The Realm of Adventurers

Bestyrelsen

Nyheder fra bestyrelsen

1 2 3 10

Det lader til at i generalforsamlingsforberedelsen blev referatet af bestyrelsesmødet d. 23. januar glemt – vi beklager! Det følger så her. Først fremhævede punkter:

 • Vi har haft kigget på vores containere med livegrej og fået komprimeret indholdet. Vi kan måske komme helt ned på en container.
 • Udvalgstur har fået en god tilslutning. Vi tager en dialog om formen på selve udvalgstur for at vurdere, om det også fortsat er det vi skal gøre.
 • Derudover primært forberedelse til GF (som i skrivende stund lige har været afholdt).

Så er endnu et møde overstået og referatet kan læses herunder:

De mest interessante pointer er sammenfattet herunder:

 • d. 15. Januar tager vi op til vores containere for at rydde op. Nærmere oplysninger følger.
 • d. 14. januar er der rengøringsdag i TRoA. Invitation er sendt ud gennem facebook men man er velkommen til at møde op uanset.
 • Vi har fået en invitation til et møde omkring ny fritidspolitik i Aalborg kommune. Hvis man har lyst til at deltage så kontakt bestyrelsen.
 • Regnskabet for 2022 ser lovende ud. Der mangler de sidste ting som gør det er svært at sige præcist hvordan det ender, men det ser markant bedre ud end budgettet.
 • Vinterlejr har stadig ledige pladser. Hvis du har lyst til at deltage så spring til!
 • Vi er i gang med arbejdet omkring budget til næste år.
 • Opgradering af vores regnskabssystem er planlagt til primo 2023. Derudover kigger vi på om vi skal åbne op for den tilhørende medlemsportal – det vil en nærmere analyse kortlægge.
 • Opvaskemaskinen har gennem et længere periode voldt problemer. Vi tager fat i dem der har solgt og installeret den med henblik på at få dem til at løse problemet. I mellemtiden husk at du selv skal vaske din opvask op i hånden.

Så er referatet fra sidste bestyrelsesmøde klart.

De mest relevante highlights er samlet herunder:

 • Vi kigger fortsat på om vi kan få lavet toilet mm. ved Krathuset og vi er i gang med at undersøge om kommunen eller fonde kan dække majoriteten.
 • Vi er kommet rigtig langt med 2. salen. Der mangler stadig noget, men vi er kommet rigtig langt.
 • Udvalgsturen er under planlægning. Hvis du mener du burde være inviteret men ikke har hørt noget så ræk ud – det kan være svært at sikre, at vi kommer hele vejen rundt og vi kan fejlagtigt godt komme til at glemme nogen af dem, der ikke er aktive i udvalg.
 • Processen omkring årsberetninger og budget for næste år er undervejs. Hvis du er aktiv i et udvalg så må I meget gerne komme i gang med processen nu – der er også sendt en mail rundt med information til de relevante maillister.
 • Vi er ved at anskaffe en mindre, transporterbar projektor så man lettere kan sætte filmaften, maleaften, møder, etc. op.

Det var alt fra denne gang – næste møde er d. 21. januar.

Referat fra bestyrelsesmødet d. 17. oktober er online.

De vigtigste punkter er opsummeret herunder:

 • Vi er lige ved at lægge sidste hånd på at gøre de mange battlemaps vi har til rådighed tilgængelige. Mere information følger snarligst.
 • 2. salen er rigtig langt; skabe er sat op og bordene er nok færdige når du læser dette.
 • Vi er blevet bedt af kommunen om at spare på energien. Så tænk venligst over varme, lys, mm.
 • Der bliver en rengøringsdag den første weekend i december. Præcis dato og nærmere information følger.
 • TRoA er ved at planlægge turen til Bifrost Generalforsamling. Vi deltager med 6 delegerede jvf. de nye regler.
 • Watch The Skies er for nu aflyst, men bestyrelsen er i gang med at se, om vi kan stable en ny arrangørgruppe på benene.
 • Vi indkøber en ekstra, mindre kaffemaskine til større arrangementer.

Endnu et referat ligger klar:

Hovedpunkterne er som følger:

 • Vi har bestilt en ny printer / kopimaskine.
 • Vi laver halloween løb med Stine Brix.
 • Vi laver halloween arrangement med Aalborg Historisk Museum.
 • Vi er i samarbejde med Århus Naturhistoriske Museum omkring en række events.
 • Vi er næsten færdige med figur indkøb og klargøring til bordrollespil.
 • Vi går med Bifrost i en ansøgning om midler til at engagere medlemmerne både internt i foreningen, nye medlemmer og samarbejde på tværs.
 • Vi er blevet klar over, at det sidste lokale på 2. salen kan lejes og frem til generalforsamlingen kigger vi på, om der er et behov og økonomi i at gøre det.
 • Børneattester er i fokus og vi kommer over kommende måneder til at kigge på, om vores retningslinier skal opdateres.

Der er mange flere, mindre punkter – kig ind i referatet for det fulde overblik.

Endnu et referat fra bestyrelsesmøde er online og kan findes her:

Som altid forsøger vi at sammenfatte de vigtigste nyheder herunder:

 • Aktiv Sommer har været afholdt og givet masser af deltagere.
 • Der er betalt kontingent og folk har generelt været gode til at betale til tiden, men der er stadig nogle stykker der hverken har meldt sig ud eller betalt og vi vil derfor igen effektuere en medlemskontrol.
 • Der har været fremskridt både på 2. salen og projekt med bordrollespilsfigurer.
 • Vi har kigget på vores printer/kopimaskine og besluttet at beholde den så længe som muligt uden en serviceaftale grundet dens alder. Når den dør så skifter vi den ud – eller før, hvis vi kan søge os til midlerne.
 • Vi indkøber ekstra skruemaskiner til værkstedet.
 • Vi har lagt en plan for at fjerne bruserne på 2. salen – selvom fokus lige nu ligger på de øvrige aktiviteter på 2. salen.

Referatet fra mødet i juni kan findes her:

De primære punkter er som følger:

 • Vi har fået midler fra kommunen så vi kan færdiggøre 2. salen.
 • Vi har vedtaget retningslinier for brug af laserskærer – herunder også hvis folk ønsker at bruge den til andet end privat brug eller TRoA brug.
 • Kopimaskinen skal skiftes da den er blevet meget dyrere i drift – vi undersøger mulighederne.
 • Vi anskaffet whiteboard cards til at have i kiosken man kan købe.

Så er endnu et bestyrelsesmøde overstået og referatet kan findes i bunden af dette indlæg.

De primære punkter er som følger:

 • Vi har nu solgt alle vores Magic Kort.
 • Vi har anskaffet en ny opvaskemaskine (som man har kunnet set i facebookgruppen i lidt tid).
 • Vi afventer svar fra materialepuljen hos Aalborg kommune om at sponsorere det resterende på 2. salen samt nye bord/bænke sæt mm.
 • Der komemr en rengøringsdag i klubben – sandsynligvis i juni. Pt. forventes der d. 11. juni men det kan ændre sig – hold øje med facebook gruppen for præcis dato.
 • Vi er kommet et godt stykke med at få anskaffet figurer til vores bordrollespil men der mangler lige det sidste.
 • Første workshop omkring laserskæreren har været afholdt. Næste gang er d. 12. juni.
 • Der er en endnu en omgang TRoAFaux turnering på planen til September.
 • Som et led i bedre kommunikation i foreningen holder vi et fællesmøde for hele TRoA d. 10. juli. Nærmere information om tid kommer i facebookgruppen.

Endnu et referat fra bestyrelsesmødet er online. Det kan findes i bunden af indlægget i fuld udgave mens de centrale beslutninger er opsummeret på listen lige herunder:

 • Der kommer en rengøringsdag efter vores arbejdsdag.
 • Arbejdsdag arrangeres slut april (er afholdt d. 24. april).
 • Vi har problemer med strømmen i dele af bygningen. Vi er i samarbejde med elektriker og kommunen ved at få set på det.
 • Vi kæmper lidt med vores containere til affald. Flere af dem er blevet låst, fordi nogen – enten medlemmer eller andre – ikke har brugt dem korrekt. Husk, at containerne kun er til klubbens affald og man skal sortere korrekt.
 • Thomas og Charlotte har indkøbt figurer til bordrollespil. Næste skridt er at pakke dem ud, sortere dem og stille dem korrekt i deres opbevaring.
 • Der er lavet en plan for 2. salen efter generalforsamling og der er blevet ansøgt midler hos Aalborg kommune til at finansierer en stor del af det.
 • Der er kommet workshops i gang omkring brugen af laserskæreren.
 • Vi vil endnu engang gerne sende folk afsted til Bifrost sommerskole. Hvis det har interesse så tag fat i jonathan@troa.dk.
 • Vi har besluttet det er på tide at genopfriske reglerne for børneattester for vores frivillige. De kan findes her og nogle udvalg vil blive kontaktet med henblik på at få opdateret hvem der lavet børneattester på.

Referatet kan findes længere nede på siden. De primære punkter er som følger:

 • Vi har en arbejdsdag og en rengøringsdag under opsamling – se mere på facebook.
 • Figurer til bordrollespil forventer vi bliver indkøbt i starten af april.
 • Projektgruppen omkring 2. salen kommer snart med en plan for de kommende aktiviteter set i lyset af den økonomi, der blev vedtaget på generalforsamlingen.
 • Der kommer snart de første workshops til laserskæreren så medlemmerne kan få gavn af den.
 • Vi har diskuteret hvordan vi griber kommunikation an efter snakken på generalforsamling og planen for nu er at organisere “Town Halls” samt at tage kontakt til de enkelte udvalg og høre hvordan de ønsker kommunikation med hver af dem skal flyde.
1 2 3 10