The Realm of Adventurers

Referatet kan findes længere nede på siden. De primære punkter er som følger:

  • Vi har en arbejdsdag og en rengøringsdag under opsamling – se mere på facebook.
  • Figurer til bordrollespil forventer vi bliver indkøbt i starten af april.
  • Projektgruppen omkring 2. salen kommer snart med en plan for de kommende aktiviteter set i lyset af den økonomi, der blev vedtaget på generalforsamlingen.
  • Der kommer snart de første workshops til laserskæreren så medlemmerne kan få gavn af den.
  • Vi har diskuteret hvordan vi griber kommunikation an efter snakken på generalforsamling og planen for nu er at organisere “Town Halls” samt at tage kontakt til de enkelte udvalg og høre hvordan de ønsker kommunikation med hver af dem skal flyde.