The Realm of Adventurers
Næste 5 arrangementer!

Bestyrelsen

Nyheder fra bestyrelsen

1 2 3 8

Så er der endnu et referat online.

De primære punkter er som følger:

 • Vi sælger vores enkeltkort til Magic da vi ikke umiddelbart har et grundlag for at udvalg.
 • Vi arbejder fortsat på at indrette 2. salen.
 • Vi indførte nogle restriktioner i brugen af vores lokaler så vi fortsat kunne holde åbent hen over julen.
 • Vi kigger på nye sofaer – forslag kommer på generalforsamling.
 • Vi har fået midler fra DUF til førstehjælpstasker og laserskærer.

Endnu et møde er gennemført og herunder følger referatet. Først de primære punkter, derefter det fulde referat for uddybning:

 • Vi leder en sidste gang efter nogen der vil stå for et Magic udvalg. Dukker det ikke op, vil vi sælge vores Magic lager.
 • Bestyrelsen har godkendt en plan for trin 1 for 2. salen så vi kan få flere gode spillebord, stole, opbevaring og skillevægge. Trin 2 kommer som et forslag på GF da det er et noget større beløb.
 • Vi har sendt indkaldelse ud til udvalgstur men vi mangler stadig dem, der har lavet noget udenom udvalg. Hvis du mener du hører til en gruppe og ikke hørt noget endnu så må du gerne tage fat i bestyrelsen.
 • Bestyrelsen ser et billede af, at mange frivillige er lidt lave på energi – den lange corona-periode har noget tæret lidt på folks overskud.
  Derfor har bestyrelsen besluttet at skrue ned for hvor meget vi takker ja til projekter der kommer “udefra” – altså folk der vil have folk fra TRoA med til diverse events rundt omkring. Vores udgangspunkt er derfor at vi for det kommende år takker nej til den slags aktiviteter medmindre det er klar non-profit og folkeoplysende. Tidligere har vi spurgt rundt hvis der kom noget, men vi synes de frivillige i stedet skal have overskud til at fokusere på at lave fede ting i klubben.
 • Vi har afsat penge til en arbejdsgruppe med henblik på at få indkøbt sæt af figurer til Pen and Paper rollespil.

Referat fra sidste møde kan findes her:

Herunder en kort opsummering af de primære pointer:

 • Vi anskaffer nye 4×4 meter telte til brug for sommerlejr og Airsoft. Andre arrangementer kan naturligvis også benytte dem.
 • Vi er i gang med arbejdet omkring indretning af 2. salen.
 • En udvalgstur til sidst på året som erstatning for den der blev droppet i starten af året er på tegnebrættet.
 • Vi har diskuteret retningslinier for corona-genåbning.
 • Vi har sagt ja til at deltage på Idrætsmødet som Aalborg Kommune afholder.
 • Vi har modtaget information fra Bifrost med guides omkring henvendelser fra produktionsselskaber og lignende der gerne vil have gratis arbejdskraft fra rollespillere og med et oplæg til hvordan våbenlovgivningen skal håndteres i forhold til vores aktiviteter.

Referatet fra bestyrelsesmødet er nu tilgængeligt online:

De primære punkter er som følger:

 • Arrangørerne har valgt af aflyse Midsommer.
 • Vi kigger på at anskaffe os to mindre paviliontelte til brug for Airsoft og Sommerlejr mm.
 • Vi har kigget på genåbning og opdateret retningslinier. De er efterfølgende blevet opdateret igen.
 • Vi kigger på at søge fra DUFs nødpulje for de første 4 måneder af 2021.

Næste møde er d. 21. juni og forhåbentligt og afholdes igen i klubben (efter en længere periode, hvor møderne fortrinsvis har været afholdt digitalt).

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er tilgængeligt online:

De primære punkter er som følger:

 • Vi er påbegyndt arbejdet med indretning omkring 2. salen. Der er lavet et oplæg som bliver udgangspunkt for et medlemsmøde hvor alle kan komme med deres input.
 • Vi har godkendt liverollespilsscenariet “Tilbage til 90’erne”.
 • Vi har dialog med en gruppe arrangerer der vil lave liverollespilsscenariet “Dalens Forfald”. Efter mødet har bestyrelsen og arrangørgruppen været i dialog omkring en række punkter som bestyrelsen har spurgt ind til og på baggrund af den dialog har arrangørerne valgt at de ikke ønsker at afholde arrangementet.
 • Vi har set på muligheden for at holde et vælgermøde i TRoA op til kommunalvalget. Der har efterfølgende været en tråd omkring det på foreningens facebookside.
 • Vi har åbnet for Aktiv Tirsdag men da mødet blev afholdt kunne vi endnu ikke åbne for resten af foreningens medlemmer. Vi ser frem til at kunne åbne lige om lidt (med forbehold for de præcise retningslinier som vi endnu ikke har modtaget).

Så er det konstituerende møde for den nye bestyrelse afholdt og referatet kan findes her:

De vigtigste punkter fra mødet er gennemgået herunder:

 • Vi sætter processen igen med medlemsinvolvering omkring overtagelse af 2. salen. Ole og Brassøe har ansvaret for dette. Der kommer mere information når vi er klar til først eskridt.
 • Bestyrelsen har konstitueret sig. Fordelingen af roller kan ses her.
 • Møder for det kommende år er fastsat. De fremgår af kalenderen.

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 15. februar kan findes her:

De primære punkter er refereret herunder:

 • Vi har ansøgt om midler fra corona-tilskudspuljen (og siden referatet blev skrevet har vi også fået midler bevilliget).
 • Kommunen er ved at renovere et par ting i bygnigen blandt andet den ene væg i kælderen og toiletterne på 1. sal. Det betyder også at der hvor der tidligere var et pissoir kommer der ny et normalt toilet!
 • Vi har truffet formel beslutning om, at vi ikke ønsker indkøbsordninger / kontokort i foreningsregi pånær efter godkendelse fra bestyrelsen da det er meget svært at styre dem.
 • Da vi ikke længere har et aktivt Magic-udvalg sælger vi vores enkelt-kort mappe (præmiemappen).

Så har vi endnu engang haft bestyrelsesmøde. Referatet kan findes her:

De mest centrale punkter er fremhævet her under:

 • Vi har haft dialog omkring relationen til Bifrost og den retning landsforeningen tager. Der kommer mere om det på generalforsamlingen.
 • Bifrost har også stillet et medlemssystem til rådighed. Vi har kigget på det men kan konstatere, at det på alle måder er ringere end vores nuværende løsning, så vi ser ingen værdi i at skifte.
 • Vi har ikke længere et Magic udvalg men holder alligevel fast i at modtage Magic produkter for at kunne servicere andre foreninger i nordjylland til deres arrangementer.
 • Aktiv Tirsdag har anskaffet sig licens til en online brætspilsplatform som de bruger til Aktiv Tirsdag (online).
 • Vi er i gang med at forberede generalforsamling som i år bliver online og et stykke inde i marts.

Referat fra det sidste bestyrelsesmøde i 2020 er online

De primære punkter fra mødet er som følger:

 • Vi har aflyst vores ekstraordinære generalforsamling angående 2. salen og tager det i stedet på den ordinære generalforsamling.
 • Vi har deltaget på Landsforeningens Bifrost generalforsamling. Det var ikke en entydigt god oplevelse og vi har haft en længere diskussion om TRoAs rolle i forhold til landsforeningen og landsforeningens ambitioner og interesse i foreninger som TRoA. Der kommer et oplæg til at berøre dette emner på generalforsamlingen.
 • Vi har fortsat lukket for lokalerne og alle de aktiviteter, der ikke er online hvorfor der ikke er så meget andet af interesse at berette.
1 2 3 8