The Realm of Adventurers

Hermed referat fra bestyrelsesmødet i maj.

Herunder er udvalgt nogle centrale beslutninger og oplysninger. Vi kan ikke garantere at det er alt der er relevant i mødet og hvis du vil være sikker på du har alle relevante information bør du læse hele referatet.

  • Der er kommet ny politik omkring overnatning. Læs den på siden med politikker.
  • Tilsvarende har vi også ny politik om energidrikke. Det kan læses samme sted.
  • Vi arbejdet fortsat med forbedring af Krathuset som bruges til Sidste Søndag. Det er dog et projekt med en lang horisont og en del bureaukrati.
  • Vi har engageret os i Aktiv Sommer (igen) og Try Out (også igen) – begge dele for nå nye potentielle medlemmer.
  • De mange projekter omkring forbedring af lokalerne der blev vedtaget på Generalforsamling er i forskellige grader undervejs.
  • Der er blevet givet OK til at Sidste Søndag må købe nye pengesedler og vi afsøger hvordan vi hurtigst muligt kan købe nye borde/bænkesæt.
  • Vi må ikke længere bruge kommunens papcontainer. Fremadrettet skal vi selv aflevere pap til genbrugspladsen eller lignende. Der kommer sedlerne op i klubben om hvordan det skal håndteres.
  • Vi har opdateret politikken omkring børneattester – den kan læses i referatet og kommer på hjemmesiden i den kommende tid.
  • Der er gået planlægning i gang ifht. at afholde en 35 års fødselsdag til August for TRoA. Det bliver nok i weekenden i uge 32 eller 33 – mere information følger når planerne er lagt.
  • Igen i år vil vi gerne betale deltagelse til Orkerne Kommer under nærmere bestemte retningslinier. Kontakt Jonathan (jonathan@troa.dk) for nærmere information.

Næste møde er d. 17. juni – som altid er møderne åbne.