The Realm of Adventurers

Denne gang er takkelisten forholdsvis kort:

  • Tak til Rani Ellisgaard for at slæbe rengøringsartikler ind.

Vi vil naturligvis gerne have takkelisten lidt længere. Så hvis du har nogen du gerne vil takke som har lavet noget ekstra – udover hvad der almindeligvis forventes af dig som medlem eller som aktiv i et udvalg – så skriv til et medlem fra bestyrelsen, og så tager vi det på listen.