The Realm of Adventurers

Bestyrelsen

Nyheder fra bestyrelsen

1 2 3 5

Hermed Referat af bestyrelsesmøde 13.11.17.

Som altid har vi forsøgt at samle de vigtigste punkter herunder.

 • Der er endnu en “MinForening” workshop d. 4. december. Alle er velkomne.
 • Ungdomsudvalget har haft et spændende samarbejde med biblioteket og biblioteket vil rigtig gerne lave mere samarbejde.
 • Vi har sendt en gruppe til Bifrost GF (som i øvrigt er overstået nu – Bifrost har planlagt at bruge over 2,2 mill. næste år på at forbedre rollespils i Danmark – det er sgu’ lidt vildt at tænke på).
 • Vi er gået igang med at forberede GF 2018 og vi har allerede fået de første budgetter ind som vi er begyndt at arbejde med.
 • Vi har haft et spændende medlemsmøde om ikke-medlemmers bruger af lokalerne. Den første politik omkring dette er allerede udformet og en mere er på vej.
 • Vi er gået i gang med at undersøge muligheden for online indmeldelse. Der bliver nok desværre kun tale om indmeldelse og ikke forlængelse af medlemsskab da sidstnævnte kan give nogle komplikationer. Men det skulle gøre det lettere for nye medlemmer at melde sig ind.
 • Vi har sat arbejdet igang omkring udvalgsturen og vi glæder os vildt meget.

Hermed referat fra det sidste bestyrelsesmøde: Referat af bestyrelsesmøde 09.10.17

De mest interessante punkter:

 • TRoA har sagt ja tak til en gruppe på 3 arrangører som gerne vil lave Vampire Live i TRoA. Det hedder Nordens Nætter og starter allerede i november – læs mere her: https://nordensnaetter.wixsite.com/nordensnaetter
  Når de spiller vil de benytte sig af hele klubben – derfor vil der være nogle lørdag aftener og nætter om året, hvor klubben ikke er tilgængelig. Det fremgår af kalenderen, så det er til at planlægge efter.
 • Vi har indkøbt nye battlemaps som snarligt bliver tilgængelige.
  Husk, at du ikke må tegne med whiteboard markers på dem! – det er præcis ligesom de gamle.
 • Vi har fået et brætspilsudvalg, som står for brætspilscafeen og indkøb af brætspil. Det er egentlig bare en opdeling af Fraktion Pap hvor Magic-delen fortsat fortsætter i Fraktion Pap mens brætspil splittes ud i det nye brætspilsudvalg. De kan fanges på braetspil@troa.dk.
 • Der er kommet et oplæg til indretning af lokale 4, som bestyrelsen har godkendt. Det er ikke præcist afklaret hvornår arbejdet begynder, men vi håber det bliver i det nye år.
  Det drejer sig primært om at få installeret noget reolplads og få sat de nye skabe op.
 • Som flere har set er 2’eren blevet malet. Der er lige nogle få yderligere aktiviteter men så kommer TV’et op og der bliver installeret en Chrome cast – så bliver det et rigtigt anvendeligt rum.
 • På valgaftenen kommer der et valg-arrangement i TRoA. Formålet er til dels at gøre valget lidt festligt men også at opfordre folk til at stemme.
  Bestyrelsen vil i den sammenhæng gerne understrege, at TRoA er partipolitisk neutral og det således ikke er et sted at ophænge valgplakater, omdele materiale mm. Arrangementet er for at øge fokus på valget som helhed, ikke for at fremme enkeltpartiers sager.

Så er referatet fra sidste bestyrelsesmøde online: Referat af bestyrelsesmøde 11.09.17

De mest interessante punkter er:

 • Vi er ved at sætte skilte op i foreningen og foliet er også (langt om længe) lige på trapperne.
 • Vi er i gang med at få repareret teltene.
 • Vi har fået nyt 100 / 100 internet.
 • Vi har fået opgraderet vores kontor PC’er hvilket var hårdt tiltrængt.
 • Den nye opvaskemaskine er installeret i køkkenet (som flere af jer nok har set).
 • TRoA lægger lokaler til Bifrost regionsmøde her til efteråret.
 • Krigslives hjemmeside er kommet online.
 • Vi har fået sat lys op i 2’eren.
 • Vi har fået et nyt lydanlæg i kælderen.
 • 2. salen bliver åbnet op for booking gennem kommunens almindelige booking system. Det betyder både, at hvis vi skal bruge det fremadrettet skal vi betale (nok 21 kroner i timen) og der kommer sikkert flere brugere af det. Vi har indstillet til kommunen at sikre, at det ikke bliver brugt til aktiviteter der støjer så det generer vores aktiviteter.
 • Vi får reduceret vores husleje en anelse idet der er et par lokaler i kælderen, som vi ikke har adgang til og derfor ikke ønsker at betale for.
 • Vi har diskuteret behovet for at kunne åbne op for “gæstespillere”. Det er en lang og besværlig diskussion hvor vi endnu ikke har kunnet finde en løsning der tilgodeser alle behov uden også at skabe nogle problemer. Bestyrelsen indkalder udvalgene og andre interesserede parter til en dialog hen over efteråret.
  Indtil da må vi understrege, at folk der ikke er medlemmer kan komme i foreningen under henvisning til reglerne omkring prøvemedlemsskab (se i vedtægterne) men skal ellers betale medlemsskab eller deltage til et åbent, bestyrelsesgodkendt arrangement hvor prisen for ikke-medlemmer er højere end for medlemmer.
 • Vi har doneret nogle effekter til Auktionen på Forum.
 • Der har været to personsager som nu begge har fundet deres afslutning. De fremgår ikke af det offentlige referat da vi ikke ønsker at hænge nogen unødigt ud. For et enkelt tilfælde har det resulteret i en eksklusion hvor den relevante person vil blive informeret og efterfølgende vil alle udvalg blive informeret så de kan være med til at sikre, at vedkommende ikke kommer i foreningens lokaler.
  Det er altid træls når vi er nødt til at ekskludere folk og heldigvis er det ikke sket særlig tit – over de sidste 15 år hvor jeg har været aktiv i TRoAs bestyrelsesarbejde på den ene eller den anden måde er det kun tredje gang jeg kan huske det er sket. Vi har heldigvis nogle fantastisk dejlige medlemmer der opfører sig ordentligt og kan godt med hinanden men når det en sjælden gang sker, at nogen træder markant over stregen, så er det også vigtigt vi er konsekvente.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er nu online. Der var mange punkter, men hvad der vurderes at være af generel interesse er noteret herunder:

 • TRoA arrangerer Krigslive XIV. Astrid Budolfsen er hovedarrangør med Ditte Theilgaard og Claus Gajhede som medarrangører.
 • TRoA indkøber en opvaskemaskine. I første omgang bliver den tilgængelig for alle og hvis den hjælper med at holde køkkenet rent, så forbliver det sådan. Hvis det ender med at folk bare sætter deres beskidte spisegrejer deri men den ikke bliver sat i gang og tømt jævnligt bliver den aflåst og fremadrettet forbeholdt arrangementer. Mere information følger.
 • Næste generalforsamlingen bliver lørdag d. 24. februar kl. 10.
 • TRoAs internetforbindelse opgraderes til en 100 / 100 forbindelse – og den bliver i samme omgang markant billigere.
 • Der bliver opsat en standardiseret formular til leje af de effekter, medlemmerne ofte lejer. Når den er klar kommer der yderligere information.
 • Vi har besluttet at indkøbe store skabe til lokale 4 til hobbyprojekter som medlemmerne kan leje. Lejeprisen bliver 150 DKK per halvår.
  Det bliver lavet som en forudbestilling hvor man betaler depositium + første års leje og der indkøbes skabe efter forudbestillingen. Nærmere information kommer i den kommende periode.
 • Vi har indgået samarbejde med Aalborg Spilforsyning – Aalborgs nye spilbutik der ligger der hvor Dragons Lair lå.
 • TRoA får et nyhedsbrev! Første version er under udarbejdelse – det ser skidegodt ud og vi glæder os til at medlemmerne får det mellem hænderne.

Selve referatet kan findes her: Referat af bestyrelsesmøde 09.08.17

Så er den nye bestyrelse formelt trådt til og respektive steder er rettet.

Det betyder også at vi – for denne gang – siger tak til Karsten Rasmussen, Mikkel Morild, Astrid Budolfsen og Søren Thorup som alle træder ud af bestyrelsen.

Den nye bestyrelsen består af Nadia S. Holland (Formand), Kåre T. Kjær (Næstformand) Christine M. Christensen (Kasserer), Morten Baagøe, Erik S. Preussler, Christian Nørgaard (suppleant) og Søren Parbæk (suppleant).

Nærmere ansvarsområder og kontaktoplysninger kan ses på siden med Bestyrelsen.

Så er referatet fra bestyrelsesmødet i juni online. Det kan findes her: Referat af bestyrelsesmøde 21.06.17

Næste møde er i August så der går lige lidt inden næste møde.

De vigtigste punkter fra dette møde er:

 • Der har været ændring i Sidste Søndag udvalget og Jakob Kannegaard er ny formand.
 • Den nye bestyrelse har konstitueret sig – der er ingen ændringer i hvilke poster der er, men der er rykket lidt rundt på dem.
 • Bestyrelsen har – særligt i lyset af at Dragons Lair er lukket – stadfæstet vores tidligere beslutning om ikke at agere hobbybutik. Den præcise formulering af denne politik kommer til at indgå på vores politikside men grundessensen er, at vi alene ønsker at sælge kioskvarer og de varer, som man være “behovskøb” i daglig gang i foreningen.
  Det betyder i praksis at vi holder fast i magic kort, terninger, plasticlommer og udvider med et par målebånd og lidt lim (produkter, man kan få behov for “akut” at købe når man er i foreningen), men at vi ikke ønsker hverken at lagerføre eller sælge brætspil, figurer, maling, rollespilsbøger eller lignende.
  Den korte forklaring bag denne beslutning er, at vi ikke ønsker at påtage os en butiks forpligtelser eller opgaver ej heller (som frivillige forening) ønsker at bringe os i en konkurrencesituation med butikker – uanset om de er fysiske eller netbutikker.
 • Vi indkøber en ny og solid kaffemaskine så der er ordentligt grundlag for at lave kaffe.
 • Vi afsætter penge til at få vedligeholdt og repareret vores telte.

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 15. marts er nu online. Highlights er som følger:

 • Vi har vedtaget en politik om, at for at være aktiv i varige udvalg skal man være medlem af TRoA. Arrangørgrupper (for enkeltstående arrangementer) kan godt indeholder ikke-TRoA medlemmer, men der skal være mindst ét TRoA medlem.
  Disse regler er indført i vores Frivilligt arbejde-politik og i vores troa-oram.
 • Opdateret status på flere projekter – Airsoft ser godt ud, Pendragons ære har udskudt sidste tilmelding, Vinterlejr var en stor succes, Udvalgstur gik godt.
 • Konkret beslutning om hvordan vi skyder online PR igang afventer konkret oplæg men vi forventer at sætte det igang i April.

Selve referatet findes her: Referat af bestyrelsesmøde 15.03.17

Referat fra sidste bestyrelsesmøde online. Mest relevante punkter:

 • Det er pt. muligt at være aktiv i udvalg uden at være medlem og dermed få adgang til udvalgsturen selvom man ikke er medlem. Bestyrelsen har besluttet at ændre denne praksis således man skal være medlem af foreningen (fællesskabet) førend man kan få del i udvalgsturen.
 • Bestyrelsen er gået i gang med at handle på de beslutninger der blev truffet på GF, de fleste forventes at kunne være løst på denne side af sommerferien. Hvis du har input til hvordan nogle af dem skal løses eller gerne vil hjælpe kan du se de ansvarlige i referatet.
 • TRoA kigger på Canva – et online værktøj til at lave reklamemateriale. Hvis det er noget dit udvalg har interesse i så tag kontakt til Morten Baagøe som arbejder med værktøjet (morten@troa.dk). Vi kører pilot de næste par måneder og derefter forholder vi os til, om det er noget vi fortsat vil bruge og eventuelt betale for.

Referatet findes her: Referat af bestyrelsesmøde 22.02.17

1 2 3 5
Kalender…
december 2017
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
27. november 2017 28. november 2017 29. november 2017 30. november 2017 1. december 2017 2. december 2017 3. december 2017
4. december 2017 5. december 2017 6. december 2017 7. december 2017 8. december 2017 9. december 2017 10. december 2017
11. december 2017 12. december 2017 13. december 2017 14. december 2017 15. december 2017 16. december 2017 17. december 2017
18. december 2017 19. december 2017 20. december 2017 21. december 2017 22. december 2017 23. december 2017 24. december 2017
25. december 2017 26. december 2017 27. december 2017 28. december 2017 29. december 2017 30. december 2017 31. december 2017