The Realm of Adventurers

Så har vi haft konstituerende møde og i den forbindelse var der heldigvis god lejlighed til at lave endnu en takkeliste.

  • Jens Ejnar Stephansen for at gennemgå de lugtende pantsække, fjerne glasflasker og lukke dem igen så de kunne afleveres til pant.
  • Jakob Jørgensen, Mads Jacobsen og Frederik Pedersen for at rydde op og gøre rent i køkkenet til generalforsamling.
  • Morten Baagøe og Martin Brassøe for deres mangeårige arbejde i bestyrelsen.

Mange tak for jeres indsats. Hvis du har nogen du synes har gjort noget ekstra så skriv til bestyrelsen@troa.dk så tager vi dem gerne på takkelisten.