The Realm of Adventurers

Indmeldelse i TRoA sker i foreningens lokaler eller ved brug af denne formular: https://eu.jotform.com/troa/troa-indmeldelse. Bemærk at dette link ikke kan bruges til at betale kontingent for eksisterende medlemmer.

Medlemskab af TRoA er op delt i nedenstående kontingenttyper:

 • Senior er for de medlemmer der er 25 år eller ældre
 • Ungdom er for de medlemmer der er 18 – 24 år
 • Junior er for de medlemmer der er 7-17 år
 • TRoAs Venner er for de medlemmer der ikke kommer i foreningens lokaler til daglig, men alligevel gerne vil støtte foreningen økonomisk og bibeholde kontakten.
 • Forældre er for de medlemmer, der i samme periode har et barn der er medlem af foreningen som betaler junior-kontingent og er fyldt 7 år. Der er ikke et krav om at hver forældre skal have mindst ét unikt barn indmeldt og således kan begge forældre tegne et forældremedlemsskab selvom de kun har et barn, der er medlem.
 • Pensionist og førtidspensions er for de medlemmer, som enten er folkepensionister eller førtidspensionister. Der er krav om fremsendelse af dokumentation til regnskab@troa.dk på status som pensionist eller førtidspensionist førend man kan anvende dette medlemsskab.

Medlemskab af TRoA giver ret til at benytte foreningens lokaler og faciliteter samt at deltage i arrangementer til særlige fordelagtige priser. Samtidigt giver det mulighed for at deltage i de af foreningens aktiviteter, som kun er for medlemmer. Undtaget fra dette er TRoAs Venner som ikke giver rettigheder til deltagelse til aktiviteter eller brug af lokaler på lige fod med de øvrige medlemmer.

Kontingentsatser 2023-2024

 • Senior: 450 kr. halvårligt
 • Forældre: 100 kr. halvårligt
 • Ungdom: 300 kr. halvårligt
 • Junior: 250 kr. halvårligt
 • TRoAs Venner: 100 kr. halvårligt
 • Pensionist og førtidspensionist: 300 kr. halvårligt

Kontingentet betales halvårligt forud og du betaler for et helt halvt år af gangen. Kontingent kan reguleres på den årlige Generalforsamling.

Hvis du er under 7 år kan du få gratis adgang til foreningens lokaler i følge med en voksen. Hvis du deltager i aktiviteter i foreningen, skal du betale kontingent uanset alder, og til foreningens arrangementer udenfor lokalerne fastsætter arrangørerne for de enkelte arrangementer deltagergebyrer for unge deltagere.

Udmelding og ændring af oplysninger

Hvis du vil melde dig ud eller ændre adresseoplysninger mm. gøres dette ved at skrive til regnskab@troa.dk. Du kan ikke melde dig ud ved at skrive til bestyrelsen@troa.dk eller ad andre kanaler. Den eneste gyldige kanal er regnskab@troa.dk.

Manglende kontingentbetaling uden udmeldelse

Jvf. vedtægterne skal du aktiv melde dig ud – det er ikke nok at undlade at betale kontingent.

Modtager vi ikke din kontingentbetaling som forventet vil der som udgangspunkt blive rykket for kontingent 3 gange med 1-2 ugers mellemrum fra udsendelse af kontingentopkrævning. Alle rykkere sendes elektronisk til den email vi har registreret på medlemmet. Ved 2. og 3. rykker vil der desuden forsøges telefonisk kontakt. Hvis det ikke lykkedes at træffe medlemmet og lave en betalingsaftale ved senest 3. rykker udmeldes pågældende medlem automatisk. Den skyldige kontingent for den igangværende kontingentperiode (halvt år) vil fortsat være registreret.

Er man tidligere medlem, som stadig skylder klubben kontingent, vil det skyldige kontingent blive opkrævet, hvis man senere melder sig ind i klubben igen.