The Realm of Adventurers

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er tilgængeligt online:

De primære punkter er som følger:

  • Vi er påbegyndt arbejdet med indretning omkring 2. salen. Der er lavet et oplæg som bliver udgangspunkt for et medlemsmøde hvor alle kan komme med deres input.
  • Vi har godkendt liverollespilsscenariet “Tilbage til 90’erne”.
  • Vi har dialog med en gruppe arrangerer der vil lave liverollespilsscenariet “Dalens Forfald”. Efter mødet har bestyrelsen og arrangørgruppen været i dialog omkring en række punkter som bestyrelsen har spurgt ind til og på baggrund af den dialog har arrangørerne valgt at de ikke ønsker at afholde arrangementet.
  • Vi har set på muligheden for at holde et vælgermøde i TRoA op til kommunalvalget. Der har efterfølgende været en tråd omkring det på foreningens facebookside.
  • Vi har åbnet for Aktiv Tirsdag men da mødet blev afholdt kunne vi endnu ikke åbne for resten af foreningens medlemmer. Vi ser frem til at kunne åbne lige om lidt (med forbehold for de præcise retningslinier som vi endnu ikke har modtaget).