The Realm of Adventurers

Kioskudvalget

Cafe-udvalget og bestyrelsen har besluttet at alle cafevagter i TRoA skal have et opfriskningskursus, da Christine, vores kasserer i TRoA har konstateret mange fejl, som det tager lang tid at finde og rette manuelt.

På samme tid for vi mulighed for at ensrette oplæringen og genopfriske alle de ting som man skal kunne/vide som Cafevagt, så alle kan gøre tingene “rigtigt” 🙂

Alle cafevagter har modtaget en mail med mulige datoer for opfrisknings-kurset. Er du cafevagt og har ikke modtaget en mail, så kontakt venligst cafe@troa.dk, så vi kan sende den til dig. Vi afholder også kurset efter behov, hvis man ikke kan deltage på de dage vi allerede har afsat.

Der er allerede ni cafevager, der har gennemført kurset, så vi forventer at hovedparten (hvis ikke alle) har gennemført kurset inden søndag den 25/2. For de cafevagter der ikke har gennemført kurset eller lavet anden aftale inden da, må vi desværre lukke for adgangen til Cafeen, indtil kurset er gennemført.

Med venlig hilsen

Cafe-udvalget (cafe@troa.dk)

Siden vi fjernede kontanterne fra kiosken for snart et år siden, var det hensigten at indføre gavekort i stedet så specielt de unge, som ikke er gamle nok til at have et betalingskort – kan købe slik mm. i kiosken.

Det er efter lidt tekniske og regnskabsmæssige udfordringer nu en realitet og det er nu muligt at betale med gavekort!

Så hvis du er forælder og gerne vil give dit barn mulighed for at købe noget i kiosken er det nu noget lettere. Gavekort kan indbetales på løbende så du hele tiden kan “fylde på” til hver enkelt gang.

Alle andre har naturligvis også mulighed for at benytte denne funktionalitet.

I november diskuterede bestyrelsen, hvordan vi skulle gribe problematikken omkring svind an.

Der var flere løsningsmodeller på banen herunder blev det overvejet at sætte overvågning op. Det var en overgang bestyrelsens hensigt at indkalde til ekstraordinære generalforsamling med henblik på at afgøre, om vi skulle opsætte overvågning eller ej.

Der viste sig dog en anden mulighed som alternativ til kontanter – nemlig gavekort. Efter en del overvejelser besluttede bestyrelsen ikke at indkalde til generalforsamling men i vælge en alternativ model.

For det første gøres kiosken permanent fri af kontanter. Det er et fåtal som alene har kontanter som betalingsmiddel for hvem det er en gene. Udvalg eller medlemmer der har brug for kontanter kan få det ved henvendelse til kassereren.

Dernæst har udvalg fået mulighed for at få udleveret mindre beløb som de hæfter for som kan bruges f.eks. til at sikre at de unge til Aktiv Tirsdag kan købe ting i kiosken uden at have mobilepay eller betalingskort.

Slutteligt vil vi indføre gavekort. Disse gør det muligt at købe på kredit på et dertil indrettet plastickort som så efterfølgende kan benyttes til betaling. Det kan f.eks. benyttes af de unge til Aktiv Tirsdag hvor forældrene kan indbetale et beløb på kortet som de så kan betale med over en eller flere tirsdage. Dette system er ikke helt på plads endnu, men der arbejdes på det.

Det er bestyrelsen nuværende konklusion at holde kiosken fri af kontanter er den eneste sikre måde at undgå svind. Er man som medlem af foreningen uenig i dette eller ønsker alternative løsninger indstilles det til, at man kommer med et konkret forslag på den nærværende generalforsamling hvis det er dyrt/omsiggribende eller bringer forslaget direkte til bestyrelsen før/efter generalforsamling hvis det er af mindre omfang.

Kalender…
oktober 2018
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
1. oktober 2018 2. oktober 2018 3. oktober 2018 4. oktober 2018 5. oktober 2018 6. oktober 2018 7. oktober 2018
8. oktober 2018 9. oktober 2018 10. oktober 2018 11. oktober 2018 12. oktober 2018 13. oktober 2018 14. oktober 2018
15. oktober 2018 16. oktober 2018 17. oktober 2018 18. oktober 2018 19. oktober 2018 20. oktober 2018 21. oktober 2018
22. oktober 2018 23. oktober 2018 24. oktober 2018 25. oktober 2018 26. oktober 2018 27. oktober 2018 28. oktober 2018
29. oktober 2018 30. oktober 2018 31. oktober 2018 1. november 2018 2. november 2018 3. november 2018 4. november 2018