Endnu en gang er der lejlighed til at takke nogle af de medlemmer, som har gjort noget udover det sædvanlige. Hvis du tænker der mangler nogen er du altid velkommen til at skrive til bestyrelsen@troa.dk.

 • Niels Christian Trude Christensen, Christopher Kaalund Duun og Ole Bo for at slæbe den nye laserskærer ind.
 • Thomas Madsen og Bo Karlsen for at sætte projekter og lydsystem op igen på 1. salen.
 • Martin Brassøe, Daniel Ganshorn Bliss og Kia Kurtzmann for at tage opvasken efter generalforsamling.

Vi har endnu engang afholdt bestyrelsesmøde og referatet finder du herunder.

Højdepunkterne er som følger:

 • Alting er på plads til at vi indkøber en laserskærer med midler fra DUF. Den er i mellemtiden hjemkommet og ved at blive sat op.
 • Vi er ved at forberede generalforsamling – første indkaldelse er siden da sendt ud.
 • Vi har godkendt indkøb af en ny projekter til 1. salen.
 • Vi har godkendt indkøb af en soundbox som kan medbringes til arrangementer udenfor foreningen; sommerlejr, vinterlejr, udvalgstur, Airsoft, Sidste Søndag, etc.
 • Vi er gået i dialog med Aalborg kommune for at se på mulighederne for at få forbedret og udbygget Krathuset. Det er stadig i den indledende undersøgelsesfase.
 • Vi har vedtaget at vi skal indkøbe tabletop startsæt til Aktiv Tirsdag da det for tiden er en af de aktiviteter, der er mest succes med at fastholde de unge medlemmer i foreningens lokaler.
 • Vi har aftalt en formalisering af procedurerne omkring reservation af lokaler – mere information følger her på siden.
 • Vi har problemer med, at der havner en masse affald der ikke er plastic i plasticcontaineren. Vi undersøger forskellige muligheder for at sikre, at den ikke bliver fejlanvendt. Hvis det ikke kan komme til at fungere kan vi i yderste konsekvens blive nødt til at afskaffe den igen.

Kære Medlem

Ordinær Generalforsamling 2022 står for døren og herunder finder du første indkaldelse, det resterende materiale følger i 2. indkaldelse om to uger.

Bemærk at deadline for at indsende forslag er d. 29. januar og de skal sendes til bestyrelsen@troa.dk. Forslag skal indeholde følgende punkter:

 • En beskrivelse af hvad forslaget går ud på, herunder også et budget.
 • En motivation af hvorfor du synes vi skal vedtage forslaget.
 • En beskrivelse af hvem der stiller forslaget.
  Du kan eventuelt kigge på gamle generalforsamlingsreferater for at se hvordan forslag opstilles: Referater
  Der er kun begrænset mulighed for at stille nye forslag på selve generalforsamlingen af hensyn til at medlemmer skal kunne forberede sig. Ændringsforslag til eksisterende forslag er tilladt.

Generalforsamlingen afholdes i foreningens lokaler, Godthåbsgade 8A, lørdag d. 19. februar klokken 10.00.

Bemærk, at vi efter de gode erfaringer sidste år benytter en digital platform til afstemning. Du bedes derfor medbringe en smartphone, tablet eller bærbar computer til generalforsamling.

Vi glæder os til at se dig

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Så er der endnu et referat online.

De primære punkter er som følger:

 • Vi sælger vores enkeltkort til Magic da vi ikke umiddelbart har et grundlag for at udvalg.
 • Vi arbejder fortsat på at indrette 2. salen.
 • Vi indførte nogle restriktioner i brugen af vores lokaler så vi fortsat kunne holde åbent hen over julen.
 • Vi kigger på nye sofaer – forslag kommer på generalforsamling.
 • Vi har fået midler fra DUF til førstehjælpstasker og laserskærer.
1 2 3 29