The Realm of Adventurers

Ændringer per 18.10.20: Klubben er fra 1. november lukket om søndagen. Der sanktioneres hårdere og hurtigere overfor overtrædelser.
Ændringer per 19.09.20: Man må ikke længere gå på tværs af etager når man er i klubben – man skal blive på det etage hvor man har aktivitet. Grænsen per etage er 50 personer.

Det ligger bestyrelsen på sinde at sikre, at vi overholder de gældende regler og retningslinier både for at beskytte vores medlemmers helbred, at sikre at alle føler sig trygge ved at færdes i TRoA og for at undgå sanktioner fra officielt hold (bøder, påbud om at lukke igen, etc.). Vi har forsøgt at lave nogle retningslinier som sikrer vi holder os indenfor reglerne og samtidig har så meget flesibilitet som vi kan give. Vi beder alle om at samarbejde om at overholde dem, så vi hverken får nogle der bliver syge ej heller får problemer fra officielt hold.

Overordnet

Der er mulighed for at spille rollespil, tabletop, brætspil og kortspil.
Mandag til og med Fredag må man være i lokalerne fra klokken 16-08 (næste morgen). Lørdag må man være i perioden fra 12-08 næste morgen. Søndag er som udgangspunkt lukket (se længere nede). Den øvrige periode er reserveret til rengøring og rengøringspersonalet har brug for, at ingen andre opholder sig i lokalerne mens de gør rent. På hverdage er vinduet større, da det gøres af frivillige.

Vi har lejet 2. salen nogle dage om ugen, og vi har sat en grænse på 50 deltagere per etage. Man må kun være på det etage hvor ens aktivitet er planlagt til.

Det er også vigtigt at understrege, at man kun må komme i klubben, hvis man har en planlagt aktivitet i klubben. Det vil enten sige et bordrollespilshold eller en anden af bestyrelsen godkendt aktivitet med en ansvarlig. Se mere om dette nedenfor.

Dernæst vil vi særligt understrege, at hvis man har symptomer der minder om Corona så skal man ikke tage i foreningen.

Der vil være håndsprit og mulighed for håndvask i foreningens lokaler.

Generelt for alle i TRoA

Man må kun være i lokalerne hvis man skal deltage i et arrangement der er godkendt eller deltager i et bordrollespilshold. Godkendte arrangementer udover bordrollespilshold kan ses her.

Køkken er lukket, det vil sige I kan ikke lave mad eller låne bestik eller lignende. Det er for at spare på rengøring. Kiosken er åben men er underlagt lidt skærpede regler, for at hindre spredning af smitte.

Personer og hold der bryder reglerne kommer i karantæne og kan efter gentagne brud blive ekskluderet. Se mere nedenfor.

Gæster må fortsat komme i TRoA under samme betingelser som hidtil og skal også følge disse retningslinier.

Rengøring

Alle der kommer i TRoA skal hjælpe til med rengøring. Der er mere rengøring end normalt og det er noget vi tager seriøst. Vi har nogle frivillige der hjælper med rengøring i fællesarealer udenfor åbningstid. Skriv til kathrine@troa.dk hvis du vil være en af demkan hjælpe.

Uanset denne rengøring skal alle hold og arrangementer gøre mere rent i det lokale de har brugt, end de er vant til. Der er hængt sedler op med instruktioner, og det bliver kontrolleret ved stikprøve om det bliver overholdet. Hvis I er i tvivl, så skriv til kathrine@troa.dk.

Rollespil

Af hensyn til afstanden mellem folk sættes der begrænsning i antallet af folk der må være i rollespilslokalerne. Denne begrænsning er sat af hensyn til 1 meter mellem siddende personer.

 • Lokale 1: 6 personer
 • Lokale 6: 5 personer
 • Lokale 7: 5 personer
 • Lokale 3: 7 personer
 • Lokale 5: 7 personer
 • Lokale 8: 7 personer
 • Lokale 2: 10 personer

De lokalereservationer der allerede findes på Timemap i lokalerne fastholdes. Så hvis dit rollespilshold plejer at spille i lokale 8 om Onsdagen kan I gøre det fremover. Hvis I er for mange på holdet, må I bytte med et andet hold eller evt reservere lokale 2. Reserveration af lokale 2 foregår som beskrevet under “Andre aktiviteter” herunder.

I kan således have adgang til at spille rollespil fra 16-08 på de hverdage i normalt har spillet rollespil.

Hvis I gerne vil oprette et nyt hold, eller jeres hold i tiden ikke spiller i TRoA, så skriv gerne til corona@troa.dk, så vi er informeret og ved både hvilke lokaler der er til rådighed – og hvem der har ansvaret for, at de er blevet gjort rent.

Tabletop

Alt figurspil / tabletop er flyttet til 2. salen. Tabletopudvalget organiserer fælles spil og maledage om torsdagen – nærmere koordinering sker gennem deres facebookgruppe hvor du også kan se hvordan du melder dig til en spilledag.

Andre aktiviteter

Hvis du vil lave noget der ikke er dækket af ovenstående, som brætspil, kortspil, hygge eller andet.

For at kunne bruge battle, værksted, 2. sal eller et bordrollespilshold i weekenden og fredag (der ikke allerede står på timemap’en) skal man afholde et arrangement. Det skal man ansøge om til corona@troa.dk. Oversigt over godkendte arrangementer findes her.

Du skal skrive med nedenstående oplysninger senest 3 dage inden arrangementet afholdelse. Den ansvarlige har ansvaret for at der ikke deltager flere end der er godkendt til og at rengøring og øvrige retningslinier overholdes. Arrangementet er først godkendt, når du får en godkendelse retur.

 • Navn på ansvarlig
 • Telefonnummer på ansvarlig
 • Email på ansvarlig
 • Dato
 • Lokale (eller lokaler) ønsket
 • Antal deltagere

Man må kun være i lokalerne fra klokken 16-08 på hverdage og 12-08 i weekenden (søndag er dog som udgangspunkt lukket, se nærmere nedenfor).

Hvis du er ansvarlig for en reservation, og vi opdager at retningslinierne ikke bliver overholdt i forbindelse med denne, så vil du og de folk der deltog i denne aktivitet blive sanktioneret jvf. retningslinierne.

I forhold til sanktioner har vi særligt fokus på rengøring og antallet af folk der er til stede i lokalet, men alle brud i forhold til corona-specifikke retningslinier kan medføre sanktioner.

Søndagen

Klubben er som udgangspunkt helt lukket om søndagen. Det er kun udvalg og arrangementer der kan ansøge om at bruge klubben om søndagen. En sådan ansøgning skal ske senest 14 dage før anvendelse – senere end det og det vil blive afvist, da vi ikke kan nå at få rengøring på plads.

For at kunne blive godkendt skal dit arrangement eller udvalg kunne betale for rengøringen for den pågældende dag. Dvs. det skal være i budgettet for dit arrangement eller for dit udvalg. Prisen for rengøringen er 500 kroner.

Kiosken

Kiosken er åben under følgende retningslinier:

 • Kun den der åbner kiosken, må være i kiosken. Kunder og øvrige skal være udenfor.
 • Der må maksimalt være 4 mennesker i kø til kiosken og de skal holde 1 meters afstand. Der er markering på gulvet. Er der 4 i kø så hold dig væk indtil køen er ryddet.

Der er engangshandsker til rådighed for dem, der afholder kiosk som de skal anvende. De tilrådes at spritte af efter hvert salg. Kiosken er inkluderet i den daglige rengøring.

Sanktioner og karantæne

Hvis man bryder reglerne får man en måneds karantæne. Hvis man i karantæne perioden kommer i lokalerne eller hvis man får karantæne 3 gange vil man blive indstillet til eksklusion på næstkommende bestyrelsesmøde.

Alle bestyrelsesmedlemmer – og kun bestyrelsesmedlemmerne – har autoritet til at give karantæne.

Sanktioner gælder som udgangspunkt hele holdet / gruppen der har anvendt lokalet. Vi opfordrer den ansvarlige for holdet til at give navne på alle på holdet når der sanktioneres.

Kalender…
oktober 2020
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
28. september 2020 29. september 2020 30. september 2020 1. oktober 2020 2. oktober 2020 3. oktober 2020 4. oktober 2020
5. oktober 2020 6. oktober 2020 7. oktober 2020 8. oktober 2020 9. oktober 2020 10. oktober 2020 11. oktober 2020
12. oktober 2020 13. oktober 2020 14. oktober 2020 15. oktober 2020 16. oktober 2020 17. oktober 2020 18. oktober 2020
19. oktober 2020 20. oktober 2020 21. oktober 2020 22. oktober 2020 23. oktober 2020 24. oktober 2020 25. oktober 2020
26. oktober 2020 27. oktober 2020 28. oktober 2020 29. oktober 2020 30. oktober 2020 31. oktober 2020 1. november 2020