The Realm of Adventurers

Så er der endnu engang et referat fra et bestyrelsesmøde online.

Herunder er de vigtigste punkter opsummeret:

  • Vi er i praksis færdige med nedlukningen af Airsoft i TRoA.
  • Vi arbejder fortsat med nye lokaleopgraderinger baseret på fondsansøgninger.
  • Jakob Kannegaard overtager ansvaret for Brætspilsudvalget.
  • Nordic Tabletop Showdown er afholdt og var en stor succes.
  • Vi har valgt os tilslutte os Projekt Liminal om at opstarte en kultur og tradition omkring Blackbox scenarier i Jylland.
  • En del forberedelse af den kommende generalforsamling.
  • Vi har fået midler til at indrette finværksted / syværksted i lokale 2 (i kælderen).