The Realm of Adventurers

Kåre Torndahl Kjær

1 2 3 29

Endnu engang vil bestyrelsen gerne takke nogle medlemmer, som har gjort noget ekstra for foreningen.

 • Kathrine Refsgaard Nielsen for at melde sig til at stå for Åbent hus i forbindelse med Aktiv Sommer.
 • Morten Baagøe, Andreas Kirkebæk, Martin Wichmann, Niels Christian Trude Christensen, Jakob Kannegaard, Thomas Holm og Ole Risgaard Hansen for at hjælpe til på arbejdsdagen.

Hvis du har nogen der har gjort noget ekstra for foreningen så skriv til bestyrelsen for at få dem på den næste takkeliste.

Så er endnu et bestyrelsesmøde overstået og referatet kan findes i bunden af dette indlæg.

De primære punkter er som følger:

 • Vi har nu solgt alle vores Magic Kort.
 • Vi har anskaffet en ny opvaskemaskine (som man har kunnet set i facebookgruppen i lidt tid).
 • Vi afventer svar fra materialepuljen hos Aalborg kommune om at sponsorere det resterende på 2. salen samt nye bord/bænke sæt mm.
 • Der komemr en rengøringsdag i klubben – sandsynligvis i juni. Pt. forventes der d. 11. juni men det kan ændre sig – hold øje med facebook gruppen for præcis dato.
 • Vi er kommet et godt stykke med at få anskaffet figurer til vores bordrollespil men der mangler lige det sidste.
 • Første workshop omkring laserskæreren har været afholdt. Næste gang er d. 12. juni.
 • Der er en endnu en omgang TRoAFaux turnering på planen til September.
 • Som et led i bedre kommunikation i foreningen holder vi et fællesmøde for hele TRoA d. 10. juli. Nærmere information om tid kommer i facebookgruppen.

Endnu et referat fra bestyrelsesmødet er online. Det kan findes i bunden af indlægget i fuld udgave mens de centrale beslutninger er opsummeret på listen lige herunder:

 • Der kommer en rengøringsdag efter vores arbejdsdag.
 • Arbejdsdag arrangeres slut april (er afholdt d. 24. april).
 • Vi har problemer med strømmen i dele af bygningen. Vi er i samarbejde med elektriker og kommunen ved at få set på det.
 • Vi kæmper lidt med vores containere til affald. Flere af dem er blevet låst, fordi nogen – enten medlemmer eller andre – ikke har brugt dem korrekt. Husk, at containerne kun er til klubbens affald og man skal sortere korrekt.
 • Thomas og Charlotte har indkøbt figurer til bordrollespil. Næste skridt er at pakke dem ud, sortere dem og stille dem korrekt i deres opbevaring.
 • Der er lavet en plan for 2. salen efter generalforsamling og der er blevet ansøgt midler hos Aalborg kommune til at finansierer en stor del af det.
 • Der er kommet workshops i gang omkring brugen af laserskæreren.
 • Vi vil endnu engang gerne sende folk afsted til Bifrost sommerskole. Hvis det har interesse så tag fat i jonathan@troa.dk.
 • Vi har besluttet det er på tide at genopfriske reglerne for børneattester for vores frivillige. De kan findes her og nogle udvalg vil blive kontaktet med henblik på at få opdateret hvem der lavet børneattester på.

Vi har samlet lidt sammen med takkelister og har derfor følgende personer vi gerne vil takke for at have ydet noget ekstraordinært.

 • Mikkel Morild for at køre magic kort til Aarhus.
 • Niels Christian Trude Christensen for at hjælpe med at teste el-systemet i TRoA.
 • Martin Brassøe, Thomas Madsen, Michael Knudsen, Christian Hoff, Christian Petersen, Mikkel Morild, Christian Nørgaard og Thorbjørn Revsbech for at samle sofaer og reol
 • Christian Nørgaard for at tømme ulækkert og gammelt madaffald fra plastcontaineren, så der igen kun er plast i den

Vores klub er et fællesskab og tingene glider bedst, når alle har lyst til at yde lidt ekstra. Mange tak for dem der har gjort det – og husk at I må gerne indstille andre folk der gør noget ekstra til at blive nævnt med en tak.

Referatet kan findes længere nede på siden. De primære punkter er som følger:

 • Vi har en arbejdsdag og en rengøringsdag under opsamling – se mere på facebook.
 • Figurer til bordrollespil forventer vi bliver indkøbt i starten af april.
 • Projektgruppen omkring 2. salen kommer snart med en plan for de kommende aktiviteter set i lyset af den økonomi, der blev vedtaget på generalforsamlingen.
 • Der kommer snart de første workshops til laserskæreren så medlemmerne kan få gavn af den.
 • Vi har diskuteret hvordan vi griber kommunikation an efter snakken på generalforsamling og planen for nu er at organisere “Town Halls” samt at tage kontakt til de enkelte udvalg og høre hvordan de ønsker kommunikation med hver af dem skal flyde.

Hermed referat fra det sidste bestyrelsesmøde. Højdepunkterne er fremhævet herunder:

 • Vi afventer eftersyn af blæseren på 2. salen for at få gjort noget ved, at den larmer.
 • Indkøb af figurer til bordrollespilshold er undervejs.
 • Vi har indkøbt en laserskærer med støtte fra DUF. Den er ved at blive testet af og gjort klart så medlemmerne kan komme til at bruge den.
 • Vi har meldt os til at være med til Aktiv Sommer igen i år.
 • Bestyrelsen har konstituteret sig. Se mere på siden med bestyrelsen.
 • Opgaver fra generalforsamlingen er igangsat. Det betyder indkøb af sofaer til 1. salen, rumdeler til lokale 2 i kælderen, at få fastsat arbejdsdage og en lang række andre opgaver. Læs det hele i referatet.
 • TRoA Marked er overdraget fra Morten Hørby som desværre er flyttet for langt væk til Martin Brassøe. Vi takker Morten for indsatsen.
 • I samarbejde med ungdomsudvalget og cafeudvalget ser vi på hvordan vi kan få sat en ordning op, så deltagerne til Aktiv Tirsdag kan købe varer i kiosken selvom de ikke har digitale betalingsmidler.
 • Vi har sat gang i projekt Værksted for Alle som går på at gøre værkstedet mere tilgængeligt for foreningens medlemmer.

Det samlede referat kan findes herunder.

Endnu en gang er der lejlighed til at takke nogle af de medlemmer, som har gjort noget udover det sædvanlige. Hvis du tænker der mangler nogen er du altid velkommen til at skrive til bestyrelsen@troa.dk.

 • Niels Christian Trude Christensen, Christopher Kaalund Duun og Ole Bo for at slæbe den nye laserskærer ind.
 • Thomas Madsen og Bo Karlsen for at sætte projekter og lydsystem op igen på 1. salen.
 • Martin Brassøe, Daniel Ganshorn Bliss og Kia Kurtzmann for at tage opvasken efter generalforsamling.

1 2 3 29