The Realm of Adventurers

Herunder er referatet fra bestyrelsesmødet i November.

Centrale hovedpunkter er kort sammenfattet herunder. Det anbefales – som altid – at læse det samlede referat hvis man vil være sikker på at være informeret om alt der kunne være relevant for ens ageren i foreningen:

  • Der er planer om en rengøringsdag – se nærmere information på facebook.
  • Vi har haft et godt møde omkring tryghed. Vi sætter en proces op omkring at få udarbejdet og implementeret en tryghedspolitik for foreningen.
  • Der har været lidt udfordringer med laserskæreren, men den er funktionel igen.