The Realm of Adventurers

Kåre Torndahl Kjær

1 2 3 33

Denne takkeliste er en samling fra to møder – husk at skrive til os hvis du synes nogen fortjener at komme på takkelisten:

 • Christian Nørgaard og Kåre Torndahl Kjær for at afholde Try Out som har fremvist foreningen for nye medlemmer.
 • Pernille Madsen for at starte fast crafting dag op og invitere folk til at deltage i det.
 • Stor tak til sidste søndags crew for hjælp med container oprydning; Rikke Nielsen, Tor Bjørn Torp, Erik Støvring Preussler, Jonathan Bremer og Chris Sigvardsen.

Herunder er referatet fra bestyrelsesmødet i November.

Centrale hovedpunkter er kort sammenfattet herunder. Det anbefales – som altid – at læse det samlede referat hvis man vil være sikker på at være informeret om alt der kunne være relevant for ens ageren i foreningen:

 • Der er planer om en rengøringsdag – se nærmere information på facebook.
 • Vi har haft et godt møde omkring tryghed. Vi sætter en proces op omkring at få udarbejdet og implementeret en tryghedspolitik for foreningen.
 • Der har været lidt udfordringer med laserskæreren, men den er funktionel igen.

Lettere forsinket følger her referatet fra bestyrelsesmødet i Oktober.

Udvalgte punkter er samlet herunder. For alle oplysninger anbefales det at læse det fulde referat:

 • Vi er begyndt på det næste store projekt med lokalerenovering – der kommer et medlemsmøde om ønsker til indholdet og derefter begynder vi selve arbejdet.
 • Vi er ved at afslutte det sidste på 2. salen.
 • VI har været i dialog med flere udvalg ifht. om der er behov for assistance til at skaffe nye kræfter til udvalget eller måske lave en total udskiftning, så udvalgsmedlemmerne bliver ved med at have gejst til at lave projekter i TRoA.
 • Vi har meldt fra Børnekarneval i 2024 da vi ikke har nogle frivillige som har lyst til at engagere sig.
 • Vi har godkendt at betale tegninger til Krathuset fra TRoAs midler, da vi ikke kan få dem dækket eksternt.
 • Der har været oprydning på timemappen som gav lidt konflikter. Bordrollespilsudvalget arbejder på et lave en mere struktureret proces omkring oprydning, så ingen hold blokerer lokalet unødigt men at det samtidig er muligt for nye hold at komme til.
 • Bestyrelsen har godkendt vampire rollespillet Maskernes Fald som kommer til at ligge i starten af februar næste år.
 • Bestyrelsen har haft en længere diskussion om Bifrost og den retning de bevæger sig i, i forhold til TRoAs aktiviteter og interesser. Dette har udmøntet sig i nogle konkrete forslag til Bifrosts generalforsamling.
 • Vi har haft en længere dialog omkring hvad vi gør hvis vi skulle få en positiv børneattest (noget vi ikke har prøvet endnu) og har fremlagt et forslag til godkendelse for en proces for dette. Vi vil dog have alle bestyrelsesmedlemmer ind over den hvorfor den ikke er endeligt godkendt endnu.
 • Vi har planlagt (og efterfølgende gennemført) medlemskontrol.

Endnu engang en lejlighed for bestyrelsen til at takke nogle medlemmer, som har gjort lidt ekstra.

 • Pernille Madsen for at starte fast crafting dag op og invitere folk til at deltage i det.
 • Christian Nørgaard og Kåre Torndahl Kjær for at afholde Try Out som har fremvist foreningen for nye medlemmer.

Hvis du har kendskab til nogle medlemmer som har taget et initiativ eller løftet noget ekstra så skriv til bestyrelsen så vi kan få dem på takkelisten.

Referatet fra bestyrelsesmøde i september kan findes her:

Et udvalg af de centrale emner er opsummeret herunder:

 • Der er fastsat møde til dialog om Tryghed i TRoA d. 4. november.
 • Bestyrelsen arbejder med vores processer omkring børneattester – både den generelle indhentningsproces men også hvad vi rent faktisk skal gøre, hvis vi skulle få en positive attest engang.
 • Der er en rengøringsdag undervejs i november.
 • Vi har godkendt “Efter Triumfen” som er et liverollespil der er planlagt til februar næste år.
 • Vi har godkendt Vinterlejr 2024.
 • Der er et oplæg til et nyt finværksted som også vil kræve nogle midler, at sætte i gang. Selve midlerne lægges ind i en større fondsansøgning omkring at forbedre de fysiske rammer i lokalerne på flere områder.
 • Sommerlejr endte med et underskud for andet år i træk – også større end godkendt af bestyrelsen før sommerlejr. Bestyrelsen går i dialog med udvalget omkring at etablere en strammere økonomistyring næste år, så vi kan undgår det gentager sig.

Denne gang er takkelisten forholdsvis kort:

 • Tak til Rani Ellisgaard for at slæbe rengøringsartikler ind.

Vi vil naturligvis gerne have takkelisten lidt længere. Så hvis du har nogen du gerne vil takke som har lavet noget ekstra – udover hvad der almindeligvis forventes af dig som medlem eller som aktiv i et udvalg – så skriv til et medlem fra bestyrelsen, og så tager vi det på listen.

Så er referatet fra bestyrelsesmødet i august langt om længe online. Du finder det her:

Centrale punkter er fremhævet herunder. Bemærk at hvis du vil have det komplette billede af foreningens aktiviteter skal du gennemgå det samlede referat:

 • Bestyrelsen arbejder med forberede retningslinier omkring børneattester.
 • Vi har indgået en aftale med Spilforsyningen for at formalisere vores samarbejdsmodel.
 • Vi har besluttet at renovere det gamle baderum på 2. sal således der bliver opstillet skabe som medlemmerne kan leje.
 • Vi har besluttet at flytte udvalgsturen til efteråret (så næste udvalgtur er november 2024) og til en anden hytte som vi synes er bedre egnet.
 • Vi arbejder fokuseret med at blive færdig med de sidste ting på 2. salen.
 • Ifht. arbejdet omkring Krathuset er vi gået lidt i stå grundet manglende tegninger.
 • Bestyrelsen arbejder også med et tiltag omkring øget tryghed i foreningen i samarbejde med Bifrost.
 • Watch The Skies er nu endegyldigt lukket da der ikke er en arrangørgruppe der er klar til at overtage arrangementet.
 • En flok af vores medlemmerhar igangsat bordrollespilsprojektet Første Færd med henblik på at motivere nogle af de nye / unge til at være spilledere til bordrollespil.
 • Vi har godkendt et stort Tabletop arrangement hvor TRoA er medarrangør her i Aalborg.

Endnu et møde, endnu en takkeliste. Denne gang er den som følger:

 • Samson Skall, Kenn Bach Larsen, Mads Jacobsen, Jacob Brejnholm, Jonas CB, Valdemar Lunddal Jensen, Dennis Hovborg, Emil Thorngren Ibsen, Kasper Lundqvist Johannessen, Erik Støvring Preussler, Peter Ganshorn Bliss, René Skall, Jonathan Bremer, Christian Hoff Mortensen, Kia Kurtzmann, Daniel Ganshorn Bliss, Martin Brassøe, Ane Madsen, Kathrine Refsgaard Nielsen, Christian Nørgaard og Charlotte Muhlig Andersen for at hjælpe til med for Åbent Hus i lokalerne.
 • Kathrine Refsgaard Nielsen og Christian Hoff for at arrangerer tur til Fårup.
 • Christian Hoff, Dennis Hovborg, Emil Ibsen, Frederik Pedersen, Jakob Jørgensen, Jonas CB og Peter Bliss for at omdesigne og renovere lokale 6 som Projekt Wurtbad.

Vi bruger takkelisten til at fremhæve dem som har gjort noget ekstra – udover de mange dygtige og aktive frivillige der sidder i vores udvalg. Hvis der er nogen du synes er blevet overset så skriv til os.

Så er referatet fra sidste bestyrelsesmøde online.

Udvalgte beslutninger og informationspunkter:

 • TRoA deltager i Try Outs hos Aalborg kommune med henblik på at flere lidt flere (voksne) medlemmer.
 • Bestyrelsen har besluttet at tømme og skaffe os af med vores containere. Nogle elementer foræres til Østerskov Efterskole og nogle flyttes hjem i lokalerne. Containerne sælges, sandsynligvis som skrot (fordi standen er så dårlig).
 • Vi har fået penge fra DUF til at restaurere lokale 6 – projekt “Wurtbad”.
 • Vi arbejder på at få de sidste ting færdig på 2. salen – vi kan godt bruge lidt frivillig hjælp så vi kan få bundet endelig knude på det.
 • Det er besluttet at vi lukker Airsoft i TRoA når det nuværende udvalg lukker ned. Hvis nogen engang i fremtiden har lyst til at starte Airsoft op som aktivitetsområde i TRoA igen skal de henvende sig til bestyrelsen. TRoA vil fortsat gerne have det som aktivitetsområde, men det kræver som sagt et udvalg, som har lyst til at arrangere det.
 • Sommerlejr har – på trods af en ihærdig indsats – haft svært ved at finde tilstrækkeligt med deltagere. Bestyrelsen og udvalgt har vendt sagen og beslutningen er at fastholde arrangementet men med fokus på at minimere omkostningerne, da det vurderes at være den mest økonomisk ansvarlige beslutning.
 • Vi er på vej med en arrangementguide – den midlertidige kan læses i referatet.
 • Vi kigger på om vi skal omlægge baderummet på 2. salen til skabe og lager for figurspillerne.

Bestyrelsen vil denne gang gerne takke:

 • Peter Ganshorn Bliss, Daniel Ganshorn Bliss, Thomas Nick Madsen, Martin Wichmann Andersen, Thais Laursen Munk, Christian Nørgaard, Rikke Nielsen, Kian Torp Nielsen, Kaja Torp Nielsen, Tor Torp Nielsen, Thomas Holm, Jonas Bundtsen, Kia Kurtzman, Charlotte Muhlig Andersen, Henrik Damgaard Nilsen og Rene Skall for at dukke op til arbejds- og rengøringsdag og få gjort klubben pænt og funktionel.
 • Mikael Knudsen for at finde en generator til Døgnscenariet i sidste øjeblik.

Vi takker som altid disse frivillige, for at gøre noget ekstra for klubben.

Vores koncept med at takke går på at takke dem som yder noget ekstra udover eventuelle udvalg eller arrangementer de er involveret i. Hvis du ser nogen, der har ydet noget ekstra så må du meget gerne skrive til bestyrelsen@troa.dk og forklare hvem der skal takkes og for hvad, så vi kan medtage dem på listen.

1 2 3 33