The Realm of Adventurers

Endnu et referat fra bestyrelsesmøde er online og kan findes her:

Som altid forsøger vi at sammenfatte de vigtigste nyheder herunder:

  • Aktiv Sommer har været afholdt og givet masser af deltagere.
  • Der er betalt kontingent og folk har generelt været gode til at betale til tiden, men der er stadig nogle stykker der hverken har meldt sig ud eller betalt og vi vil derfor igen effektuere en medlemskontrol.
  • Der har været fremskridt både på 2. salen og projekt med bordrollespilsfigurer.
  • Vi har kigget på vores printer/kopimaskine og besluttet at beholde den så længe som muligt uden en serviceaftale grundet dens alder. Når den dør så skifter vi den ud – eller før, hvis vi kan søge os til midlerne.
  • Vi indkøber ekstra skruemaskiner til værkstedet.
  • Vi har lagt en plan for at fjerne bruserne på 2. salen – selvom fokus lige nu ligger på de øvrige aktiviteter på 2. salen.