The Realm of Adventurers

Lettere forsinket følger her referatet fra bestyrelsesmødet i Oktober.

Udvalgte punkter er samlet herunder. For alle oplysninger anbefales det at læse det fulde referat:

  • Vi er begyndt på det næste store projekt med lokalerenovering – der kommer et medlemsmøde om ønsker til indholdet og derefter begynder vi selve arbejdet.
  • Vi er ved at afslutte det sidste på 2. salen.
  • VI har været i dialog med flere udvalg ifht. om der er behov for assistance til at skaffe nye kræfter til udvalget eller måske lave en total udskiftning, så udvalgsmedlemmerne bliver ved med at have gejst til at lave projekter i TRoA.
  • Vi har meldt fra Børnekarneval i 2024 da vi ikke har nogle frivillige som har lyst til at engagere sig.
  • Vi har godkendt at betale tegninger til Krathuset fra TRoAs midler, da vi ikke kan få dem dækket eksternt.
  • Der har været oprydning på timemappen som gav lidt konflikter. Bordrollespilsudvalget arbejder på et lave en mere struktureret proces omkring oprydning, så ingen hold blokerer lokalet unødigt men at det samtidig er muligt for nye hold at komme til.
  • Bestyrelsen har godkendt vampire rollespillet Maskernes Fald som kommer til at ligge i starten af februar næste år.
  • Bestyrelsen har haft en længere diskussion om Bifrost og den retning de bevæger sig i, i forhold til TRoAs aktiviteter og interesser. Dette har udmøntet sig i nogle konkrete forslag til Bifrosts generalforsamling.
  • Vi har haft en længere dialog omkring hvad vi gør hvis vi skulle få en positiv børneattest (noget vi ikke har prøvet endnu) og har fremlagt et forslag til godkendelse for en proces for dette. Vi vil dog have alle bestyrelsesmedlemmer ind over den hvorfor den ikke er endeligt godkendt endnu.
  • Vi har planlagt (og efterfølgende gennemført) medlemskontrol.