The Realm of Adventurers

Referat fra sidste bestyrelsesmøde er online. Det er ret langt, men her kommer nogle highlights som sædvanlig:

  • Vi ændrer i måden der opkræves kontingent på for nye medlemmer. Kort sagt betyder det, at man i det halvår man melder sig ind betaler for de måneder man er medlem og derefter betaler per halve år i stedet for at man “bliver straffet” hvis man melder sig ind sent på et halvår. Nærmere detaljer tilgår.
  • Vores aktivitetstilskud er faldet voldsomt grundet et stort fald i juniormedlemmer. Bestyrelsen vil kigge nærmere på hvordan og hvorvidt vi kan gøre noget for at håndtere det.
  • Vi har haft lidt knuder i samarbejdet med LOF (som vi deler bygning med), men det lader til at vi redt trådene ud og vi kan få et bedre samarbejde igang.
  • Der bliver arrangeret en fællestur til Forum hvor vi søger om tilskud fra hhv. kommunen og Bifrosts udvekslingsfond for at kunne gøre det billigere. Mere information kommer når der er mere information om selve turen.
  • Kommunen vil gerne se på at renovere køkkenet til efteråret.

Det samlede referat med mange andre beslutninger kan ses her: Referat af bestyrelsesmøde 17.05.17

Kalender…
februar 2018
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
29. januar 2018 30. januar 2018 31. januar 2018 1. februar 2018 2. februar 2018 3. februar 2018 4. februar 2018
5. februar 2018 6. februar 2018 7. februar 2018 8. februar 2018 9. februar 2018 10. februar 2018 11. februar 2018
12. februar 2018 13. februar 2018 14. februar 2018 15. februar 2018 16. februar 2018 17. februar 2018 18. februar 2018
19. februar 2018 20. februar 2018 21. februar 2018 22. februar 2018 23. februar 2018 24. februar 2018 25. februar 2018
26. februar 2018 27. februar 2018 28. februar 2018 1. marts 2018 2. marts 2018 3. marts 2018 4. marts 2018