The Realm of Adventurers

Generalforsamling

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023.

Generalforsamlingen afholdes i foreningens lokaler lørdag d. 4. marts klokken 10.00.

Hvis du har forslag til generalforsamling skal sendes til bestyrelsen@troa.dk og være i hænde senest lørdag d. 11. februar ved midnat. Forslag der indsendes senere end dette medtages ikke i generalforsamlingsindkaldelsen. Der opfordres til at følge samme format som de eksisterende forslag (se første indkaldelse herunder).

Kære Medlem

Ordinær Generalforsamling 2022 står for døren og herunder finder du første indkaldelse, det resterende materiale følger i 2. indkaldelse om to uger.

Bemærk at deadline for at indsende forslag er d. 29. januar og de skal sendes til bestyrelsen@troa.dk. Forslag skal indeholde følgende punkter:

 • En beskrivelse af hvad forslaget går ud på, herunder også et budget.
 • En motivation af hvorfor du synes vi skal vedtage forslaget.
 • En beskrivelse af hvem der stiller forslaget.
  Du kan eventuelt kigge på gamle generalforsamlingsreferater for at se hvordan forslag opstilles: Referater
  Der er kun begrænset mulighed for at stille nye forslag på selve generalforsamlingen af hensyn til at medlemmer skal kunne forberede sig. Ændringsforslag til eksisterende forslag er tilladt.

Generalforsamlingen afholdes i foreningens lokaler, Godthåbsgade 8A, lørdag d. 19. februar klokken 10.00.

Bemærk, at vi efter de gode erfaringer sidste år benytter en digital platform til afstemning. Du bedes derfor medbringe en smartphone, tablet eller bærbar computer til generalforsamling.

Vi glæder os til at se dig

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Så er den ordinære Generalforsamling for 2021 overstået.

Referatet tilgår når vi lige har indsamlet de sidste par oplysninger, men det primære beslutningspunkt omkring overtagelse af 2. salen blev vedtaget og der blev afsat 50.000 DKK som vi skal bruge til indretning af den. Præcist hvordan disse penge disponeres – og salen i det hele taget indrettes – bliver genstand for en proces med bredere medlemsinddragelse så flere folk har mulighed for at give deres besyv med.

Derudover blev der valgt en ny bestyrelse. Da vi ikke har konstitueret os endnu kan vi ikke sætte navn på næstformanden men bestyrelsen er som følger:

 • Christian Nørgaard, Formand
 • Kia Kurtzmann, Kasserer
 • Kåre Torndahl Kjær, Bestyrelsesmedlem
 • Morten Baagøe, Bestyrelsesmedlem
 • Martin Brassøe, Bestyrelsesmedlem
 • Daniel Ganshorn Bliss, Bestyrelsesmedlem
 • Ole Risgaard Hansen, Bestyrelsesmedlem

Derudover er Christine M. Christensen valgt som intern revisor og Christian Hoff samt Charlotte Muhlig Andersen som 2 af de 4 repræsentanter vi sender til Bifrosts generalforsamling til efteråret.

På baggrund af de nyeste smittetal har vi besluttet at ændre lidt i planerne og datoerne for generalforsamling 2021. De primære punkter er opsummeret herunder.

Ingen ekstraordinær generalforsamling

Vi havde allerede tilbage i november lagt op til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at besluttet, om vi ville tilføje 2. salen permanent til vores lokaler.

I første omgang droppede vi det i november da vi lukkede ned og planlagde det tentativt til januar. Men set i lyste af de nuværende smittetal og restriktioner giver det ikke mening at holde en ekstraordinær generalforsamling bare for det, så vi henlægger det til den ordinære generalforsamling.

Flytning af ordinær generalforsamling

Vi har også valgt at flytte den ordinære generalforsamling 2 uger så den falder d. 6. marts. Selvom generalforsamlinger er undtaget fra de nationale tiltag der varer til og med d. 28. februar, så synes vi ikke det er forsvarligt at afholde den der hvis vi ved at udskyde yderligere to uger, kan komme til et tidspunkt, hvor smittespredningen er mindre.

Det er vores hensigt at holde fast på d. 6. marts medmindre det er decideret forbudt, også selvom smittesituationen ikke er bedre end den var d. 20. februar. For en god ordens skyld skal det pointeres, at vedtægterne specificerer at generalforsamling skal afholdes i januar, februar eller marts, så vi overholder fortsat vedtægterne.

Til at facilitere dette undersøger vi mulighederne for at man kan deltage digitalt herunder også stemme ved digital deltagelse. Der vil komme nærmere information om denne mulighed inden generalforsamling.

Det betyder, at de nye deadlines omkring generalforsamling er:

 • Lørdag d. 6. februar: Senest dato for første indkaldelse
 • Lørdag d. 13. februar: Deadline for at indsende forslag til generalforsamling (men vi værdsætter meget, hvis man kan indsende dem før det!)
 • Lørdag d. 20. februar: Seneste dato for anden indkaldelse, herunder budget og regnskab
 • Lørdag d. 6. marts: Generalforsamling

Vi beklager hvis de forskellige ændringer har medført lidt forvirring – vi håber det nu står klart for folk hvornår de enkelte ting foregår. Kalenderen er også opdateret med de nyeste datoer og tidspunkter.