The Realm of Adventurers

Referat fra sidste møde kan findes her:

Herunder en kort opsummering af de primære pointer:

  • Vi anskaffer nye 4×4 meter telte til brug for sommerlejr og Airsoft. Andre arrangementer kan naturligvis også benytte dem.
  • Vi er i gang med arbejdet omkring indretning af 2. salen.
  • En udvalgstur til sidst på året som erstatning for den der blev droppet i starten af året er på tegnebrættet.
  • Vi har diskuteret retningslinier for corona-genåbning.
  • Vi har sagt ja til at deltage på Idrætsmødet som Aalborg Kommune afholder.
  • Vi har modtaget information fra Bifrost med guides omkring henvendelser fra produktionsselskaber og lignende der gerne vil have gratis arbejdskraft fra rollespillere og med et oplæg til hvordan våbenlovgivningen skal håndteres i forhold til vores aktiviteter.