The Realm of Adventurers

Bestyrelsen

Nyheder fra bestyrelsen

1 2 3 9

Så er endnu et bestyrelsesmøde overstået og referatet kan findes i bunden af dette indlæg.

De primære punkter er som følger:

 • Vi har nu solgt alle vores Magic Kort.
 • Vi har anskaffet en ny opvaskemaskine (som man har kunnet set i facebookgruppen i lidt tid).
 • Vi afventer svar fra materialepuljen hos Aalborg kommune om at sponsorere det resterende på 2. salen samt nye bord/bænke sæt mm.
 • Der komemr en rengøringsdag i klubben – sandsynligvis i juni. Pt. forventes der d. 11. juni men det kan ændre sig – hold øje med facebook gruppen for præcis dato.
 • Vi er kommet et godt stykke med at få anskaffet figurer til vores bordrollespil men der mangler lige det sidste.
 • Første workshop omkring laserskæreren har været afholdt. Næste gang er d. 12. juni.
 • Der er en endnu en omgang TRoAFaux turnering på planen til September.
 • Som et led i bedre kommunikation i foreningen holder vi et fællesmøde for hele TRoA d. 10. juli. Nærmere information om tid kommer i facebookgruppen.

Endnu et referat fra bestyrelsesmødet er online. Det kan findes i bunden af indlægget i fuld udgave mens de centrale beslutninger er opsummeret på listen lige herunder:

 • Der kommer en rengøringsdag efter vores arbejdsdag.
 • Arbejdsdag arrangeres slut april (er afholdt d. 24. april).
 • Vi har problemer med strømmen i dele af bygningen. Vi er i samarbejde med elektriker og kommunen ved at få set på det.
 • Vi kæmper lidt med vores containere til affald. Flere af dem er blevet låst, fordi nogen – enten medlemmer eller andre – ikke har brugt dem korrekt. Husk, at containerne kun er til klubbens affald og man skal sortere korrekt.
 • Thomas og Charlotte har indkøbt figurer til bordrollespil. Næste skridt er at pakke dem ud, sortere dem og stille dem korrekt i deres opbevaring.
 • Der er lavet en plan for 2. salen efter generalforsamling og der er blevet ansøgt midler hos Aalborg kommune til at finansierer en stor del af det.
 • Der er kommet workshops i gang omkring brugen af laserskæreren.
 • Vi vil endnu engang gerne sende folk afsted til Bifrost sommerskole. Hvis det har interesse så tag fat i jonathan@troa.dk.
 • Vi har besluttet det er på tide at genopfriske reglerne for børneattester for vores frivillige. De kan findes her og nogle udvalg vil blive kontaktet med henblik på at få opdateret hvem der lavet børneattester på.

Referatet kan findes længere nede på siden. De primære punkter er som følger:

 • Vi har en arbejdsdag og en rengøringsdag under opsamling – se mere på facebook.
 • Figurer til bordrollespil forventer vi bliver indkøbt i starten af april.
 • Projektgruppen omkring 2. salen kommer snart med en plan for de kommende aktiviteter set i lyset af den økonomi, der blev vedtaget på generalforsamlingen.
 • Der kommer snart de første workshops til laserskæreren så medlemmerne kan få gavn af den.
 • Vi har diskuteret hvordan vi griber kommunikation an efter snakken på generalforsamling og planen for nu er at organisere “Town Halls” samt at tage kontakt til de enkelte udvalg og høre hvordan de ønsker kommunikation med hver af dem skal flyde.

Vi har endnu engang afholdt bestyrelsesmøde og referatet finder du herunder.

Højdepunkterne er som følger:

 • Alting er på plads til at vi indkøber en laserskærer med midler fra DUF. Den er i mellemtiden hjemkommet og ved at blive sat op.
 • Vi er ved at forberede generalforsamling – første indkaldelse er siden da sendt ud.
 • Vi har godkendt indkøb af en ny projekter til 1. salen.
 • Vi har godkendt indkøb af en soundbox som kan medbringes til arrangementer udenfor foreningen; sommerlejr, vinterlejr, udvalgstur, Airsoft, Sidste Søndag, etc.
 • Vi er gået i dialog med Aalborg kommune for at se på mulighederne for at få forbedret og udbygget Krathuset. Det er stadig i den indledende undersøgelsesfase.
 • Vi har vedtaget at vi skal indkøbe tabletop startsæt til Aktiv Tirsdag da det for tiden er en af de aktiviteter, der er mest succes med at fastholde de unge medlemmer i foreningens lokaler.
 • Vi har aftalt en formalisering af procedurerne omkring reservation af lokaler – mere information følger her på siden.
 • Vi har problemer med, at der havner en masse affald der ikke er plastic i plasticcontaineren. Vi undersøger forskellige muligheder for at sikre, at den ikke bliver fejlanvendt. Hvis det ikke kan komme til at fungere kan vi i yderste konsekvens blive nødt til at afskaffe den igen.

Så er der endnu et referat online.

De primære punkter er som følger:

 • Vi sælger vores enkeltkort til Magic da vi ikke umiddelbart har et grundlag for at udvalg.
 • Vi arbejder fortsat på at indrette 2. salen.
 • Vi indførte nogle restriktioner i brugen af vores lokaler så vi fortsat kunne holde åbent hen over julen.
 • Vi kigger på nye sofaer – forslag kommer på generalforsamling.
 • Vi har fået midler fra DUF til førstehjælpstasker og laserskærer.

Endnu et møde er gennemført og herunder følger referatet. Først de primære punkter, derefter det fulde referat for uddybning:

 • Vi leder en sidste gang efter nogen der vil stå for et Magic udvalg. Dukker det ikke op, vil vi sælge vores Magic lager.
 • Bestyrelsen har godkendt en plan for trin 1 for 2. salen så vi kan få flere gode spillebord, stole, opbevaring og skillevægge. Trin 2 kommer som et forslag på GF da det er et noget større beløb.
 • Vi har sendt indkaldelse ud til udvalgstur men vi mangler stadig dem, der har lavet noget udenom udvalg. Hvis du mener du hører til en gruppe og ikke hørt noget endnu så må du gerne tage fat i bestyrelsen.
 • Bestyrelsen ser et billede af, at mange frivillige er lidt lave på energi – den lange corona-periode har noget tæret lidt på folks overskud.
  Derfor har bestyrelsen besluttet at skrue ned for hvor meget vi takker ja til projekter der kommer “udefra” – altså folk der vil have folk fra TRoA med til diverse events rundt omkring. Vores udgangspunkt er derfor at vi for det kommende år takker nej til den slags aktiviteter medmindre det er klar non-profit og folkeoplysende. Tidligere har vi spurgt rundt hvis der kom noget, men vi synes de frivillige i stedet skal have overskud til at fokusere på at lave fede ting i klubben.
 • Vi har afsat penge til en arbejdsgruppe med henblik på at få indkøbt sæt af figurer til Pen and Paper rollespil.

Referat fra sidste møde kan findes her:

Herunder en kort opsummering af de primære pointer:

 • Vi anskaffer nye 4×4 meter telte til brug for sommerlejr og Airsoft. Andre arrangementer kan naturligvis også benytte dem.
 • Vi er i gang med arbejdet omkring indretning af 2. salen.
 • En udvalgstur til sidst på året som erstatning for den der blev droppet i starten af året er på tegnebrættet.
 • Vi har diskuteret retningslinier for corona-genåbning.
 • Vi har sagt ja til at deltage på Idrætsmødet som Aalborg Kommune afholder.
 • Vi har modtaget information fra Bifrost med guides omkring henvendelser fra produktionsselskaber og lignende der gerne vil have gratis arbejdskraft fra rollespillere og med et oplæg til hvordan våbenlovgivningen skal håndteres i forhold til vores aktiviteter.

Referatet fra bestyrelsesmødet er nu tilgængeligt online:

De primære punkter er som følger:

 • Arrangørerne har valgt af aflyse Midsommer.
 • Vi kigger på at anskaffe os to mindre paviliontelte til brug for Airsoft og Sommerlejr mm.
 • Vi har kigget på genåbning og opdateret retningslinier. De er efterfølgende blevet opdateret igen.
 • Vi kigger på at søge fra DUFs nødpulje for de første 4 måneder af 2021.

Næste møde er d. 21. juni og forhåbentligt og afholdes igen i klubben (efter en længere periode, hvor møderne fortrinsvis har været afholdt digitalt).

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er tilgængeligt online:

De primære punkter er som følger:

 • Vi er påbegyndt arbejdet med indretning omkring 2. salen. Der er lavet et oplæg som bliver udgangspunkt for et medlemsmøde hvor alle kan komme med deres input.
 • Vi har godkendt liverollespilsscenariet “Tilbage til 90’erne”.
 • Vi har dialog med en gruppe arrangerer der vil lave liverollespilsscenariet “Dalens Forfald”. Efter mødet har bestyrelsen og arrangørgruppen været i dialog omkring en række punkter som bestyrelsen har spurgt ind til og på baggrund af den dialog har arrangørerne valgt at de ikke ønsker at afholde arrangementet.
 • Vi har set på muligheden for at holde et vælgermøde i TRoA op til kommunalvalget. Der har efterfølgende været en tråd omkring det på foreningens facebookside.
 • Vi har åbnet for Aktiv Tirsdag men da mødet blev afholdt kunne vi endnu ikke åbne for resten af foreningens medlemmer. Vi ser frem til at kunne åbne lige om lidt (med forbehold for de præcise retningslinier som vi endnu ikke har modtaget).
1 2 3 9