The Realm of Adventurers

Kåre Torndahl Kjær

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i TRoA 2014.

1. indkaldelse i fuld længde: Første indkaldelse GF 2014

Jvf. vedtægterne §7 stk. 3 skal eventuelle forslag til GF være bestyrelsen i hænde senest d. 2. marts 2014. Vi gør også opmærksom på at jvf. forretningsordenen (se indkaldelsen) så er det ikke muligt at stille nye forslag på generalforsamlingen – alene modforslag til eksisterende forslag kan stilles på generalforsamlingen for at sikre at alle på forhånd kan forberede sig på de forslag, der kommer på generalforsamlingen.

2. indkaldelse – herunder regnskaber og budgetter – kommer d. 9. marts her på siden, per mail til dem der har skrevet sig op til det og i de øvrige kanaler, som bestyrelsen vurderer relevante, jvf. vedtægterne §7 stk. 2.

Dagsordenen kan findes herunder:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af stemmeudvalg (3 personer)
 3. Afstemning om forretningsorden.
  Forslag til forretningsorden er vedlagt i Bilag A.
 4. Bestyrelsens og udvalgenes beretning fremlægges til godkendelse. Udvalgenes beretninger gennemgåes kun i det omfang, at generalforsamlingen har spørgsmål til disse.
  Beretninger er vedlagt i Bilag B.
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  Regnskab er vedlagt i bilag C, men tilgår først i 2. indkaldelse.
 6. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse
  Bestyrelsen forslag til budget er vedlagt i Bilag C, tilgår i 2. indkaldelse.
  Øvrige indkomne forslag til budget er vedlagt i Bilag D.
  Forslag til kontingent er vedlagt i Bilag D.
 7. Indkomne forslag
  Indkomne forslag er vedlagt i Bilag D.
 8. Valg af formand (1), kasserer (1) og kasserersuppleant (1)
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3-5) og suppleanter (2)
 10. Valg af intern revisor (1) og intern revisorsuppleant (1)
 11. Valg af Bifrost repræsentanter (2)
 12. Eventuelt

Under generalforsamlingen vil foreningen være vært for lidt let mad og drikke.

Vi glæder os meget til at se dig til Generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen vil foreningen være vært for lidt let mad og drikke.

Vi glæder os meget til at se dig til Generalforsamlingen.

En af TRoAs tre Ryobi bore/skruemaskiner med kuffert er forsvundet fra det aflåste skab i stueetagen – den er magen til denne. Den har været væk i en længere periode og ingen udvalg eller enkeltpersoner har snakket om de har lånt den, så bestyrelsen efterlyser den derfor i et bredere forum.

Hvis du ved hvor den er henne eller ved hvem der har lånt den, så vil foreningen meget gerne have den tilbage, så den kan komme foreningens medlemmer og udvalg til gavn, som den er blevet indkøbt til.

TRoA har over flere år opsamlet midler til at investere i en permanent bygning i Lundby Krat og som det fremgår af seneste generalforsamlingsreferat (Referat Ordinær Generalforsamling 2013) beløber dette sig pt. til 75.000 DKK. Dette skulle opføres i samarbejde med kommunen gennem en ordning der hedder Prioritetskataloget og ville kræve tilladelse fra relevante myndigheder.

TRoA er nu nået dertil i Prioritetskataloget at vores ansøgning er blevet behandlet og vi er blevet orienteret om, at kommunen ikke vil støtte projektet, fordi det er dennes vurdering, at det ikke vil være muligt at skaffe de nødvendige tilladelser.

Det betyder at bestyrelsen og Sidste Søndag Udvalget på den kommende generalforsamling vil indstille til, at de 75.000 frigives igen til øvrige aktiviteter i foreningen. De vil således som udgangspunkt overgå til foreningens formue eller kan alternativ investeres i foreningens virke, f.eks. lokaler, anskaffelser eller andet som kommer foreningen til gavn.

Medlemmerne orienteres om dette på nuværende tidspunkt for at sikre, at eventuelle ideer til brugen af disse midler kan planlægges i god tid så de forslag der måtte komme på generalforsamling er gennemarbejdede og gennemtænkte.

Kalender…
oktober 2021
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
27. september 2021 28. september 2021 29. september 2021 30. september 2021 1. oktober 2021 2. oktober 2021 3. oktober 2021
4. oktober 2021 5. oktober 2021 6. oktober 2021 7. oktober 2021 8. oktober 2021 9. oktober 2021 10. oktober 2021
11. oktober 2021 12. oktober 2021 13. oktober 2021 14. oktober 2021 15. oktober 2021 16. oktober 2021 17. oktober 2021
18. oktober 2021 19. oktober 2021 20. oktober 2021 21. oktober 2021 22. oktober 2021 23. oktober 2021 24. oktober 2021
25. oktober 2021 26. oktober 2021 27. oktober 2021 28. oktober 2021 29. oktober 2021 30. oktober 2021 31. oktober 2021