The Realm of Adventurers

Her følger referatet fra bestyrelsesmødet d. 17. april 2023:

Udvalgte highlights fremgår herunder:

  • TRoA har lejet mødelokalet på 2. sal indtil August til Aktiv Tirsdag. Kommunen sørger for borde og stole.
  • Vi arbejder fortsat videre med krathuset – det er et større arbejde.
  • Projektet med 2. salen mangler nogle delopgaver som fortsat er undervejs.
  • TRoA arrangerer en Axis & Allies turnering i år – information er allerede kommet ud.
  • Vi er i gang med en oprydning i vores containere. De er i sørgelige forfatning og indholdet i nogle af dem er ret ringe. Vi undersøger hvordan vi kan skaffe os af med dem på en ordentlig vis.
  • Bestyrelsen kigger på nogle ændringer i udvalgsturen ud fra det feedback vi har fået fra vores foreningsaktive (deltagerne).