The Realm of Adventurers

Referatet fra bestyrelsesmødet i Februar er nu online.

De primære punkter fremgår herunder:

  • Vi har holdt et fint orienteringsmøde om de mange planer for lokalerne gående fremad. Der er et par forslag på GF der kommer ud af dette arbejde.
  • Vi har fået et nyt udvalg – finværksted! Der indrettes værksted til syning, læderarbejde, malearbejde og lignende opgaver der ikke sviner i lokale 2 i kælderen. Lokalet kan fortsat også benyttes til bordrollespil.
  • Bestyrelsens arbejde med en samværspolitik har ledt til et “open call” for folk til at hjælpe med at udforme den.
  • Maskernes fald er udskudt – nok til April. Efter Triumfen er pt. på hold i et ukendt tidsrum.
  • Derudover var der primært fokus på forberedelse til generalforsamlingen – resultatet af dette kan ses i generalforsamlingsindkaldelsen.