The Realm of Adventurers

Vi har endnu engang afholdt bestyrelsesmøde og referatet finder du herunder.

Højdepunkterne er som følger:

  • Alting er på plads til at vi indkøber en laserskærer med midler fra DUF. Den er i mellemtiden hjemkommet og ved at blive sat op.
  • Vi er ved at forberede generalforsamling – første indkaldelse er siden da sendt ud.
  • Vi har godkendt indkøb af en ny projekter til 1. salen.
  • Vi har godkendt indkøb af en soundbox som kan medbringes til arrangementer udenfor foreningen; sommerlejr, vinterlejr, udvalgstur, Airsoft, Sidste Søndag, etc.
  • Vi er gået i dialog med Aalborg kommune for at se på mulighederne for at få forbedret og udbygget Krathuset. Det er stadig i den indledende undersøgelsesfase.
  • Vi har vedtaget at vi skal indkøbe tabletop startsæt til Aktiv Tirsdag da det for tiden er en af de aktiviteter, der er mest succes med at fastholde de unge medlemmer i foreningens lokaler.
  • Vi har aftalt en formalisering af procedurerne omkring reservation af lokaler – mere information følger her på siden.
  • Vi har problemer med, at der havner en masse affald der ikke er plastic i plasticcontaineren. Vi undersøger forskellige muligheder for at sikre, at den ikke bliver fejlanvendt. Hvis det ikke kan komme til at fungere kan vi i yderste konsekvens blive nødt til at afskaffe den igen.