The Realm of Adventurers

Kåre Torndahl Kjær

Så er de praktiske detaljer om generalforsamling planlagt.

Vi afholder Ordinær Generalforsamling 2014 søndag d. 23. marts kl. 11.00 i TRoAs lokaler. Bemærk at jvf. vedtægtsændringerne sidste år vil al generalforsamlingsmateriale udelukkende udkomme elektronisk – på email til dem der har afleveret en sådan og på hjemmesiden for alle.

Deadline for indkomne forslag er søndag d. 2. marts ved midnat. Der står følgende om forslag og ændringer til forslag i vores forretningsorden som kan have relevans:

1.1.     Der kan ikke stilles nye forslag eller vedtægtsændringsforslag på generalforsamlingen. Det er derimod muligt at stille ændringsforslag til de eksisterende forslag og vedtægtsændringer, såfremt de stadig i væsentlig grad omhandler det samme som det oprindelige forslag. I tvivlsspørgsmål er det overladt til dirigenten at vurdere, om der er tale et om et ændringsforslag eller en nyt forslag.

1.2.    Det er muligt at stille ændringsforslag til de på generalforsamlingen præsenterede budgetter, og disse skal alle være dirigenten i hænde inden der afstemmes om det samlede budget. Det opfordres dog til, at der er foretaget en grundig afdækning af de økonomiske konsekvenser af et forslag inden det forelægges generalforsamlingen, og det ikke blot beror på et skøn. Ethvert forslag behøver kun at beskrive de budgetpunkter det berører, og den financielle justering der skal foretages samt beskrivelse af hvilke faktuelle ændringer det medfører.

1.3.    Såfremt flere forslag berører de samme budgetpunkter, de ikke kan forenes og forslagsstillerne ønsker at vedholde punkterne stemmes der om det mest yderliggående først. I tvivlsspørgsmål er det dirigenten der afgører stemmerækkefølgen. Når der er stemt om alle budgetforslag stemmes der om det samlede budget.

1.4.    Det er ikke muligt at stille forslag eller foretage afstemninger under punktet ”Eventuelt”.

Så er der gået et helt år og nu er det endelig tid til at afholde TRoA julehygge i juleferien. Vi skal spise æbleskiver, drikke saftevand, spille det meget berømte TRoA pakkespil (du skal bare medbringe en pakke til 20 kroner, så er du med), have rollespils-relateret quiz og, hvis du har lyst, må du meget gerne møde op i rollespilsrelateret jule-udklædning. Derudover spiller vi brætspil, hygger os.

Alle herlighederne kommer til at foregå i TRoAs battlelokale (Torvegade 3A, Nørresundby) Søndag d. 29. december klokken 13-16.

Arrangementet er for alle TRoAs medlemmer, men det er allermest et arrangement for de unge medlemmer og dem som deltager til Sidste Søndag.

Er du ikke TRoA medlem må du hellere skynde dig at melde dig ind, for det er de eneste der må komme – til gengæld er det gratis og inkluderer alle de æbleskiver du kan nå at spise.

Tilmelding er ikke behøvet – du dukker bare op på dagen.

Idag er jeg gået igang med at skrive en vejledning i at bruge hjemmesiden. Det tager noget tid, men det skulle gerne gøre det lettere for dem der skal have adgang til siden, at justere på indholdet og tilføje nyt indhold.

Arbejdet er cirka halvvejs og bliver nok færdigt i indeværende uge – når det er gjort, kan flere folk få adgang til at skrive på siden.

En af de ting jeg havde på listen var integration til forummet. Formålet med dette var primært at sikre, at nyheder der postes på hjemmesiden også postes på forummet samtidig.

Efter at have kigget de tilgængelige plugins igennem kan jeg se, at der findes et plugin der gør det, men det er en større operation. Det kræver nemlig, at jeg flytter forummet fra debat.troa.dk til f.eks. troa.dk/debat.

Det er en opgave der – sammenholdt med at opdatere til nyeste phpBB version og lægge relevante mods på igen – tager en aftenstid. Det er hvad det er. Problemet er, at det går imod den infrastruktur jeg gerne vil have der gør, at forummet er en separat ting fra hjemmesiden. Havde vi ikke haft den infrastruktur havde forummet været nede sammen med hjemmeside da vi havde problemer nu her.

Spørgsmålet er, om det er det værd. Det vil jeg gerne høre nogle meninger om. Mit første bud er nej, men hvis folk mener det er en funktionalitet vi bliver glade for, vil jeg genoverveje.

Nu går det jo lige så godt – så jeg tilføjede Facebook integrationen her til aften. Nyheder fra TRoAs hjemmeside kommer nu på TRoAs facebookgruppe. Jeg fik godt nok ikke lavet så meget ved back’enden men det gør nok heller ikke noget – det skal nok blive nået i denne uge.

Så er alt indhold på hjemmesiden opdateret. De fleste tekster er flyttet over stort set ubeskåret, men særligt nogle af de længere områder er blevet beskåret.

Deriblandt er alle de gamle referater også kommet op. Jeg fandt et par gamle generalforsamlingsreferater jeg havde liggende som også er lagt op som ikke har ligget på siden de sidste par år. Jeg har dog et hul i 2008 – hvis nogen har et referat fra det år vil jeg blive glad.

Jeg vil også henlede opmærksomheden på to funktionaliteter jeg er ret begejstret for.

Indholdet i kolonnen til højre tilpasse sig i høj grad siden du er op. Den ene funktionalitet er “Se også…” som refererer til andre sider (bide interne og eksterne) som kan være relevante. Det ses tydeligst under aktiviteterne hvor der f.eks. er links videre til underfora på forummet og relevante facebookgrupper.

Den anden funktionalitet er omkring kalenderen. På de enkelte aktivitetssider vil man kunne se de næste aktiviteter er bestemte typer. Så f.eks. på Sidste Søndags side kan du se tidspunktet for næste spille – eller på Aktiv Tirsdags side kan du se de næste 5 aktive tirsdage.

Jeg er nu der, hvor næste trin bliver et skrive en guide til funktionaliteten så jeg kan lukke andre brugere ind på siden. De sidste dage har været et sprint hvor al den tid jeg overhovedet kunne afsætte, har været afsat. Sådan bliver det nok ikke fremadrettet, så der kan gå et par uger inden vi når så langt.

Lige nu rummer opgavelisten følgende opgaver:

  • Opsætte roller til backend
  • Udarbejde manual til andre brugere
  • Give andre brugere adgang

Når det er gjort, betragter jeg siden som færdig. Så kommer vi til ønskelisten der kigges på bagefter:

  • Nyhedsbrevsfunktion
  • Integration med Facebook og forummet
  • Muligvis flytte galleriet ind på siden (om muligt – det er voldsomt mange billeder vi snakker om og performance er et potentielt issue!)
  • Få lidt grafik på siden (Tegninger fra Michael)
  • Integrere med TRoAs nye økonomisystem så medlemsskaber kan købes på direkte fra hjemmesiden
  • Lav skin til forummet om, så det passer i farverne (og måske foretaget sikkerhedsopdatering nu når jeg var igang)
  • Lav skin til galleriet om, så det passer i farverne, hvis jeg ikke kan flytte det (og det er et lortearbejde som jeg husker det – suk!)

Under alle omstændigheder vil jeg utroligt gerne have kommentarer til det der er lavet – og forslag og ønsker til ændringer.

Kalender…
oktober 2021
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
27. september 2021 28. september 2021 29. september 2021 30. september 2021 1. oktober 2021 2. oktober 2021 3. oktober 2021
4. oktober 2021 5. oktober 2021 6. oktober 2021 7. oktober 2021 8. oktober 2021 9. oktober 2021 10. oktober 2021
11. oktober 2021 12. oktober 2021 13. oktober 2021 14. oktober 2021 15. oktober 2021 16. oktober 2021 17. oktober 2021
18. oktober 2021 19. oktober 2021 20. oktober 2021 21. oktober 2021 22. oktober 2021 23. oktober 2021 24. oktober 2021
25. oktober 2021 26. oktober 2021 27. oktober 2021 28. oktober 2021 29. oktober 2021 30. oktober 2021 31. oktober 2021