The Realm of Adventurers

Referat fra bestyrelsesmødet d. 17. oktober er online.

De vigtigste punkter er opsummeret herunder:

  • Vi er lige ved at lægge sidste hånd på at gøre de mange battlemaps vi har til rådighed tilgængelige. Mere information følger snarligst.
  • 2. salen er rigtig langt; skabe er sat op og bordene er nok færdige når du læser dette.
  • Vi er blevet bedt af kommunen om at spare på energien. Så tænk venligst over varme, lys, mm.
  • Der bliver en rengøringsdag den første weekend i december. Præcis dato og nærmere information følger.
  • TRoA er ved at planlægge turen til Bifrost Generalforsamling. Vi deltager med 6 delegerede jvf. de nye regler.
  • Watch The Skies er for nu aflyst, men bestyrelsen er i gang med at se, om vi kan stable en ny arrangørgruppe på benene.
  • Vi indkøber en ekstra, mindre kaffemaskine til større arrangementer.