The Realm of Adventurers

Som ny spiller, kan de mange siders regelsæt virke overvældende. Vi har derfor lavet “Det Korte Regelsæt“, som er en opsummering, på 5 sider, af de vigtigste regler og informationer, når man skal ud og deltage i Sidste Søndag første gang. I det fulde regelsæt er der også skrevet afsnit henvendt til nye spillere, og det kan derfor også være interessant at læse. På sigt er det vigtigt at læse de fulde regelsæt. Det er også de fulde regelsæt der er gældende, hvis der skulle opstå tvivl.

Reglerne kan desuden downloades:

Nedenstående er et udsnit af reglerne, nemlig det kapitel der hedder indledning. For at få det maksimale ud af regelsættet er det en rigtig god ide, at du læser resten af indledningen færdig, herunder særligt læsevejledningen. Når du har læst den har du bedre mulighed for at overskue hvad det er der er vigtigst at læse igennem.

Hvad er formålet med Sidste Søndag

Først og fremmest er formålet, at alle deltagerne skal have det sjovt!

Dernæst har vi som arrangørerne en ide om hvad vi mener er godt og spændende rollespil og det vil vi naturligvis gerne lære fra os. Så spillet og reglerne er formet efter hvad vi synes er spændende, og vi håber at vi måske derigennem kan få andre til at se det spændende i den måde at spille på.

Et andet formål med Sidste Søndag at rekruttere medlemmer til foreningen, TRoA. Medlemmerne kan gennem foreningen have fornøjelse af de andre aktiviteter, og selv være med til at lave nogle af dem. Så måske er det om nogle år dig, der arrangerer spil. Mange af arrangørerne til Sidste Søndag er startet med at være spillere derude, og sådan vil vi jo gerne have det fortsætter.

Men husk, det vigtigste formål er at alle deltagerne til Sidste Søndag har det sjovt og får en god oplevelse. Tænk altid på det når du spiller, det er en opgave der skal varetages både af GM’er og spillere.

Opdeling i bøger

Vi har en masse ting vi gerne vil fortælle jer. Faktisk så meget, at vi mener det er urimeligt at forlange, at alle folk har læst alting. Derfor har vi gjort os meget umage, for at det er så let som muligt at overskue reglerne. For at gøre dette har vi opdelt regelsættet i to bøger; Grundbogen og Magibogen.

Grundbogen, den som du læser i nu, indeholder alt hvad du behøver at vide om reglerne til Sidste Søndag. Den eneste undtagelse er hvis du vil være magiker, præst eller alkymist, for så får du brug for Magibogen, som indeholder de relevante oplysninger om hvordan du anvender overnaturlige evner og hvordan det passer ind i Warhammerverdenen.

Indhold i Grundbogen

Nu vil vi kort beskrive indholdet i Grundbogen.

Grundbogen er inddelt i kapitler, som dækker hver deres område. Herunder finder du en nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte kapitler, som kan gøre det lettere at finde de oplysninger du skal bruge. Under alle omstændigheder er det en god ide at læse i afsnittet Læsevejledning længere nede, som fortæller hvad der er vigtigst at læse.

Praktiske oplysninger

Dette kapitel indeholder diverse praktiske oplysninger, som kan være nyttige.

Hvad er rollespil

En overordnet forklaring af hvad rollespil er, og en forklaring til forældrene om hvad der foregår ude til Sidste Søndag.

Første gang

I dette kapitel beskrives det hvad du skal foretage dig op til din første spillegang. Dette kapitel er lavet med særligt henblik på folk der aldrig har spillet rollespil før eller ikke har spillet til Sidste Søndag før.

Spilmuligheder

Hvad kan du få din spillegang til at gå med? I dette kapitel gives der forslag til hvordan du kan skabe din egen underholdning til Sidste Søndag og sætte dig spændende mål, som du kan få meget sjov ud af at forsøge at realisere.

Settingbeskrivelse

Warhammerverdenen er et stort sted. For at forstå hvad der foregår i spillet er det nødvendigt at have læst lidt om den. I Settingbeskrivelsen er det mest relevante kort beskrevet.

Hvad alle skal vide

Dette afsnit indeholder det alle skal vide. Det er vigtigt at alle læser dette kapitel igennem, uden undtagelse.

Regler for karakterer

Her er reglerne for at lave en karakter beskrevet og det er desuden beskrevet hvorledes din karakter bliver bedre med tiden gennem erhvervelse af XP.

Kort opsummering

En kort opsummering af de vigtigste regler. Den er dog ikke fuldstændig uddybende, men fungerer udelukkende som oversigt.

Ordforklaring

En forklaring af de vigtigste ord og begreber. Hvis du er i tvivl om et begreb, kan du sikkert slå det op her.

Copyright notice

En lovpligt Copyright notice fra Games Workshop, som ejer Warhammerverdenen, som vi generøst låner til vores arrangement.

Disclaimer

TRoA eller arrangørgruppen kan ikke drages til ansvar for hverken fysiske eller psykiske skader, som du må påføre dig selv eller andre gennem deltagelse til Sidste Søndag. Dette gælder også skader på materielle genstande. Ved at deltage i Sidste Søndag accepterer du disse betingelser.

Det skal i den forbindelse nævnes at arrangørgruppen gør sit ypperste for at undgå alle former for skader og overlast, men vi kan ikke være alle steder og tage højde for alting, da der er mange flere spillere end arrangører og det er umuligt at overskue alt der sker derude.

Tak til

Følgende folk har bidraget til udarbejdelsen version 2.10 af reglerne. Dem er vi naturligvis uendeligt taknemmelige:

Rasmus Søgaard Jacobsen, Søren Larsen, Emilie Koch Hansen, Johnathan Bremer, Mia Wendelboe Dalsgaard, Jakob Kannegaard, Marcus Bach, Chris Sigvardsen Nielsen, Erik Støvring Preussler, Ditte Filskov Theilgaard, Søren Mosekær Fredsgaard, Kristian Emil Weinreich Nielsen, Astrid Nygaard-Thomsen, Kåre Torndahl Kjær, Steffen Akto Kanstrup samt et utal af personer der har svaret på spørgeskemaer, afprøvet test regler, givet feedback og endelig mange npc’er der har ageret prøveklude for formularer samt har givet feedback på deres oplevelser.

Disse og flere til som står unævnte vil vi sige tak til. Især skal dog nævnes Rasmus Søgaard Jacobson for hans initiativ og enorme arbejde med dette regelsæt.

Følgende folk har bidraget til udarbejdelsen af version 2.00 af reglerne i 2007, som har dannet grundlag for den videre udarbejdelse. Dem er vi naturligvis uendeligt taknemmelige.

Daniel Ytterdal, Philip Knakkergaard, Thomas Aagaard, Steffen Kanstrup, Jonas Byrresen, Kåre M. Kjær, Morten Hagbard Jensen, Rasmus Holland, Rasmus O. Jensen, Søren Parbæk, Thomas Lykke Larsen og Michael G. Nielsen.

Alle tegninger af personer i dette hæfte er © Michael G. Nielsen. Kortet over Kejserriget er © Alfred Nuñez Jr., anvendt og modificeret med tilladelse.

Derudover er der taget nogle tekster der blev skrevet i forbindelse med Khypris IV, som også blev afholdt af TRoA. Arrangørgruppen retter naturligvis også en stor tak til forfatterne bag disse tekster.