The Realm of Adventurers

Klubben er aflåst, men medlemmer kan købe en nøgle til en pris på 50 DKK. Der er ingen faste åbningstidspunkter, men normalt vil lokalerne være åbne fra kl. 18-23 på hverdagene og omkring middag om søndagen. Lørdag er det mere irregulært hvornår der er åbent.

På 1. salen har vi et stort fælleslokale til brætspil, figurspil og generelt at “hænge ud”. Der er terræn til et bredt udvalg af figurspil f.eks. Warhammer, 40K, mm. Her holdes også større arrangementer. Tillige har vi et kioskudsalg der åbner ud mod fælleslokalet med sodavand, slik, chips, mm.

Der er også 6 spillelokaler på denne etage hvoraf det ene også er mødelokale. Disse kan reserveres ugentligt til brug for at spille bordrollespil, kortspil, brætspil eller hvad folk har lyst til. Der er desuden også et køkken.

I kælderen har vi et stort lager hvor vi opbevarer foreningens mange effekter til brug for liverollespil, hardball, mm. Der ligger også to værksteder; et grovværksted til træarbejde, større malerarbejder og lignende samt et finværksted til figurmaling, justering af hardballvåben og syning. Disse kan medlemmer bruge til egne projekter såvel som til foreningens projekter så længe sikkerheds- og ordensregler overholdes.

Brug af lokaler – ugentlig

Hvis man vil bruge lokaler på ugentlig basis skal man skrive sig på timemap’en som befinder sig i foreningen minimum med navn og telefonnummer. Når man ikke længere bruger lokalerne skal man huske at fjerne sig fra listen igen.

Særligt ifht. Fælleslokalet og Aktiv Tirsdag

I forbindelse med Ungdomsudvalgets ugentlige aktivitet ”Aktiv Tirsdag” som foregår Tirsdag aften i tidsrummet 17.30 til 21.00, har udvalget som udgangspunkt fortrinsret til at bruge Battle lokalet forudsat at udvalget sørger for at der er plads til at medlemmer der ikke deltager i Aktiv Tirsdag stadig kan købe ting i cafeen og kan lave deres egne aktiviteter.

Udvalget skal kontakte bestyrelsen i god tid forud hvis de ønsker at lave en aktivitet der forhindrer andre medlemmer i at være i Battle lokalet eller købe i cafeen, og de skal også informere de af klubbens medlemmer der måtte være berørt i god tid.

Brug af lokaler – engangs

Hvis man ønsker at lave en enkelt-stående arrangementer – workshop, turnering eller lignende – har man også mulighed for at benytte foreningens lokaler. Man skal i så tilfælde kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@troa.dk og fortælle hvornår man ønsker at bruge dem, hvilke dele man ønsker at bruge, osv. Bestyrelsen vil så sikre, at der ikke er konflikter med andre arrangementer.

Man kan i sådanne tilfælde også få lov at låne lokaler som bruges af faste, ugentlige arrangementer, om nødvendigt. De faste brugere skal orienteres direkte af dem, som låner lokalerne hurtigst muligt i så tilfælde.

Når man har fået tilladelse fra bestyrelsen skal man informere medlemmerne om at man benytter lokalerne. Dette gøres ved at lave et opslag på forum og sætte en seddel på timemap. Begge dele skal beskrive hvornår arrangementet afholdes og hvordan man kommer i kontakt med den ansvarlige.

Til sådanne arrangementer kan der deltage personer, som ikke er medlem af TRoA. De skal betale for at benytte lokalerne og udgangspunktet er 50 DKK per person per dag (eller del af). Nærmere betingelser og eventuelle undtagelser skal aftales med bestyrelsen.

Leje af foreningens effekter

Foreningen råder over flere effekter, som kan være interessant at leje. Det drejer sig typisk om ting som telte, borde/bænke sæt eller lignende. Foreningens egne arrangementer vil altid have fortrinsret til foreningens effekter over andre.

Der er fastsat standardiserede lejepriser for at dække på det slid, som der kommer på det, vi lejer ud. Den præcise pris afhænger af varighed og hvilke ting der lejes og aftales med bestyrelsen. Derudover forpligtes man til at dække eventuelle skader med anskaffelsesprisen – you break it, you buy it. Der aftales et afhentningstidspunkt og et afleveringstidspunkt. Der vil på disse tidspunkter være en repræsentant fra bestyrelsen til stede til at kontrollere hvad der blev udleveret / tilbageleveret, standen og eventuelle skader.

Som udgangspunkt vil foreningen låne ud til brug til non-profit arrangementer indenfor foreningens formålsparagraf. Det kan være rollespilsarrangementer, airsoft-spil, osv både til medlemmer og ikke-medlemmer. Der kan gives dispensation fra dette, f.eks. at leje effekter ud til medlemmers aktiviteter der ikke falder under formålsparagraffen. Anvendes effekterne til kommercielle formål eller til formål udenfor foreningens formålsparagraf vil lejepriserne hæves idet de normale priser alene er sat til at skulle dække vedligehold og slid, og ikke det frivillige arbejde eller risiko, forbundet med udleje. Aktiviteter der går udover foreningens interessesfære – her repræsenteret ved formålsparagraf og non-profit – bør derfor kompensere dette arbejde og risiko til foreningen, så foreningens ejendom primært kan komme foreningen og dennes formål til gode.

Foreningens egne arrangementer har førsteret til benyttelse af foreningens effekter i alle tilfælde. For leje brug denne formular.

IT- og kontor-faciliteter

Foreningen råder over et antal computere på kontoret som har den store office-pakke installeret og inDesign til layoutopgaver.

Den ene computer er bærbar og kan tages med til arrangementer.

Derudover har vi en laminatmaskine, en skæremaskine og en kopimaskine med indbygget scanner (email’er en pdf) og printer.

Hjemmeside og web-presence

Foreningen råder over et webhotel. IT-udvalget tilbyder en række services til udvalg og arrangører gennem dette, hvoraf de mest almindelige er listet herunder.

  • Installere og udarbejde hjemmeside til et projekt (scenarie, con, udvalg, etc.). Eventuelt med eget domæne.
  • Udarbejdelse og vedligehold af mailliste.
  • Mulighed for at lave spørgeskema.
  • Mulighed for at lave tilmeldingsformularer online inkl. betalingsløsning med Jotform.

Events

TRoA får indimellem henvendelser fra skoler, personer, firmaer og foreninger, der gerne vil lave noget rollespil, men mangler hjælp. Noget er betalt, noget er ikke. For at sikre at den slags henvendelser når ud til dem der kunne have lyst til at hjælpe har vi en mailliste til dette. Når vi får en henvendelse sendes den derud – er man interesseret svarer man bare til den der har henvendt sig til os. Det er let for os, og giver dem der har har et event mulighed for at komme i kontakt med interesserede.

Hvis man vil på listen skal man blot skrive til event-subscribe@troa.dk.

Kalender…
april 2018
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
26. marts 2018 27. marts 2018 28. marts 2018 29. marts 2018 30. marts 2018 31. marts 2018 1. april 2018
2. april 2018 3. april 2018 4. april 2018 5. april 2018 6. april 2018 7. april 2018 8. april 2018
9. april 2018 10. april 2018 11. april 2018 12. april 2018 13. april 2018 14. april 2018 15. april 2018
16. april 2018 17. april 2018 18. april 2018 19. april 2018 20. april 2018 21. april 2018 22. april 2018
23. april 2018 24. april 2018 25. april 2018 26. april 2018 27. april 2018 28. april 2018 29. april 2018
30. april 2018 1. maj 2018 2. maj 2018 3. maj 2018 4. maj 2018 5. maj 2018 6. maj 2018