The Realm of Adventurers

Klubben er aflåst, men medlemmer kan købe en nøgle til en pris på 50 DKK. Der er ingen faste åbningstidspunkter, men normalt vil lokalerne være åbne fra kl. 18-23 på hverdagene og omkring middag om søndagen. Lørdag er det mere irregulært hvornår der er åbent.

På 1. salen har vi et stort fælleslokale til brætspil, figurspil og generelt at “hænge ud”. Der er terræn til et bredt udvalg af figurspil f.eks. Warhammer, 40K, mm. Her holdes også større arrangementer. Tillige har vi et kioskudsalg der åbner ud mod fælleslokalet med sodavand, slik, chips, mm.

Der er også 6 spillelokaler på denne etage hvoraf det ene også er mødelokale. Disse kan reserveres ugentligt til brug for at spille bordrollespil, kortspil, brætspil eller hvad folk har lyst til. Der er desuden også et køkken.

I kælderen har vi et stort lager hvor vi opbevarer foreningens mange effekter til brug for liverollespil, hardball, mm. Der ligger også to værksteder; et grovværksted til træarbejde, større malerarbejder og lignende samt et finværksted til figurmaling, justering af hardballvåben og syning. Disse kan medlemmer bruge til egne projekter såvel som til foreningens projekter så længe sikkerheds- og ordensregler overholdes.

Brug af lokaler – ugentlig

Hvis man vil bruge et spillelokale på ugentlig basis skal man skrive sig på timemap’en som befinder sig i foreningen minimum med navn og telefonnummer. Når man ikke længere bruger lokalerne skal man huske at fjerne sig fra listen igen.

Særligt ifht. Fælleslokalet og Aktiv Tirsdag

I forbindelse med Ungdomsudvalgets ugentlige aktivitet ”Aktiv Tirsdag” som foregår Tirsdag aften i tidsrummet 17.30 til 21.00, har udvalget som udgangspunkt fortrinsret til at bruge Battle lokalet forudsat at udvalget sørger for at der er plads til at medlemmer der ikke deltager i Aktiv Tirsdag stadig kan købe ting i cafeen og kan lave deres egne aktiviteter.

Udvalget skal kontakte bestyrelsen i god tid forud hvis de ønsker at lave en aktivitet der forhindrer andre medlemmer i at være i Battle lokalet eller købe i cafeen, og de skal også informere de af klubbens medlemmer der måtte være berørt i god tid.

Brug af lokaler – engangs

Hvis man ønsker at lave en enkelt-stående arrangementer – workshop, turnering eller lignende – har man også mulighed for at benytte foreningens lokaler. Man skal i så tilfælde kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@troa.dk og fortælle hvornår man ønsker at bruge dem, hvilke dele man ønsker at bruge, osv. Bestyrelsen vil så sikre, at der ikke er konflikter med andre arrangementer.

Man kan i sådanne tilfælde også få lov at låne lokaler som bruges af faste, ugentlige arrangementer, om nødvendigt. De faste brugere skal orienteres direkte af dem, som låner lokalerne hurtigst muligt i så tilfælde.

Når man har fået tilladelse fra bestyrelsen skal man informere medlemmerne om at man benytter lokalerne. Dette gøres ved at lave et opslag på forum og sætte en seddel på timemap. Begge dele skal beskrive hvornår arrangementet afholdes og hvordan man kommer i kontakt med den ansvarlige.

Til sådanne arrangementer kan der deltage personer, som ikke er medlem af TRoA. De skal betale for at benytte lokalerne og udgangspunktet er 50 DKK per person per dag (eller del af). Nærmere betingelser og eventuelle undtagelser skal aftales med bestyrelsen.

Vi oplever i tiden rigtig mange arrangementer der ønsker at bruge Fælleslokalet. Derfor er politikken at selvom man planlægger et arrangement i fælleslokalet, har man som udgangspunkt ikke eksklusiv ret til fælleslokalet – andre arrangementer har også ret til at være der. Hvis man laver et arrangement af en størrelse eller natur der kun kan realiseres hvis man har eksklusiv brugsret på fælleslokalet skal man kontakte bestyrelsen. Med til den politik hører en opfordring om, at hvis du planlægger et arrangement i fælleslokalet og kan se at andre arrangementer foregår samtidig skal du tage kontakte til arrangørerne og koordinere, så vi kan undgå problemer med overbelægning eller inkompatible arrangementer.

Leje af foreningens effekter

Foreningen råder over flere effekter, som kan være interessant at leje. Det drejer sig eksempelvis om telte, borde/bænke sæt eller lignende. Foreningens egne arrangementer vil altid have fortrinsret til foreningens effekter over andre. Det vigtigt at bemærke, at udleje af foreningens effekter ikke er en kerneaktivitet for TRoA og derfor er følgende retningslinier sat for at minimere arbejde og besvær for TRoA ved udlejen.

Tidsfrister

En anmodning om udleje skal altid indgives mindst to uger før det ønskes udleveret. Skal du leje noget der ikke står på udlejeformularen (se nedenfor) skal prisen (og hvorvidt vi ønsker at leje det ud) behandles på et bestyrelsesmøde og således har vi brug for yderligere tid til behandling – kig i kalenderen for at se hvornår vi har bestyrelsesmøder.

Hvis anmodningen kommer senere end det vil den blive afvist. Vi ønsker ikke at bruge vores kræfter på at hastebehandle udlejeforespørgsler jvf. vores politik om, at det ikke er en kerneaktivtet.

Pris

Der er fastsat standardiserede lejepriser på effekter der ofte lejes ud for at dække på det slid, som der kommer på det. Objekter vi sjældent lejer ud skal der fastsættes en pris på af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde. Derudover forpligtes man ved leje til at dække eventuelle skader med anskaffelsesprisen – you break it, you buy it.

Udlevering og hentning

Alle lejede effekter uden undtagelse skal udleveres og modtages af en bestyrelsen udpeget repræsentant. Man må ikke selv hente og levere tilbage. Formålet med dette er at sikre at det vi udleverer er i ordentligt stand og at det vi modtager også er i ordentlig stand og kommer korrekt på plads.

Hvis bestyrelsen ikke er i stand til at finde en til at stå for udlevering og modtagelse på et tidspunkt der passer lejer vil vi afvise udlejet. Vi har for mange dårlige erfaringer med effekter der er ikke er kommet tilbage i ordentlig stand, tid eller på korrekt placering når vi ikke har haft styr på både udlevering og modtagelse.

Hvem lejer vi til

Som udgangspunkt vil foreningen leje og låne ud til brug til non-profit arrangementer indenfor foreningens formålsparagraf. Det kan være rollespilsarrangementer, airsoft-spil, osv både til medlemmer og ikke-medlemmer.

Der kan gives dispensation fra dette, f.eks. at leje effekter ud til medlemmers aktiviteter der ikke falder under formålsparagraffen. Anvendes effekterne til kommercielle formål eller til formål udenfor foreningens formålsparagraf vil lejepriserne hæves idet de normale priser alene er sat til at skulle dække vedligehold og slid, og ikke det frivillige arbejde eller risiko, forbundet med udleje. Aktiviteter der går udover foreningens interessesfære – her repræsenteret ved formålsparagraf og non-profit – bør derfor kompensere dette arbejde og risiko til foreningen, så foreningens ejendom primært kan komme foreningen og dennes formål til gode.

Hvis dit formål med udleje ikke passer i den øverste kategori (non-profit indenfor formålsparagraffen) skal din anmodning behandles på et bestyrelsesmøde og kan vi ikke nå det, afvises anmodningen.

Hvordan lejer jeg

Du kan anvende denne formular.

Hvis du vil leje noget der ikke står på den så skriv til bestyrelsen@troa.dk. Bemærk tidsfristerne ovenfor.

IT- og kontor-faciliteter

Foreningen råder over et antal computere på kontoret som har den store office-pakke installeret og inDesign til layoutopgaver.

Den ene computer er bærbar og kan tages med til arrangementer.

Derudover har vi en laminatmaskine, en skæremaskine og en kopimaskine med indbygget scanner (email’er en pdf) og printer.

Hjemmeside og web-presence

Foreningen råder over et webhotel. IT-udvalget tilbyder en række services til udvalg og arrangører gennem dette, hvoraf de mest almindelige er listet herunder.

  • Installere og udarbejde hjemmeside til et projekt (scenarie, con, udvalg, etc.). Eventuelt med eget domæne.
  • Udarbejdelse og vedligehold af mailliste.
  • Mulighed for at lave spørgeskema.
  • Mulighed for at lave tilmeldingsformularer online inkl. betalingsløsning med Jotform.
Kalender…
december 2021
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
29. november 2021 30. november 2021 1. december 2021 2. december 2021 3. december 2021 4. december 2021 5. december 2021
6. december 2021 7. december 2021 8. december 2021 9. december 2021 10. december 2021 11. december 2021 12. december 2021
13. december 2021 14. december 2021 15. december 2021 16. december 2021 17. december 2021 18. december 2021 19. december 2021
20. december 2021 21. december 2021 22. december 2021 23. december 2021 24. december 2021 25. december 2021 26. december 2021
27. december 2021 28. december 2021 29. december 2021 30. december 2021 31. december 2021 1. januar 2022 2. januar 2022