The Realm of Adventurers

Så er der et referat fra konstituerende møde klar.

Følgende kan fremhæves fra referatat:

  • Bestyrelsen har fastlagt møder mm. for det kommende år.
  • Bestyrelsen har konstitueret sig.
  • Alle de vedtagne beslutninger fra GF er blevet igangsat eller der er sat rammer op for at følge op på dem, hos dem der allerede har teten på dem.
  • Sommerlejrs budget og nye planer er godkendt.
  • Vi har haft en diskussion omkring alarmen (som gik for nogle uger siden) og sat initiativer i gang for at styrke vores muligheder for at håndtere den.

For alle beslutninger og detaljer anbefales det at læse referatet.