The Realm of Adventurers

Så er referatet fra bestyrelsesmødet i august langt om længe online. Du finder det her:

Centrale punkter er fremhævet herunder. Bemærk at hvis du vil have det komplette billede af foreningens aktiviteter skal du gennemgå det samlede referat:

  • Bestyrelsen arbejder med forberede retningslinier omkring børneattester.
  • Vi har indgået en aftale med Spilforsyningen for at formalisere vores samarbejdsmodel.
  • Vi har besluttet at renovere det gamle baderum på 2. sal således der bliver opstillet skabe som medlemmerne kan leje.
  • Vi har besluttet at flytte udvalgsturen til efteråret (så næste udvalgtur er november 2024) og til en anden hytte som vi synes er bedre egnet.
  • Vi arbejder fokuseret med at blive færdig med de sidste ting på 2. salen.
  • Ifht. arbejdet omkring Krathuset er vi gået lidt i stå grundet manglende tegninger.
  • Bestyrelsen arbejder også med et tiltag omkring øget tryghed i foreningen i samarbejde med Bifrost.
  • Watch The Skies er nu endegyldigt lukket da der ikke er en arrangørgruppe der er klar til at overtage arrangementet.
  • En flok af vores medlemmerhar igangsat bordrollespilsprojektet Første Færd med henblik på at motivere nogle af de nye / unge til at være spilledere til bordrollespil.
  • Vi har godkendt et stort Tabletop arrangement hvor TRoA er medarrangør her i Aalborg.