The Realm of Adventurers

Så er endnu et møde overstået og referatet kan læses herunder:

De mest interessante pointer er sammenfattet herunder:

  • d. 15. Januar tager vi op til vores containere for at rydde op. Nærmere oplysninger følger.
  • d. 14. januar er der rengøringsdag i TRoA. Invitation er sendt ud gennem facebook men man er velkommen til at møde op uanset.
  • Vi har fået en invitation til et møde omkring ny fritidspolitik i Aalborg kommune. Hvis man har lyst til at deltage så kontakt bestyrelsen.
  • Regnskabet for 2022 ser lovende ud. Der mangler de sidste ting som gør det er svært at sige præcist hvordan det ender, men det ser markant bedre ud end budgettet.
  • Vinterlejr har stadig ledige pladser. Hvis du har lyst til at deltage så spring til!
  • Vi er i gang med arbejdet omkring budget til næste år.
  • Opgradering af vores regnskabssystem er planlagt til primo 2023. Derudover kigger vi på om vi skal åbne op for den tilhørende medlemsportal – det vil en nærmere analyse kortlægge.
  • Opvaskemaskinen har gennem et længere periode voldt problemer. Vi tager fat i dem der har solgt og installeret den med henblik på at få dem til at løse problemet. I mellemtiden husk at du selv skal vaske din opvask op i hånden.