The Realm of Adventurers

Så er der endnu et referat online.

De primære punkter er som følger:

  • Vi sælger vores enkeltkort til Magic da vi ikke umiddelbart har et grundlag for at udvalg.
  • Vi arbejder fortsat på at indrette 2. salen.
  • Vi indførte nogle restriktioner i brugen af vores lokaler så vi fortsat kunne holde åbent hen over julen.
  • Vi kigger på nye sofaer – forslag kommer på generalforsamling.
  • Vi har fået midler fra DUF til førstehjælpstasker og laserskærer.