The Realm of Adventurers

Referat fra sidste bestyrelsesmøde er online. Det er ret langt, men her kommer nogle highlights som sædvanlig:

  • Vi ændrer i måden der opkræves kontingent på for nye medlemmer. Kort sagt betyder det, at man i det halvår man melder sig ind betaler for de måneder man er medlem og derefter betaler per halve år i stedet for at man “bliver straffet” hvis man melder sig ind sent på et halvår. Nærmere detaljer tilgår.
  • Vores aktivitetstilskud er faldet voldsomt grundet et stort fald i juniormedlemmer. Bestyrelsen vil kigge nærmere på hvordan og hvorvidt vi kan gøre noget for at håndtere det.
  • Vi har haft lidt knuder i samarbejdet med LOF (som vi deler bygning med), men det lader til at vi redt trådene ud og vi kan få et bedre samarbejde igang.
  • Der bliver arrangeret en fællestur til Forum hvor vi søger om tilskud fra hhv. kommunen og Bifrosts udvekslingsfond for at kunne gøre det billigere. Mere information kommer når der er mere information om selve turen.
  • Kommunen vil gerne se på at renovere køkkenet til efteråret.

Det samlede referat med mange andre beslutninger kan ses her: Referat af bestyrelsesmøde 17.05.17

Kalender…
juni 2018
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
28. maj 2018 29. maj 2018 30. maj 2018 31. maj 2018 1. juni 2018 2. juni 2018 3. juni 2018
4. juni 2018 5. juni 2018 6. juni 2018 7. juni 2018 8. juni 2018 9. juni 2018 10. juni 2018
11. juni 2018 12. juni 2018 13. juni 2018 14. juni 2018 15. juni 2018 16. juni 2018 17. juni 2018
18. juni 2018 19. juni 2018 20. juni 2018 21. juni 2018 22. juni 2018 23. juni 2018 24. juni 2018
25. juni 2018 26. juni 2018 27. juni 2018 28. juni 2018 29. juni 2018 30. juni 2018 1. juli 2018