The Realm of Adventurers

Endnu et referat fra bestyrelsesmødet er online. Det kan findes i bunden af indlægget i fuld udgave mens de centrale beslutninger er opsummeret på listen lige herunder:

  • Der kommer en rengøringsdag efter vores arbejdsdag.
  • Arbejdsdag arrangeres slut april (er afholdt d. 24. april).
  • Vi har problemer med strømmen i dele af bygningen. Vi er i samarbejde med elektriker og kommunen ved at få set på det.
  • Vi kæmper lidt med vores containere til affald. Flere af dem er blevet låst, fordi nogen – enten medlemmer eller andre – ikke har brugt dem korrekt. Husk, at containerne kun er til klubbens affald og man skal sortere korrekt.
  • Thomas og Charlotte har indkøbt figurer til bordrollespil. Næste skridt er at pakke dem ud, sortere dem og stille dem korrekt i deres opbevaring.
  • Der er lavet en plan for 2. salen efter generalforsamling og der er blevet ansøgt midler hos Aalborg kommune til at finansierer en stor del af det.
  • Der er kommet workshops i gang omkring brugen af laserskæreren.
  • Vi vil endnu engang gerne sende folk afsted til Bifrost sommerskole. Hvis det har interesse så tag fat i jonathan@troa.dk.
  • Vi har besluttet det er på tide at genopfriske reglerne for børneattester for vores frivillige. De kan findes her og nogle udvalg vil blive kontaktet med henblik på at få opdateret hvem der lavet børneattester på.