The Realm of Adventurers

Referatet fra bestyrelsesmøde i september kan findes her:

Et udvalg af de centrale emner er opsummeret herunder:

  • Der er fastsat møde til dialog om Tryghed i TRoA d. 4. november.
  • Bestyrelsen arbejder med vores processer omkring børneattester – både den generelle indhentningsproces men også hvad vi rent faktisk skal gøre, hvis vi skulle få en positive attest engang.
  • Der er en rengøringsdag undervejs i november.
  • Vi har godkendt “Efter Triumfen” som er et liverollespil der er planlagt til februar næste år.
  • Vi har godkendt Vinterlejr 2024.
  • Der er et oplæg til et nyt finværksted som også vil kræve nogle midler, at sætte i gang. Selve midlerne lægges ind i en større fondsansøgning omkring at forbedre de fysiske rammer i lokalerne på flere områder.
  • Sommerlejr endte med et underskud for andet år i træk – også større end godkendt af bestyrelsen før sommerlejr. Bestyrelsen går i dialog med udvalget omkring at etablere en strammere økonomistyring næste år, så vi kan undgår det gentager sig.