The Realm of Adventurers

Referatet i sin fulde længde kan findes herunder:

Centrale beslutninger og informationer fra mødet er fremhævet herunder:

  • Der arbejdes med politikker omkring børneattester hvor retningslinierne har brug for en præcisering og opdateringer.
  • Vi kigger på at deltage i “Aalborg Try Out” i anden halvdel af 2023 hvor unge (15-25 år) kan prøve forskellige aktiviteter i Aalborg. Der er grundlag for at lave noget rekruttering af nye medlemmer gennem dette.
  • Vi arbejder fortsat med at få etableret lagerplads og toiletter i / omkring krathuset til brug for Sidste Søndag.
  • Vi arbejder også med tryghed som element i foreningslivet med assistance fra Bifrost.
  • Der er igen i år et arrangement omkring Aktiv Sommer som også kan danne grundlag for nye medlemmer.
  • Medlemskontrol gennemført og det var ordnet set en rigtig god proces som gav flere nye medlemmer og fik strammet op omkring betaling for eksisterende medlemmer.
  • Airsoft lægger an til at lukke da dem der låner os terræn til vores bane, har bedt os om at lukke ned for banen. Udvalget ønsker ikke at bruge kræfter på at etablere en ny bane. Der søges efter eventuelle afløsere men ellers så lukker vi Airsoft som aktivitetsområde – i al fald indtil nogle nye, melder sig på banen.

Næste møde er mandag d. 19. juni.