The Realm of Adventurers

Klubben er aflåst, men medlemmer kan købe en nøgle til en pris på 50 DKK. Der er ingen faste åbningstidspunkter, men normalt vil lokalerne være åbne fra kl. 18-23 på hverdagene og omkring middag om søndagen. Lørdag er det mere irregulært hvornår der er åbent.

På 1. salen har vi et stort fælleslokale til brætspil, figurspil og generelt at “hænge ud”. Der er terræn til et bredt udvalg af figurspil f.eks. Warhammer, 40K, mm. Her holdes også større arrangementer. Tillige har vi et kioskudsalg der åbner ud mod fælleslokalet med sodavand, slik, chips, mm.

Der er også 6 spillelokaler på denne etage hvoraf det ene også er mødelokale. Disse kan reserveres ugentligt til brug for at spille bordrollespil, kortspil, brætspil eller hvad folk har lyst til. Der er desuden også et køkken.

I kælderen har vi et stort lager hvor vi opbevarer foreningens mange effekter til brug for liverollespil, hardball, mm. Der ligger også to værksteder; et grovværksted til træarbejde, større malerarbejder og lignende samt et finværksted til figurmaling, justering af hardballvåben og syning. Disse kan medlemmer bruge til egne projekter såvel som til foreningens projekter så længe sikkerheds- og ordensregler overholdes.

Som medlem kan man købe en nøglebrik som giver adgang til foreningens lokaler. Den koster 50 kroner og skal købes i kiosken.

Brug af lokaler – ugentlig

Hvis man vil bruge et spillelokale på ugentlig basis skal man skrive sig på timemap’en som befinder sig i foreningen minimum med navn og telefonnummer. Når man ikke længere bruger lokalerne skal man huske at fjerne sig fra listen igen.

Særligt ifht. Fælleslokalet og Aktiv Tirsdag

I forbindelse med Ungdomsudvalgets ugentlige aktivitet ”Aktiv Tirsdag” som foregår Tirsdag aften i tidsrummet 17.30 til 21.00, har udvalget som udgangspunkt fortrinsret til at bruge Battle lokalet forudsat at udvalget sørger for at der er plads til at medlemmer der ikke deltager i Aktiv Tirsdag stadig kan købe ting i cafeen og kan lave deres egne aktiviteter.

Udvalget skal kontakte bestyrelsen i god tid forud hvis de ønsker at lave en aktivitet der forhindrer andre medlemmer i at være i Battle lokalet eller købe i cafeen, og de skal også informere de af klubbens medlemmer der måtte være berørt i god tid.

Brug af lokaler – engangs

Hvis man ønsker at lave en enkelt-stående arrangementer – workshop, turnering eller lignende – har man også mulighed for at benytte foreningens lokaler. Man skal i så tilfælde kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@troa.dk og fortælle hvornår man ønsker at bruge dem, hvilke dele man ønsker at bruge, osv. Bestyrelsen vil så sikre, at der ikke er konflikter med andre arrangementer.

Man kan i sådanne tilfælde også få lov at låne lokaler som bruges af faste, ugentlige arrangementer, om nødvendigt. De faste brugere skal orienteres direkte af dem, som låner lokalerne hurtigst muligt i så tilfælde.

Når man har fået tilladelse fra bestyrelsen skal man informere medlemmerne om at man benytter lokalerne. Dette gøres ved at lave et opslag på forum og sætte en seddel på timemap. Begge dele skal beskrive hvornår arrangementet afholdes og hvordan man kommer i kontakt med den ansvarlige.

Til sådanne arrangementer kan der deltage personer, som ikke er medlem af TRoA. De skal betale for at benytte lokalerne og udgangspunktet er 50 DKK per person per dag (eller del af). Nærmere betingelser og eventuelle undtagelser skal aftales med bestyrelsen.

Leje af foreningens effekter

Foreningen råder over flere effekter, som kan være interessant at leje. Det drejer sig typisk om ting som telte, borde/bænke sæt eller lignende. Foreningens egne arrangementer vil altid have fortrinsret til foreningens effekter over andre.

Der er fastsat standardiserede lejepriser for at dække på det slid, som der kommer på det, vi lejer ud. Den præcise pris afhænger af varighed og hvilke ting der lejes og aftales med bestyrelsen. Derudover forpligtes man til at dække eventuelle skader med anskaffelsesprisen – you break it, you buy it. Der aftales et afhentningstidspunkt og et afleveringstidspunkt. Der vil på disse tidspunkter være en repræsentant fra bestyrelsen til stede til at kontrollere hvad der blev udleveret / tilbageleveret, standen og eventuelle skader.

Som udgangspunkt vil foreningen låne ud til brug til non-profit arrangementer indenfor foreningens formålsparagraf. Det kan være rollespilsarrangementer, airsoft-spil, osv både til medlemmer og ikke-medlemmer. Der kan gives dispensation fra dette, f.eks. at leje effekter ud til medlemmers aktiviteter der ikke falder under formålsparagraffen. Anvendes effekterne til kommercielle formål eller til formål udenfor foreningens formålsparagraf vil lejepriserne hæves idet de normale priser alene er sat til at skulle dække vedligehold og slid, og ikke det frivillige arbejde eller risiko, forbundet med udleje. Aktiviteter der går udover foreningens interessesfære – her repræsenteret ved formålsparagraf og non-profit – bør derfor kompensere dette arbejde og risiko til foreningen, så foreningens ejendom primært kan komme foreningen og dennes formål til gode.

Foreningens egne arrangementer har førsteret til benyttelse af foreningens effekter i alle tilfælde. For leje brug denne formular.

IT- og kontor-faciliteter

Foreningen råder over et antal computere på kontoret som har den store office-pakke installeret og inDesign til layoutopgaver.

Den ene computer er bærbar og kan tages med til arrangementer.

Derudover har vi en laminatmaskine, en skæremaskine og en kopimaskine med indbygget scanner (email’er en pdf) og printer.

Hjemmeside og web-presence

Foreningen råder over et webhotel. IT-udvalget tilbyder en række services til udvalg og arrangører gennem dette, hvoraf de mest almindelige er listet herunder.

  • Installere og udarbejde hjemmeside til et projekt (scenarie, con, udvalg, etc.). Eventuelt med eget domæne.
  • Udarbejdelse og vedligehold af mailliste.
  • Mulighed for at lave spørgeskema.
  • Mulighed for at lave tilmeldingsformularer online inkl. betalingsløsning med Jotform.
Kalender…
oktober 2019
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
30. september 2019 1. oktober 2019 2. oktober 2019 3. oktober 2019 4. oktober 2019 5. oktober 2019 6. oktober 2019
7. oktober 2019 8. oktober 2019 9. oktober 2019 10. oktober 2019 11. oktober 2019 12. oktober 2019 13. oktober 2019
14. oktober 2019 15. oktober 2019 16. oktober 2019 17. oktober 2019 18. oktober 2019 19. oktober 2019 20. oktober 2019
21. oktober 2019 22. oktober 2019 23. oktober 2019 24. oktober 2019 25. oktober 2019 26. oktober 2019 27. oktober 2019
28. oktober 2019 29. oktober 2019 30. oktober 2019 31. oktober 2019 1. november 2019 2. november 2019 3. november 2019