The Realm of Adventurers

Kåre Torndahl Kjær

1 2 3 31

Så har vi haft konstituerende møde og i den forbindelse var der heldigvis god lejlighed til at lave endnu en takkeliste.

 • Jens Ejnar Stephansen for at gennemgå de lugtende pantsække, fjerne glasflasker og lukke dem igen så de kunne afleveres til pant.
 • Jakob Jørgensen, Mads Jacobsen og Frederik Pedersen for at rydde op og gøre rent i køkkenet til generalforsamling.
 • Morten Baagøe og Martin Brassøe for deres mangeårige arbejde i bestyrelsen.

Mange tak for jeres indsats. Hvis du har nogen du synes har gjort noget ekstra så skriv til bestyrelsen@troa.dk så tager vi dem gerne på takkelisten.

Endnu en gang er det tid til at takke dem, der har gjort noget ekstra. Listen er som følger:

 • Dennis Hovborg, Henrik Damgaard Nielsen, Charlotte Muhlig Andersen, Jonathan Bremer, Peter Ganshorn Bliss, Thomas Madsen, Simon Öberlander for hjælp til rengøringsdagen.
 • Bo Karlsen, Jakob Kannegaard, Jens-Ejnar Stephansen, Jonathan Bremer, Martin Alexander Wichmann, Steffen Kanstrup og Kåre Torndahl Kjær for at få ryddet op i vores containere.

Husk at skriv til bestyrelsen hvis du tænker der er nogen, der skal takkes for deres indsats.

Det lader til at i generalforsamlingsforberedelsen blev referatet af bestyrelsesmødet d. 23. januar glemt – vi beklager! Det følger så her. Først fremhævede punkter:

 • Vi har haft kigget på vores containere med livegrej og fået komprimeret indholdet. Vi kan måske komme helt ned på en container.
 • Udvalgstur har fået en god tilslutning. Vi tager en dialog om formen på selve udvalgstur for at vurdere, om det også fortsat er det vi skal gøre.
 • Derudover primært forberedelse til GF (som i skrivende stund lige har været afholdt).

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023.

Generalforsamlingen afholdes i foreningens lokaler lørdag d. 4. marts klokken 10.00.

Hvis du har forslag til generalforsamling skal sendes til bestyrelsen@troa.dk og være i hænde senest lørdag d. 11. februar ved midnat. Forslag der indsendes senere end dette medtages ikke i generalforsamlingsindkaldelsen. Der opfordres til at følge samme format som de eksisterende forslag (se første indkaldelse herunder).

Endnu en gang er det lejlighed til at takke nogle af vores medlemmer som har lavet noget, udover det sædvanlige. Denne gang er der kun et enkelt punkt på listen.

 • Peter Ganshorn Bliss og Daniel Ganshorn Bliss for at tage den opvask der havde hobet sig op i den tid opvaskemaskinen ikke fungerede.

Husk at vi som altid gerne vil have input til folk der fortjener en tak for noget ekstra de har gjort.

Så er endnu et møde overstået og referatet kan læses herunder:

De mest interessante pointer er sammenfattet herunder:

 • d. 15. Januar tager vi op til vores containere for at rydde op. Nærmere oplysninger følger.
 • d. 14. januar er der rengøringsdag i TRoA. Invitation er sendt ud gennem facebook men man er velkommen til at møde op uanset.
 • Vi har fået en invitation til et møde omkring ny fritidspolitik i Aalborg kommune. Hvis man har lyst til at deltage så kontakt bestyrelsen.
 • Regnskabet for 2022 ser lovende ud. Der mangler de sidste ting som gør det er svært at sige præcist hvordan det ender, men det ser markant bedre ud end budgettet.
 • Vinterlejr har stadig ledige pladser. Hvis du har lyst til at deltage så spring til!
 • Vi er i gang med arbejdet omkring budget til næste år.
 • Opgradering af vores regnskabssystem er planlagt til primo 2023. Derudover kigger vi på om vi skal åbne op for den tilhørende medlemsportal – det vil en nærmere analyse kortlægge.
 • Opvaskemaskinen har gennem et længere periode voldt problemer. Vi tager fat i dem der har solgt og installeret den med henblik på at få dem til at løse problemet. I mellemtiden husk at du selv skal vaske din opvask op i hånden.

Det er endnu engang tid til at takke de mange dejlige frivillige, som har gjort noget ekstra i foreningen. Denne gang rummer takkelisten følgende:

 • Morten Baagøe, Ole Bo, Jakob Kannegaard, Rene Skall, Martin Wichmann, Thomas Madsen og Michael Knudsen for at presse på så lokalerne var klar til Star Wars Legion turnering.
 • Ole Bo og Charlotte Andersen for deres store hjælp under Star Wars Legion turneringen.
 • Jonathan Bremer, Louise Rosenbeck, Dorthe Larsen, Charlotte Andersen, Frederik Strøyer, Erik Støvring Preussler, Christian Hoff, Mia Wendelboe Dalsgaard, Tor Bjørn Torn, Gorm Jørgensen, Pernille Madsen, Julie Flensted, Jonathan Christiansen, Daniel Thoudahl, Anna Sofie Richter Christensen, Christian Damsgaard, Peter Schaumann og Kathrine Refsgaard Nielsen for deres indsats ved allehelgens aften i samarbejde med Aalborg Museum.
 • Steffen Kanstrup, Chris Sigvardsen Nielsen , Jonathan Christensen, Marius Rosenkilde Stevns og Jonathan Bremer for at lave halloween løb med Nørresundby og Vejgaard samråd.

Hvis du har nogen til takkelisten så er du velkommen til at sende dem til bestyrelsen@troa.dk.

Så er referatet fra sidste bestyrelsesmøde klart.

De mest relevante highlights er samlet herunder:

 • Vi kigger fortsat på om vi kan få lavet toilet mm. ved Krathuset og vi er i gang med at undersøge om kommunen eller fonde kan dække majoriteten.
 • Vi er kommet rigtig langt med 2. salen. Der mangler stadig noget, men vi er kommet rigtig langt.
 • Udvalgsturen er under planlægning. Hvis du mener du burde være inviteret men ikke har hørt noget så ræk ud – det kan være svært at sikre, at vi kommer hele vejen rundt og vi kan fejlagtigt godt komme til at glemme nogen af dem, der ikke er aktive i udvalg.
 • Processen omkring årsberetninger og budget for næste år er undervejs. Hvis du er aktiv i et udvalg så må I meget gerne komme i gang med processen nu – der er også sendt en mail rundt med information til de relevante maillister.
 • Vi er ved at anskaffe en mindre, transporterbar projektor så man lettere kan sætte filmaften, maleaften, møder, etc. op.

Det var alt fra denne gang – næste møde er d. 21. januar.

Referat fra bestyrelsesmødet d. 17. oktober er online.

De vigtigste punkter er opsummeret herunder:

 • Vi er lige ved at lægge sidste hånd på at gøre de mange battlemaps vi har til rådighed tilgængelige. Mere information følger snarligst.
 • 2. salen er rigtig langt; skabe er sat op og bordene er nok færdige når du læser dette.
 • Vi er blevet bedt af kommunen om at spare på energien. Så tænk venligst over varme, lys, mm.
 • Der bliver en rengøringsdag den første weekend i december. Præcis dato og nærmere information følger.
 • TRoA er ved at planlægge turen til Bifrost Generalforsamling. Vi deltager med 6 delegerede jvf. de nye regler.
 • Watch The Skies er for nu aflyst, men bestyrelsen er i gang med at se, om vi kan stable en ny arrangørgruppe på benene.
 • Vi indkøber en ekstra, mindre kaffemaskine til større arrangementer.
1 2 3 31