The Realm of Adventurers

Referatet fra året sidste bestyrelsesmøde er online:

De primære punkter er som følger:

  • Der kommer rengøringsdag d. 21. januar. Nærmere indkaldelse følger.
  • Vi har lavet kontingentkontrol og generelt set har folk været gode til at betale kontingent, men vi har oplevet en del gæster, som først betalte gæstebillet når de blev kontrolleret. Husk, at hvis du har gæster med skal de betale gæstebillet så snart I kommer til klubben og ikke først et par timer senere – eller når der eventuelt er en kontrol.
  • Vi har nu fået lovning på lokalet på 2. sal fast i det nye år.
  • Vi har haft lidt korrespondance med beredskabet om vores alarm, og vi vil undersøge hvad de helt præcise krav og procedurer er nu om dage, så vi kan sikre alle er korrekt informeret.
  • Vi har mange aktiviteter og projekter i gang i foreningen lige nu – de fleste går rigtig godt, og det er superfedt.
  • Vi pønser på en større lokaleopgradering i det nye år som skal fondssøges – der kommer mulighed for at give input til disse i det nye år.