The Realm of Adventurers

Skrevet af Karsten Rasmussen, efterår 2009 i anledning af foreningens 20-års jubilæum. 

Rollespilsforeningen TRoA kunne den 9. august 2009 fejre sit 20 års-jubilæum, hvilket gør foreningen til en af landets ældste og længst eksisterende rollespilsforeningen. TRoA har gennem årene skiftet lokalition fra 4 studiekreds lokaler på Landsbiblioteket i Nordjylland til egne lokaler, først på Vesterå i Aalborg, og siden haft til huse i en nedlagt sprogskole i Torvegade i Nørresundby.

Foreningen har nu 7 egentlige spillokaler og et fællesrum på 1. sal, et mødelokale, kontor, café, samt workshop og lager i stueetagen, samt et stort lokale, på sal 1½, der anvendes til brætspil og table-top, samt foreningens fester.

TRoA er på skrivende tidspunkt inde i en progressiv udvikling, samt et generationsskifte, der blandt andet lader sig mærke ved, at det er den yngre, erfarne, generation, der nu forestår foreningen sommerscenarie, og samtidig står for afviklingen af den månedlige kampagne Sidste Søndag.

Aktiviteterne i foreningen består, som tidligere af en mængde af rollespilsaktiviteter og adskillige faste hold har deres gang i foreningen på ugens forskellige dage, hvor der spilles alt fra Dungeons & Dragons, populært kaldet D&D, over Star Wars, til det i TRoA altid populære WFRP, Warhammer Fantasy Roleplay. Foreningen har gennem årene næsten haft hold i alle de forskellige systemer, som rollespilsmiljøet har haft at byde på, dog har nogle systemer haft en tilbagevendende succes, der klart også afspejles i foreningens nuværende tilbud.

Liverollespilsaktiviteter er siden MET-groups Vampire Live (Mind’s Eye Theatre) været støt stigende, og TRoA har været med til at præge den danske scene for Levende Rollespil, dels som medlem af Bifrost (Landsforeningen for bl.a. Rollespil), dels med adskillige livesommerscenarier.

Her kan nævnes scenarier, som De 4 Krystaller, der var det første spæde forsøg med Warhammer settingen, der efterfulgtes af et mere gennemarbejdet Tågen over Sylvanien. Herefter følger Khypris-scenarierne I til IV, og efter Khypris I startede Sidste Søndag som siden har været det faste månedlige arrangement for de yngre liverollespillere. Derefter fulgte Two Cities (oversat: 2 Byer), hvor TRoA som den første forening i landet afholdt scenarie på to centre, der var forbundet af Dronninglund storskov. Disse centre var Rosenholt Spejder Center og Thorup Hede. To centre, der har været et tilbagevendende mål for foreningens medlemmer gennem årene til sommerscenarierne. I de senere år har sommerne budt på Pleitdorf I og II, og sidst Vergessen.

Krigslive tog også sin begyndelse med TRoA i baghånden på initativ af Thomas Aagaard, en ide, der siden har vundet grobund over hele landet, og foreningen har været aktiv, såvel som arrangører og deltagere siden. Stafetten vendte tilbage til TRoA da de var med til at arrangere Krigslive V foråret 2009.

Gennem årene har Live Vampire været holdt dels i TRoAs egne lokaler, så på Tornhøj Skolen, og sidst har Stationen, et socialt værested for unge mennesker, dannet rammen for foreningens aktiviteter på dette plan.

Sidste Søndag skal nævnes endnu engang, da den frivillige indsats, der gøres af mange af klubbens medlemmer i den forbindelse tydeligt har været med til at højne foreningens aktivitets niveau, og Aktiv Tirsdag udspringer herfra. Mange af de medlemmer der præger foreningen nu, er kommet dertil gennem Sidste Søndag.

De mange live aktiviteter har været med til at knytte bånd til mange andre live- og rollespilsforeninger over hele landet, og det har klart været en fordel, at TRoA selv har været en af de kræfter, der selv er villige til at stille folk og materialer, som f.eks. live huse til rådighed for andre arrangementer.

Andre aktiviteter i foreningen består af muligheder for at benytte foreningen nyligt indkøbte wide-screen TV til filmaftener, brug af PS2, der er opstillet til brug af medlemmer, et stort brætspilsudvalg præger foreningens hylder, og de bliver flittigt brugt af foreningens medlemmer. Kortspil, som Magic, the Gathering, og Vampire, the Eternal Struggle er også ved at finde tilbage blandt foreningens aktiviteter. En ny Blood Bowl-kampagne er gået i gang, og det forlyder, at man planlægger at køre en turnering hvert halvår, som en fast tilbagevendende begivenhed.

Derudover afholder foreningen forskellige sociale aktiviteter over hele året fra diverse fester til Super Bowl aften i forbindelse med finalen i NFL, hvor såvel medlemmer af foreningen som venner af samme deltager.

TRoA er en forening, der for mange gennem årene er blevet eller har været et fast værested, hvor man mødes med vennerne, og sammen laver aktiviteter til glæde for hinanden, og foreningens øvrige medlemmer.

Foreningen har ligesom alle andre været præget af de få, der knokler for de mange, og sådan vil det jo nok altid være. Dog er det med glimt i øjet, at man kan kommentere, at mængden af Tordenskjolds Soldater  støt er vokset gennem årene, og der har altid været en stor skare af trofaste medlemmer, der har været villige til at bakke op om foreningens forskellige initiativer.

TRoA vil for undertegnede altid være et hjertebarn, og har været det siden, jeg tilbage i 1988 først barslede med ideen. I 1989 fik jeg med hjælp fra Jørn Hjortshøj, Allan Nygaard og Søren Parbæk stiftet foreningen, der på stiftelsesdagen nåede op på 69 medlemmer. På mindre end ½ år var vi på 119 medlemmer, et medlemstal, som vi ikke siden har været under, til trods for udtalelsen fra Rollespilsforeningen FASTA om, at vi ikke overlevede året ud. Egentlig ret rart at tænke på, at vi har gjort deres ord til skamme, og bevist, at vi sammen har evnet at skabe en levedygtig forening, der stadigvæk følger den gamle ånd.

At vi løfter i flok, hjælper hinanden og ikke er bange for at dele æren!

For TRoA blev ikke grundlagt på principper om, at lave elitært ståhej ud af en hobby, som vi gerne deler med andre mennesker, men på ideen om, at vi sammen kunne skabe et fællesskab for unge mennesker på tværs af sociale skel, og holdninger, hvor man kunne mødes over de mange muligheder, som rollespilsmiljøet byder på.

Så fra undertegnede skal lyde en STOR tak til alle de medlemmer, der er og gennem årene har været med til at gøre TRoA til det, som foreningen er i dag.