The Realm of Adventurers

Sidste opdateret 06.08.20 – Disse retningslinier er de gældende fra d. 7. August og frem

Det ligger bestyrelsen på sinde at sikre, at vi overholder de gældende regler og retningslinier både for at beskytte vores medlemmers helbred, at sikre at alle føler sig trygge ved at færdes i TRoA og for at undgå sanktioner fra officielt hold (bøder, påbud om at lukke igen, etc.). Vi har forsøgt at lave nogle retningslinier som sikrer vi holder os indenfor reglerne og samtidig har så meget flesibilitet som vi kan give. Vi beder alle om at samarbejde om at overholde dem, så vi hverken får nogle der bliver syge ej heller får problemer fra officielt hold.

Overordnet

Der er mulighed for at spille rollespil, tabletop, brætspil og kortspil.
Mandag til og med Fredag må man være i lokalerne fra klokken 16-08 (næste morgen). Lørdag og Søndag må man være i perioden fra 12-08 næste morgen. Den øvrige periode er reserveret til rengøring og rengøringspersonalet har brug for, at ingen andre opholder sig i lokalerne mens de gør rent. På hverdage er vinduet større, da det gøres af frivillige.

Vi har lejet 2. salen nogle dage om ugen, og vi har sat en grænse på 100 deltagere per etage. Man må gerne gå på tværs af etager (modsat tidligere, hvor dette var begrænset).

Det er også vigtigt at understrege, at man kun må komme i klubben, hvis man har en planlagt aktivitet i klubben. Det vil enten sige et bordrollespilshold eller en anden af bestyrelsen godkendt aktivitet med en ansvarlig. Se mere om dette nedenfor.

Dernæst vil vi særligt understrege, at hvis man har symptomer der minder om Corona så skal man ikke tage i foreningen.

Der vil være håndsprit og mulighed for håndvask i foreningens lokaler.

Generelt for alle i TRoA

Man må kun være i lokalerne hvis man skal deltage i et arrangement der er godkendt eller deltager i et bordrollespilshold. Godkendte arrangementer udover bordrollespilshold kan ses her.

Folk der kommer i lokalerne uden at deltage i et arrangement eller et hold får en måneds karantæne – med forbehold for korte ærinder som at hente/levere en enkelt ting eller lignende.

Bordrollespilshold og arrangementer der ikke overholder kravet om rengøring eller retningslinier om afstand gives en måneds karantæne. Der laves stikprøvekontrol af reglerne overholdes.

Køkken er lukket, det vil sige I kan ikke lave mad eller låne bestik eller lignende. Det er for at spare på rengøring. Kiosken er åben men er underlagt lidt skærpede regler, for at hindre spredning af smitte.

Gæster må fortsat komme i TRoA under samme betingelser som hidtil og skal også følge disse retningslinier.

Rengøring

Alle der kommer i TRoA skal hjælpe til med rengøring. Der er mere rengøring end normalt og det er noget vi tager seriøst. Vi har nogle frivillige der kan hjælpe uden for åbningstid med rengøring i fællesarealer, men leder forstast efter flere. Skriv til kathrine@troa.dk hvis du kan hjælpe. Der gøres rent alle dage, og vi forventer at komme til at bruge en del penge på at tilkøbe ekstra rengøring. Så du kan spare vore forening for en stor udgift, ved at hjælpe til.

Uanset denne rengøring skal alle hold og arrangementer gøre mere rent i det lokale de har brugt, end de er vant til. Der er hængt sedler op med instruktioner, og det bliver kontrolleret ved stikprøve om det bliver overholdet. Hvis I er i tvivl, så skriv til kathrine@troa.dk.

Rollespil

Af hensyn til afstanden mellem folk sættes der begrænsning i antallet af folk der må være i rollespilslokalerne. Denne begrænsning er sat af hensyn til 1 meter mellem siddende personer.

 • Lokale 1: 6 personer
 • Lokale 6: 5 personer
 • Lokale 7: 5 personer
 • Lokale 3: 7 personer
 • Lokale 5: 7 personer
 • Lokale 8: 7 personer
 • Lokale 2: 10 personer

De lokalereservationer der allerede findes på Timemap i lokalerne fastholdes. Så hvis dit rollespilshold plejer at spille i lokale 8 om Onsdagen kan I gøre det fremover. Hvis I er for mange på holdet, må I bytte med et andet hold eller evt reservere lokale 2. Reserveration af lokale 2 foregår som beskrevet under “Andre aktiviteter” herunder.

I kan således have adgang til at spille rollespil fra 16-08 på de hverdage i normalt har spillet rollespil.

Hvis I gerne vil oprette et nyt hold, eller jeres hold i tiden ikke spiller i TRoA, så skriv gerne til corona@troa.dk, så vi er informeret og ved både hvilke lokaler der er til rådighed – og hvem der har ansvaret for, at de er blevet gjort rent.

Tabletop

Alt figurspil / tabletop er flyttet til 2. salen. Battle/fælleslokalet skal således ikke bruges til figurspil i denne periode. I stedet foregår alt spil og maling på 2. salen. Tabletopudvalget vil organisere fælles spil og maledage om torsdagen (og måske onsdag på sigt) – nærmere koordinering sker gennem deres facebookgruppe hvor du også kan se hvordan du melder dig til en spilledag.

Andre aktiviteter

Hvis du vil lave noget der ikke er dækket af ovenstående, som brætspil, kortspil, hygge eller andet.

For at kunne bruge battle, værksted, 2. sal eller et bordrollespilshold i weekenden og fredag (der ikke allerede står på timemap’en) skal man afholde et arrangement. Det skal man ansøge om til corona@troa.dk. Oversigt over godkendte arrangementer findes her.

Du skal skrive med nedenstående oplysninger senest 3 dage inden arrangementet afholdelse. Den ansvarlig har ansvaret for at der ikke deltager flere end der er godkendt til og at rengøring og øvrige retningslinier overholdes. Arrangementet er først godkendt, når du får en godkendelse retur.

 • Navn på ansvarlig
 • Telefonnummer på ansvarlig
 • Email på ansvarlig
 • Dato
 • Lokale (eller lokaler) ønsket
 • Antal deltagere

Man må kun være i lokalerne fra klokken 16-08 på hverdage og 12-08 lørdag og søndag.

Hvis du er ansvarlig for en reservation, og vi opdager at retningslinierne ikke bliver overholdt i forbindelse med denne, så vil du og de folk der deltog i denne aktivitet blive givet karantæne fra klubben i en måned. Det betyder at ingen af jer kan reservere lokaler og I må ikke komme i lokalerne.

I forhold til karantæne har vi særligt fokus på rengøring og antallet af folk der er til stede i lokalet, men alle brud i forhold til corona-specifikke retningslinier kan medføre karantæne.

Kiosken

Kiosken er åben under følgende retningslinier:

 • Kun den der åbner kiosken, må være i kiosken. Kunder og øvrige skal være udenfor.
 • Der må maksimalt være 4 mennesker i kø til kiosken og de skal holde 1 meters afstand. Der er markering på gulvet. Er der 4 i kø så hold dig væk indtil køen er ryddet.

Der er engangshandsker til rådighed for dem, der afholder kiosk som de skal anvende. De tilrådes at spritte af efter hvert salg. Kiosken er inkluderet i den daglige rengøring.

Kalender…
september 2020
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
31. august 2020 1. september 2020 2. september 2020 3. september 2020 4. september 2020 5. september 2020 6. september 2020
7. september 2020 8. september 2020 9. september 2020 10. september 2020 11. september 2020 12. september 2020 13. september 2020
14. september 2020 15. september 2020 16. september 2020 17. september 2020 18. september 2020 19. september 2020 20. september 2020
21. september 2020 22. september 2020 23. september 2020 24. september 2020 25. september 2020 26. september 2020 27. september 2020
28. september 2020 29. september 2020 30. september 2020 1. oktober 2020 2. oktober 2020 3. oktober 2020 4. oktober 2020