The Realm of Adventurers

Ændringer per 31.01.22: Der er ikke længere nogle restriktioner – nedenstående fastholdes udelukkende af historiske hensyn.
Ændringer per 05.01.22: Opdateret med gældende retningslinier fra 21. december og frem.
Ændringer per 21.06.21: Køkkenet åbnet, ingen grænser for de enkelte lokaler og ingen etageadskillelsen.
Ændringer per 14.06.21: Opdateret ifht. nye retningslinier således der ikke længere er krav om mundbind og coronapas.

Ændringer per 21.05.21: Opdateret jvf. retningslinier implementeret fra 21. maj og frem.

Det ligger bestyrelsen på sinde at sikre, at vi overholder de gældende regler og retningslinier både for at beskytte vores medlemmers helbred, at sikre at alle føler sig trygge ved at færdes i TRoA og for at undgå sanktioner fra officielt hold (bøder, påbud om at lukke igen, etc.). Vi har forsøgt at lave nogle retningslinier som sikrer vi holder os indenfor reglerne og samtidig har så meget fleksibilitet som vi kan give. Vi beder alle om at samarbejde om at overholde dem, så vi hverken får nogle der bliver syge ej heller får problemer fra officielt hold.

Restriktioner

  • Cafeen er lukket
  • Køkkenet er lukket
  • Man skal have mundbind på når man bevæger sig rundt. Det gælder også selvom det bare er over fra et spillebord til et andet eller en etage ned for at hente figurer.

Det giver nok sig selv, men vi vil også understrege, at hvis man har symptomer der minder om Corona så skal man ikke tage i foreningen.

Der vil være håndsprit og mulighed for håndvask i foreningens lokaler.