The Realm of Adventurers

Referatet fra bestyrelsesmødet er nu tilgængeligt online:

De primære punkter er som følger:

  • Arrangørerne har valgt af aflyse Midsommer.
  • Vi kigger på at anskaffe os to mindre paviliontelte til brug for Airsoft og Sommerlejr mm.
  • Vi har kigget på genåbning og opdateret retningslinier. De er efterfølgende blevet opdateret igen.
  • Vi kigger på at søge fra DUFs nødpulje for de første 4 måneder af 2021.

Næste møde er d. 21. juni og forhåbentligt og afholdes igen i klubben (efter en længere periode, hvor møderne fortrinsvis har været afholdt digitalt).