The Realm of Adventurers

Kåre Torndahl Kjær

Af corona-årsager er aktivitetsniveauet lidt lavt i disse tider og dermed er takkelisten også. Vi har dog fundet et enkelt sted vi kan rette en tak hen:

Morten Meyer, Erik Støvring og Steffen Kanstrup for at træde til med kort varsel og flytte opbevarede ting i kælderen, så den kan blive renoveret.

Vi glæder os til at aktivitetsniveauet igen stiger så vi har lidt mere, vi kan takke for.

Så har vi endnu engang haft bestyrelsesmøde. Referatet kan findes her:

De mest centrale punkter er fremhævet her under:

 • Vi har haft dialog omkring relationen til Bifrost og den retning landsforeningen tager. Der kommer mere om det på generalforsamlingen.
 • Bifrost har også stillet et medlemssystem til rådighed. Vi har kigget på det men kan konstatere, at det på alle måder er ringere end vores nuværende løsning, så vi ser ingen værdi i at skifte.
 • Vi har ikke længere et Magic udvalg men holder alligevel fast i at modtage Magic produkter for at kunne servicere andre foreninger i nordjylland til deres arrangementer.
 • Aktiv Tirsdag har anskaffet sig licens til en online brætspilsplatform som de bruger til Aktiv Tirsdag (online).
 • Vi er i gang med at forberede generalforsamling som i år bliver online og et stykke inde i marts.

Med lokalerne fortsat lukket ned er der lidt langt mellem aktiviteterne og dermed muligheden for at takke nogen.

Men vi har alligevel også i denne måned et par folk vi kan takke for at gøre noget ekstra:

 • Bo Karlsen for at få skiftet batterier i alle låsene.
 • Emil Møller og resten af Aktiv Tirsdag for at tage initiativ til virtuelt brætspil blandt de unge aktive.

Den nuværende nedlukning har varet længere, end nogen af os regnede med, da den startede tilbage i november – og lige nu er det svært at sige, hvornår der bliver åbnet op igen.

Fra bestyrelsens side vil vi derfor give medlemmerne mulighed for at hente ting i klubben under følgende retningslinier:

 • Du skal først skrive til corona@troa.dk med angivelse af hvornår du ønsker at hente dine ting.
 • Du skal afvente godkendelse per mail. Du må ikke tage derind, hvis du ikke har fået tidspunktet bekræftet. Det hjælper gevaldigt hvis du skriver et par dage i forvejen.
 • Du må kun tage i klubben for at hente ting – det er ikke tilladt at opholde sig der for at lave udvalgsarbejde, bruge kontoret, bruge værkstedet, etc.
 • Man må kun tage derind én person af gangen.

På den måde kan vi sikre, at der ikke er flere personer i lokalerne samtidig og at der går tilstrækkelig tid mellem folk er der.

Vi ser rigtig meget frem til, at vi igen kan komme i lokalerne.

Referat fra det sidste bestyrelsesmøde i 2020 er online

De primære punkter fra mødet er som følger:

 • Vi har aflyst vores ekstraordinære generalforsamling angående 2. salen og tager det i stedet på den ordinære generalforsamling.
 • Vi har deltaget på Landsforeningens Bifrost generalforsamling. Det var ikke en entydigt god oplevelse og vi har haft en længere diskussion om TRoAs rolle i forhold til landsforeningen og landsforeningens ambitioner og interesse i foreninger som TRoA. Der kommer et oplæg til at berøre dette emner på generalforsamlingen.
 • Vi har fortsat lukket for lokalerne og alle de aktiviteter, der ikke er online hvorfor der ikke er så meget andet af interesse at berette.

Selvom lokalerne og stort set alle vores aktiviteter er lukket ned, er der heldigvis stadigvæk et par ting vi kan sige tak for.

 • Daniel Ganshorn Bliss for at lægge hus til TRoAs deltagelse i Bifrosts Generalforsamling.
 • Niels Christian Trude Christensen for at springe til med kort varsel, og tage imod de nye barstole til vores lokaler.
 • Peter Garnshorn Bliss, Kathrine Refsgaard og Christian Hoff for at tage hånd om de varer der var for gamle, og omsætte dem på konstruktiv vis.

Selvom det stadig er en tid med lidt lav aktivitet så håber vi, at der også bliver lidt at takke for næste gang.

På baggrund af de nyeste smittetal har vi besluttet at ændre lidt i planerne og datoerne for generalforsamling 2021. De primære punkter er opsummeret herunder.

Ingen ekstraordinær generalforsamling

Vi havde allerede tilbage i november lagt op til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at besluttet, om vi ville tilføje 2. salen permanent til vores lokaler.

I første omgang droppede vi det i november da vi lukkede ned og planlagde det tentativt til januar. Men set i lyste af de nuværende smittetal og restriktioner giver det ikke mening at holde en ekstraordinær generalforsamling bare for det, så vi henlægger det til den ordinære generalforsamling.

Flytning af ordinær generalforsamling

Vi har også valgt at flytte den ordinære generalforsamling 2 uger så den falder d. 6. marts. Selvom generalforsamlinger er undtaget fra de nationale tiltag der varer til og med d. 28. februar, så synes vi ikke det er forsvarligt at afholde den der hvis vi ved at udskyde yderligere to uger, kan komme til et tidspunkt, hvor smittespredningen er mindre.

Det er vores hensigt at holde fast på d. 6. marts medmindre det er decideret forbudt, også selvom smittesituationen ikke er bedre end den var d. 20. februar. For en god ordens skyld skal det pointeres, at vedtægterne specificerer at generalforsamling skal afholdes i januar, februar eller marts, så vi overholder fortsat vedtægterne.

Til at facilitere dette undersøger vi mulighederne for at man kan deltage digitalt herunder også stemme ved digital deltagelse. Der vil komme nærmere information om denne mulighed inden generalforsamling.

Det betyder, at de nye deadlines omkring generalforsamling er:

 • Lørdag d. 6. februar: Senest dato for første indkaldelse
 • Lørdag d. 13. februar: Deadline for at indsende forslag til generalforsamling (men vi værdsætter meget, hvis man kan indsende dem før det!)
 • Lørdag d. 20. februar: Seneste dato for anden indkaldelse, herunder budget og regnskab
 • Lørdag d. 6. marts: Generalforsamling

Vi beklager hvis de forskellige ændringer har medført lidt forvirring – vi håber det nu står klart for folk hvornår de enkelte ting foregår. Kalenderen er også opdateret med de nyeste datoer og tidspunkter.

Vi er endnu engang ved månedens takkelisten. Den er lidt begrænset af at vi har været lukket en stor del af perioden, men nogle er der da på den:

 • Jonathan Bremer for at slutte sig til holdet af rengøringsfrivillige – det er dem der gør, at vi kan have klubben åben.
 • Erik Støvring Preussler, Jonathan Bremer, Mia Wendelboe Dalsgaard, Frederik Strøyer, Philip Fleron, Daniel Herbert, Thorbjørn Eik Japp, Mandy Mittelstädt og Steffen Kanstrup for at arrangere og deltage i halloween byvandring med Aalborg museum.

Vi takker endnu engang alle dem der har givet en ekstra hånd – de er, sammen med vores mange aktive i udvalg og arrangementer, grundpillen i vores fantastisk forening.

Kalender…
september 2021
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
30. august 2021 31. august 2021 1. september 2021 2. september 2021 3. september 2021 4. september 2021 5. september 2021
6. september 2021 7. september 2021 8. september 2021 9. september 2021 10. september 2021 11. september 2021 12. september 2021
13. september 2021 14. september 2021 15. september 2021 16. september 2021 17. september 2021 18. september 2021 19. september 2021
20. september 2021 21. september 2021 22. september 2021 23. september 2021 24. september 2021 25. september 2021 26. september 2021
27. september 2021 28. september 2021 29. september 2021 30. september 2021 1. oktober 2021 2. oktober 2021 3. oktober 2021