The Realm of Adventurers


Nedenstående retningslinier gælder fra mandag d. 21. juni og frem.

Ændringer per 21.06.21: Køkkenet åbnet, ingen grænser for de enkelte lokaler og ingen etageadskillelsen.
Ændringer per 14.06.21: Opdateret ifht. nye retningslinier således der ikke længere er krav om mundbind og coronapas.

Ændringer per 21.05.21: Opdateret jvf. retningslinier implementeret fra 21. maj og frem.

Det ligger bestyrelsen på sinde at sikre, at vi overholder de gældende regler og retningslinier både for at beskytte vores medlemmers helbred, at sikre at alle føler sig trygge ved at færdes i TRoA og for at undgå sanktioner fra officielt hold (bøder, påbud om at lukke igen, etc.). Vi har forsøgt at lave nogle retningslinier som sikrer vi holder os indenfor reglerne og samtidig har så meget fleksibilitet som vi kan give. Vi beder alle om at samarbejde om at overholde dem, så vi hverken får nogle der bliver syge ej heller får problemer fra officielt hold.

Overordnet

Mandag til og med Fredag må man være i lokalerne fra klokken 16-08 (næste morgen). Lørdag og søndag må man være i perioden fra 12-08 næste morgen. Den øvrige periode er reserveret til rengøring og rengøringspersonalet har brug for, at ingen andre opholder sig i lokalerne mens de gør rent.

Det er også vigtigt at understrege, at man kun må komme i klubben, hvis man har en planlagt aktivitet i klubben. Det vil enten sige et bordrollespilshold eller en anden af bestyrelsen godkendt aktivitet med en ansvarlig. Se mere om dette nedenfor.

Det giver nok sig selv, men vi vil også understrege, at hvis man har symptomer der minder om Corona så skal man ikke tage i foreningen.

Der vil være håndsprit og mulighed for håndvask i foreningens lokaler.

Generelt for alle i TRoA

Man må kun være i lokalerne hvis man skal deltage i et arrangement der er godkendt eller deltager i et bordrollespilshold. Godkendte arrangementer udover bordrollespilshold kan ses her.

Køkken er igen er åbent, det vil sige I kan lave mad eller låne bestik eller lignende. Vi holder dog øje med om der bliver gjort ordentligt rent og hvis det ikke er tilfældet, så kan det blive lukket igen.

Personer og hold der bryder reglerne kommer i karantæne og kan efter gentagne brud blive ekskluderet. Se mere nedenfor.

Gæster må fortsat komme i TRoA under samme betingelser som hidtil og skal også følge disse retningslinier.

Rengøring

Alle der kommer i TRoA skal hjælpe til med rengøring. Der er mere rengøring end normalt og det er noget vi tager seriøst. Der er hængt sedler op med instruktioner, og det bliver kontrolleret ved stikprøve om det bliver overholdt. Hvis I er i tvivl, så skriv til brassøe@troa.dk.

Derudover har vi nogle ekstremt seje frivillige der hjælper med rengøring i fællesarealer udenfor åbningstid. Skriv til brassøe@troa.dk hvis du vil være en af dem. De er grundstenen i, at vi i det hele taget kan holde åbnet, så vi sætter ekstremt stor pris på hver og en, der hjælper til her.

Rollespil

De lokalereservationer der allerede findes på Timemap i lokalerne fastholdes. Så hvis dit rollespilshold plejer at spille i lokale 8 om Onsdagen kan I gøre det fremover. Hvis I er for mange på holdet, må I bytte med et andet hold eller evt reservere lokale 2. Reserveration af lokale 2 foregår som beskrevet under “Andre aktiviteter” herunder.

I kan således have adgang til at spille rollespil fra 16-08 på de hverdage i normalt har spillet rollespil.

Hvis I gerne vil oprette et nyt hold, eller jeres hold i tiden ikke spiller i TRoA, så skriv gerne til corona@troa.dk, så vi er informeret og ved både hvilke lokaler der er til rådighed – og hvem der har ansvaret for, at de er blevet gjort rent.

Tabletop

Alt figurspil / tabletop er flyttet til 2. salen. Tabletopudvalget organiserer fælles spil og maledage – nærmere koordinering sker gennem deres facebookgruppe hvor du også kan se hvordan du melder dig til en spilledag.

Andre aktiviteter

Hvis du vil lave noget der ikke er dækket af ovenstående, som brætspil, kortspil, hygge eller andet.

For at kunne bruge battle, værksted, 2. sal eller et bordrollespilslokale (der ikke allerede står på timemap’en) skal man afholde et arrangement. Det skal man ansøge om til corona@troa.dk. Oversigt over godkendte arrangementer findes her.

Du skal skrive med nedenstående oplysninger senest 3 dage inden arrangementet afholdelse. Den ansvarlige har ansvaret for at der ikke deltager flere end der er godkendt til og at rengøring og øvrige retningslinier overholdes. Arrangementet er først godkendt, når du får en godkendelse retur.

  • Navn på ansvarlig
  • Telefonnummer på ansvarlig
  • Email på ansvarlig
  • Dato
  • Lokale (eller lokaler) ønsket
  • Antal deltagere

Man må kun være i lokalerne fra klokken 16-08 på hverdage og 12-08 i weekenden.

Hvis du er ansvarlig for en reservation, og vi opdager at retningslinierne ikke bliver overholdt i forbindelse med denne, så vil du og de folk der deltog i denne aktivitet blive sanktioneret jvf. retningslinierne.

I forhold til sanktioner har vi særligt fokus på rengøring og antallet af folk der er til stede i lokalet, men alle brud i forhold til corona-specifikke retningslinier kan medføre sanktioner.

Kiosken

Kiosken er åben under følgende retningslinier:

  • Kun den der åbner kiosken, må være i kiosken. Kunder og øvrige skal være udenfor.
  • Der må maksimalt være 4 mennesker i kø til kiosken og de skal holde 1 meters afstand. Der er markering på gulvet. Er der 4 i kø så hold dig væk indtil køen er ryddet.

Der er engangshandsker til rådighed for dem, der afholder kiosk som de skal anvende. Det tilrådes at spritte kontaktflader af efter hver gang man har haft kiosken åbent. Kiosken er inkluderet i den daglige rengøring.

Sanktioner og karantæne

Hvis man bryder reglerne får man en måneds karantæne. Hvis man i karantæne perioden kommer i lokalerne eller hvis man får karantæne 3 gange vil man blive indstillet til eksklusion på næstkommende bestyrelsesmøde.

Alle bestyrelsesmedlemmer – og kun bestyrelsesmedlemmerne – har autoritet til at give karantæne.

Sanktioner gælder som udgangspunkt hele holdet / gruppen der har anvendt lokalet. Vi opfordrer den ansvarlige for holdet til at give navne på alle på holdet når der sanktioneres.

Drift

Aktiviteter der er nødvendige for foreningens drift kan undtages fra en eller flere af disse retningslinier. Det kan eksempelvis være en medlemskontrol. Det kræver en eksplicit tilladelse fra bestyrelsen for at få en undtagelse som kan fås hvis du skriver i god tid til corona@troa.dk.

Kalender…
december 2021
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
29. november 2021 30. november 2021 1. december 2021 2. december 2021 3. december 2021 4. december 2021 5. december 2021
6. december 2021 7. december 2021 8. december 2021 9. december 2021 10. december 2021 11. december 2021 12. december 2021
13. december 2021 14. december 2021 15. december 2021 16. december 2021 17. december 2021 18. december 2021 19. december 2021
20. december 2021 21. december 2021 22. december 2021 23. december 2021 24. december 2021 25. december 2021 26. december 2021
27. december 2021 28. december 2021 29. december 2021 30. december 2021 31. december 2021 1. januar 2022 2. januar 2022