The Realm of Adventurers

Så er referatet fra sidste bestyrelsesmøde online.

Udvalgte beslutninger og informationspunkter:

  • TRoA deltager i Try Outs hos Aalborg kommune med henblik på at flere lidt flere (voksne) medlemmer.
  • Bestyrelsen har besluttet at tømme og skaffe os af med vores containere. Nogle elementer foræres til Østerskov Efterskole og nogle flyttes hjem i lokalerne. Containerne sælges, sandsynligvis som skrot (fordi standen er så dårlig).
  • Vi har fået penge fra DUF til at restaurere lokale 6 – projekt “Wurtbad”.
  • Vi arbejder på at få de sidste ting færdig på 2. salen – vi kan godt bruge lidt frivillig hjælp så vi kan få bundet endelig knude på det.
  • Det er besluttet at vi lukker Airsoft i TRoA når det nuværende udvalg lukker ned. Hvis nogen engang i fremtiden har lyst til at starte Airsoft op som aktivitetsområde i TRoA igen skal de henvende sig til bestyrelsen. TRoA vil fortsat gerne have det som aktivitetsområde, men det kræver som sagt et udvalg, som har lyst til at arrangere det.
  • Sommerlejr har – på trods af en ihærdig indsats – haft svært ved at finde tilstrækkeligt med deltagere. Bestyrelsen og udvalgt har vendt sagen og beslutningen er at fastholde arrangementet men med fokus på at minimere omkostningerne, da det vurderes at være den mest økonomisk ansvarlige beslutning.
  • Vi er på vej med en arrangementguide – den midlertidige kan læses i referatet.
  • Vi kigger på om vi skal omlægge baderummet på 2. salen til skabe og lager for figurspillerne.